Môj blog

Každý má dar dávať

Je to podstata nášho bytia, povedal Jack Canfield. Mám pre Vás jeden čarovný príbeh neznámeho autora o tom, čo všetko možno darovať. Na vzdialenom ostrove

Zobraziť viac »

Rozhorčite sa!

V každom okamihu nášho života robíme rozhodnutia, ktoré utvárajú naše smerovanie alebo osud (ak tomu tak chceme hovoriť), pretože vopred stanovujú, čo a ako budeme

Zobraziť viac »

Odmerajte si mieru pohody

Jeden zo spôsobov, ako sa v súčasnosti v psychológii “študuje” problematika radosti, spočíva v skúmaní javov označovaných termínmi “kvalita života” a “životná pohoda”. Na ich

Zobraziť viac »

Akú moc majú očakávania?

Dan Millman tvrdí, že “je asi najlepšie nahradiť očakávania neutrálnym stavom vnímavej otvorenosti voči všetkému, čo nám život môže nachystať, a prijímať život tak, ako

Zobraziť viac »

Sila lásky

Začína sa mesiac, ktorý má prívlastok lásky. A keďže je to najmocnejšia  emócia, mali by sme ňou mať prestúpený život najväčšmi. Pre inšpiráciu vám  ponúkam

Zobraziť viac »