Mgr. Janette Šimková
Koučka, facilitátorka, mentorka a supervízorka

Po dlhoročnej publicistickej tvorbe venovanej sociálno-patologickým javom som vyštudovala v roku 2009 sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského  v Bratislave, lebo som chcela naplniť svoju túžbu pomáhať ľuďom a podať im ruku skôr, než stihnú padnúť. 

Pri sociálnom poradenstve som zistila, že niektorí klienti nepotrebujú rady, ale prácu na sebe v podobe osobného rozvoja. Objavila som možnosti koučovania, ktoré si ma získalo aj tým, že v ňom ide o rovnocenné partnerstvo medzi koučom a koučovaným.

Koučujem s nadšením, lebo verím, že „každý problém v našom živote v sebe nesie dar – ale takto musíme uvažovať na začiatku, inak tento dar nikdy neobjavíme“, povedal Richard Bach a ja dodávam, že nikdy nie je neskoro hľadať začiatok.

Klienti oceňujú môj ľudský prístup, prácu s emóciami, empatiu, tvorivosť a energiu, ktorú dokážem vložiť do motivácie a inšpirácie. Riadim sa krédom:  „Všetci sme anjeli s jedným krídlom. Ak chceme lietať, musíme sa objať.“ Ja rada náruč otváram, aby som človeku ukázala, že môže s odvahou rozťahovať  krídla.

Napĺňa ma aj lektorovanie a motivačné prednášanie. Kreujem sebarozvojové workshopy a tréningy, venujem sa zážitkovým formátom učenia sa s témami mentálneho zdravia.

Pracujem s klientmi

Koučing, poradenstvo, konzultácie a mentálny tréning.

Vzťahový koučing, mediácia, poradenstvo pri psychohygienickom rozvode. 

Koučing, poradenstvo, facilitácia, mediácia.

Prednášky, semináre, workshopy, kurzy, tréningy, zážitkové víkendy, teambuildingy.

  • Osobnému rozvoju sa venujem od roku 2008. Som certifikovaný kouč RCS, absolvovala som intenzívny tréningový program Results Coaching System akreditovaný ICF (International Coach Federation). Modelu pre koučing párov a rodiny som sa učila u jedného z najlepších súčasných koučov na svete – Dr. Marilyn Atkinson, PhD., medzinárodne uznávanej školiteľky koučov. Absolvovala som certifikovaný tréning Family and couples coaching od Erickson College International
  • Prvé skúsenosti som získala v 108-hodinovom sociálno-psychologickom výcviku.
  • Som absolventkou dvojročného psychologického výcviku Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch v Coachinplus pod vedením odborného garanta prof. Antona Heretika.
  • Využitiu princípov a techník Motivačných rozhovorov, ktoré sú komunikačným prístupom zameraným na podporu klientov v nachádzaní a rozvíjaní vnútornej motivácie k zmene, som sa učila v 60-hodinovom výcviku u Dr. Jana Soukupa.
  • Svoje skúsenosti rozvíjam naďalej prostredníctvom tréningov a seminárov zameraných na zručnosti pre pomáhajúcu profesiu.
  • Aktuálne som v dvoch tretinách 250-hodinového akreditovaného supervízneho výcviku pod vedením medzinárodne akreditovaných supervízorov z Coachingplus. V júni  2020 získam licenciu supervízora a budem oficiálne zapísaná do zoznamu supervízorov.

  • Som členkou Európskej rady pre koučovanie a mentorovanie EMCC.

Mojimi učiteľmi boli a sú: Marilyn Atkinson, Ján Gabura, Vladimír Labáth, Jozef Hašto, Anton Heretik, Vladimír Hambálek, Ivan Valkovič, Zuzana Zimová, Vladimír Tuka, Gyula Goda, Michal Ondráček, Jiřina Prekopová, Lenka Lutonská, Oliver Jakubík, Daniel Hevier a mnohí ďalší rozhľadení a múdri ľudia, ktorí sú pre mňa veľkou inšpiráciou.

Môj príbeh na portáli www.e-ženy.sk, kde som sa v súťaži o E-ženu roka 2012 umiestnila v kategórii žien podnikajúcich viac ako tri roky na druhom mieste.