Buďte spokojní.
Buďte vyrovnaní.
Buďte zdraví.
Buďte v pohode.
Eliminujte stres, napätie, únavu,
vyčerpanie a doprajte si radosť.

Nájdite pokoj vo svete, ktorý nie je pokojný.

Duševný výkon kontra duševný pokoj

Výskumy vo svete hovoria o tom, že každý štvrtý človek trpí psychickými problémami.
Žijeme spôsobom života, ktorý nás pohlcuje naliehavosťou všetkého, čo musíme urobiť. Sme lapení v hlave a upadáme so stavu chronického napätia, úzkosti a večného rozptýlenia.

Psychickou odolnosťou na stres

Počas dňa vyprodukuje myseľ desaťtisíce myšlienok, pričom viac ako 90 % z nich sa dennodenne opakuje. Často hlava neprestane pracovať ani v noci a kazí spánok a oslabuje imunitu.

Problémom sú najmä negatívne myšlienky, na ktoré sa nabaľujú emócie a vytvárajú bludný kruh ústiaci do únavy, vystresovania, bezmocnosti, frustrácie, vyhorenia, úzkosti či depresie.

Ľudské telo je ako energetický kotol

Keď má veľa únikov, tak funguje ako parný stroj. Dostane 100 percent paliva, ale vyprodukuje iba 15 percent energie. Je to prudká neefektívnosť, ktorá si vyberá daň v podobe straty radosti zo života.

Na nerovnováhu telo zareaguje poklesom výkonnosti. Potrebuje plnú energiu, a nie iba fyzickú, ale aj mentálnu, emočnú a duševnú.

Šesť kľúčových oblastí vplývajúcich na mentálne zdravie a psychickú pohodu

1. Salutory

Faktory, ktoré kladne ovplyvňujú, posilňujú a podporujú dobrú kvalitu života a zdravia.

Vyčerpanosť a vyhorenie sa u zamestnancov podpisujú na pracovnom výkone, atmosfére na pracovisku a na miere ich absencií.

2. Psychická odolnosť

Hardiness je rozmer osobnosti, ktorý umožňuje tlmiť negatívny vplyv záťažových situácií.

Podľa štatistík možno 50-60 percent všetkých vymeškaných pracovných dní pripísať pracovnému stresu.

3. Emočná vyspelosť

Emócie si nevyberáme, mozog nám ich posiela automaticky. Dokážeme ich však regulovať.

Viaceré vedecké štúdie preukázali, že EQ má mnoho násobne väčší vplyv na úspech ako IQ, ktoré prispieva k úspešnosti podielom 20 %.

4. Zdravé vzťahy

Hodnota vzťahovosti je pre ľudí kľúčová, závisí od nej pocit šťastia, naplnenia a spokojnosti.

Až 75 % odchádzajúcich zamestnancov opúšťa šéfa, nie firmu.

5. Proaktívne postoje

Postoje poháňajú človeka dopredu k úspechom, alebo ťahajú k porážkam.

Štúdie na Harvarde potvrdzujú, že postoje ovplyvňujú až 85 % životných úspechov, zatiaľ čo zostávajúcich 15 % je vecou schopností.

6. Zmysluplná práca

Keď ľudia mrhajú svojimi schopnosťami a potenciálom, prináša im to stres, strach a úzkosť.

Výskumy dokladajú, že pre zamestnanca je zmysel toho, čo robí oveľa dôležitejší, než hocijaký iný aspekt práce, vrátane odmien, platu a možností postupu.

Máte ďalšie otázky?

Sprevádzam klientov k mentálnej hygiene

Platia pri nej obdobné pravidlá, ktoré robíme pri telesnej hygiene – pravidelne, dôsledne a podľa vlastných potrieb sa o seba staráme. Pre pocit čistoty sa denne umývame, čo platí aj pre dušu. Treba ju denne sprchovať, aby sa zbavila nečistôt pozbieraných počas dňa. Na to slúžia efektívne techniky, ktoré sa možno ľahko naučiť.

Nestačí raz začas vypustiť tlakový ventil nazhromaždených emócií, prepätia a stresu. Zahltená myseľ je ustráchaná myseľ, ktorá sa bojí viac než je nutné. Pod tlakom vytvára zbytočné katastrofické scenáre a pripravuje nás na krízy, ktoré sa nestanú. Prichádzame kvôli tomu o pohodu, harmóniu a pocit spokojnosti.

Tvorím tréningy mentálneho wellnessu

Robíme veľa pre to, aby sme naplno využívali svoje zdroje a potenciál. Automaticky sa to však nemusí premietnuť do toho, aby sme si udržali vyrovnanosť a odolnosť. Mentálne problémy dokážu sabotovať snahu mať veci pod kontrolou a radšej navodia chaotický stav. V nejakom momente s tým duševný výkon nedokáže žonglovať a duševné zdravie to položí na lopatky.

Nedať sa knokautovať spočíva v držaní hraníc a v primeranosti. Neprísť o duševný pokoj sa stáva každodennou prácou. Dá sa to dobre zvládnuť vďaka technikám na stabilizáciu nervového systému a redukovanie dopadov stresu na psychiku.

Autorské články s témou mentálneho zdravia v časopise Moja psychológia

Vaše otázky rada zodpoviem

Viac o mojich skúsenostiach

Tak, ako nehodno zaťažiť úrodné pole, pretože jeho produktivita sa bez oddychu rýchlo vyčerpá, tak aj nepretržitá práca zlomí vitalitu mysle.

Seneca