Odmerajte si mieru pohody

pierk

Jeden zo spôsobov, ako sa v súčasnosti v psychológii “študuje” problematika radosti, spočíva v skúmaní javov označovaných termínmi “kvalita života” a “životná pohoda”. Na ich pozadí možno “diagnostikovať” všeobecné presvedčenie, či má človek svoj život rád a akú má radosť, keď je jeho život dobrý. Psychologický arzenál má veľa metód a spôsobov, ako merať subjektívnu pohodu.

Najjednoduchší spôsob, ktorý všetci využívame, spočíva v tom, že  sa v rozhovore človeka spýtame, ako sa cíti. Keď chcete ísť “hlbšie” a inšpirovať sa psychologickou praxou, môžete použiť jednoduchú dotazníkovú metódu, ktorú vo svojej knihe Pozitivní psychologie uvádza Jaro Křivohlavý. Ide o  päťpoložkovú škálu spokojnosti so životom. Stačí vám podľa číselného kľúča ohodnotiť týchto päť tvrdení:

A. V mnohých ohľadoch je môj život blízky tomu, čo je mojím ideálom.

B. Podmienky môjho života sú výborné.

C. Som so svojím životom spokojný.

D. Doteraz som od života dostal všetko podstatné, čo som chcel.

E. Keby som mohol žiť ešte raz, nezmenil by som na ňom takmer nič.

Číselný kľúč:

1. S výrokom zásadne nesúhlasím.

2. Nesúhlasím.

3. Skôr nesúhlasím.

4. Ani nesúhlasím, ani súhlasím.

5. Skôr súhlasím.

6. Súhlasím.

7. S výrokom rozhodne súhlasím.

Vyhodnotenie si urobíte jednoducho – súčtom výsledných čísiel pri všetkých odpovediach. Podľa skóre zistíte, ako to s vašou spokojnosťou je:

5-9        výrazne nespokojný so životom

10-14    veľmi nespokojný so životom

15-19    trochu nespokojný so životom

20         neutrálny postoj

21-25    trochu spokojný so životom

26-30   veľmi spokojný so životom

31-35    mimoriadne pozitívne spokojný so životom

Možno si poviete, či je takýto výsledok vierohodný, ale preukázalo sa, že existuje veľká zhoda medzi týmito údajmi a tým, čo je možné zistiť inými metódami – napríklad hĺbkovými rozhovormi, podrobnejším hodnotením života psychológom, analýzou vzoriek správania braných v náhodných chvíľach atď. Napriek tomu, keby ste chceli získať bohatší prehľad o určitom človeku, potrebovali by ste použiť viac dimenzionálnych diagnostických metód – túto neberte, prosím, ako návod :-) Dávam vám do pozornosti tento mini dotazník preto, aby ste si boli vedomí “údajov” o kvalite vášho života, lebo len tak ich dokážete ovplyvniť a zmeniť, ak vám nevyhovujú.

Niekedy ľudia pri posudzovaní samých seba a toho, ako veci prežívajú, skĺznu k tomu, čo ľahko zvládajú. Urobia to skôr, než by sa zahľadeli do svojho vnútra a zhodnotili, čo im na vlastnom živote vyhovuje, a zamysleli sa nad tým, čo naopak, nie je ich „šálka čaju“.

Pretože najjednoduchšia je cesta najmenšieho odporu, býva namáhavé premýšľať o naozajstnej zmene. Zmena je však možná vždy – to mi verte, moja práca je toho dôkazom. A neodpustím si prízvukovanie, že sme povinní voči sebe samým urobiť všetko preto, aby sme sa cítili čo najpohodovejšie a najzmysluplnejšie.

Ako to vystihol Paul McKenna: “Vždy sa vám dostane viac toho, na čo sa nepretržite zameriavate.”

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka