Life koučing
Slovo KOUČOVANIE nemá slovenský ekvivalent. Podobné sú poradenstvo, konzultovanie, mentorovanie a facilitácia – všetky tieto činnosti sa v niečom odlišujú, ale vychádzajú z rovnakých princípov, a to z vnímania reality, zodpovednosti a sebadôvery.

Koučovanie

je špecifický spôsob a štýl komunikácie, ktorým sa dajú ovplyvniť alebo zmeniť vnútorné bariéry obmedzujúce ktorúkoľvek oblasť života. Life koučing alebo životný koučing, koučing osobného rozvoja je výborným nástrojom pri aktívnom riešení problémov, zvládaní záťažových situácií, robení rozhodnutí, vyjasňovaní zmysluplnosti, objavovaní potenciálu, vytyčovaní cieľov a vizualizovaní túžob… 

Kouč

(Coach) nie je expert, ktorý poskytuje spoľahlivé návody na riešenie problémov. Vedením rozhovoru v rovnocennom partnerstve spolu s koučovaným a podľa jeho požiadaviek rozvíja témy, o ktoré má koučovaný záujem. Kouč počúva, kladie otázky, umožňuje prehodnotiť a uvedomiť si priority, vytvára a poskytuje nové inšpirácie a priateľským spôsobom pomáha rozvíjať tie najlepšie ľudské vlastnosti.

Koučing (coaching) dokáže eliminovať

Koučovanie pozitívne vplýva na

KEĎ MA OSLOVÍTE kvôli sprevádzaniu, pomoci alebo osobnostnému rozvoju, budete pre mňa „experti na samých seba” a ja sa budem o vás zaujímať a rešpektovať vás. V spoločnom otvorenom dialógu nájdeme zdroje a skrytý potenciál, ktoré vás dovedú k vytýčeným cieľom, sebapoznaniu, proaktívnosti a k zlepšeniu kvality života.

Potrebujete vedieť, čo chcete robiť a aký to má pre vás zmysel.

A k tomu všetkému aj motiváciu, chuť a radosť, aby sa vám do toho chcelo.

Definície - koučing, kouč, coaching, coach

Kouč (Coach) vás nepotrebuje „opravovať,“ nie ste „pokazený“! Cieľom koučingu nie je vyrobiť z vás niekoho iného na niečí obraz. To, čo potrebujete, je inovácia. V zmysle toho, že chcete uplatniť svoje najlepšie kvality, aby ste mohli naplniť svoju prirodzenú podstatu a využiť potenciál, ktorý vo vás drieme.

Koučing (Coaching) vám pomôže k sebauvedomeniu a objavovaniu toľkých kúskov svojej skladačky, aby ste si mohli vytvoriť celistvejší obraz. Potom viete cielene nadobúdať tie dieliky, ktoré najväčšmi potrebujete. 

Kouč (Coach) vám pomôže s rozšírením vnímania, pozornosti a sústredenia, aby ste dokázali vidieť súvislosti medzi svojimi myšlienkami a správaním. Dosiahnuť súlad medzi myslením, cítením a konaním vytvára tie najlepšie predpoklady pre úspech. 

Kľúčom k úspechu je neraz to, aby ste dokázali nahradiť staré návyky novými. Dá sa to úspešne docieliť vtedy, keď sa uistíte, že nové správanie je príťažlivejšie, podpornejšie a vyplýva z neho viacej výhod, než z toho starého. Kouč (coach) vám s tým efektívne pomôže. 

Skúsenosť nie je to, čo sa človeku prihodí, ale to, ako si človek poradí s tým, čo sa mu prihodí.

Aldous Huxley