Mgr. Janette Šimková
Koučka, midlife mentorka a supervízorka

Po dlhoročnej publicistickej tvorbe venovanej sociálno-patologickým javom som vyštudovala v roku 2009 sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského  v Bratislave, lebo som chcela naplniť svoju túžbu pomáhať ľuďom a podať im ruku skôr, než stihnú padnúť. 

Pri sociálnom poradenstve som zistila, že niektorí klienti nepotrebujú rady, ale prácu na sebe v podobe osobného rozvoja. Objavila som možnosti koučovania, ktoré si ma získalo aj tým, že v ňom ide o rovnocenné partnerstvo medzi koučom a koučovaným.

 

Koučujem s nadšením, lebo verím, že „každý problém v našom živote v sebe nesie dar – ale takto musíme uvažovať na začiatku, inak tento dar nikdy neobjavíme“, povedal Richard Bach a ja dodávam, že nikdy nie je neskoro hľadať začiatok.

Klienti oceňujú môj ľudský prístup, prácu s emóciami, empatiu, tvorivosť a energiu, ktorú dokážem vložiť do motivácie a inšpirácie. Riadim sa krédom:  „Všetci sme anjeli s jedným krídlom. Ak chceme lietať, musíme sa objať.“ Ja rada náruč otváram, aby som človeku ukázala, že môže s odvahou rozťahovať  krídla.

Som v životnej etape midlifu, ročník narodenia 1974. 

 

Napĺňa ma aj lektorovanie. Kreujem zážitkové workshopy s témami mentálneho zdravia, wellbeingu, prevencie syndrómu vyhorenia, emocionálnej agility a midlife transformácie.

Pracujem s klientmi

Koučing, poradenstvo, konzultácie a mentálny tréning.

Vzťahový koučing, mediácia, poradenstvo pri psychohygienickom rozvode. 

Koučing, poradenstvo, facilitácia, mediácia.

Prednášky, semináre, workshopy, kurzy, tréningy, zážitkové víkendy, teambuildingy.

  • Osobnému rozvoju sa venujem od roku 2008. Som certifikovaný kouč RCS, absolvovala som intenzívny tréningový program Results Coaching System akreditovaný ICF (International Coach Federation). Modelu pre koučing párov a rodiny som sa učila u jedného z najlepších súčasných koučov na svete – Dr. Marilyn Atkinson, PhD., medzinárodne uznávanej školiteľky koučov. Absolvovala som certifikovaný tréning Family and couples coaching od Erickson College International
  • Prvé skúsenosti som získala v 108-hodinovom sociálno-psychologickom výcviku.
  • Som absolventkou dvojročného psychologického výcviku Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch v Coachinplus pod vedením odborného garanta prof. Antona Heretika.
  • Využitiu princípov a techník Motivačných rozhovorov, ktoré sú komunikačným prístupom zameraným na podporu klientov v nachádzaní a rozvíjaní vnútornej motivácie k zmene, som sa učila v 60-hodinovom výcviku u Dr. Jana Soukupa.
  • Zvládanie stresu pomocou všímavosti som trénovala v kurze u Andreja Jeleníka. 
  • Absolvovala som 250-hodinový supervízny výcvik pod vedením medzinárodne akreditovaných supervízorov z Coachingplus. Mám licenciu supervízora zapísanú na MPSVR SR. 
  • Som aktívnou členkou Európskej rady pre koučovanie a mentorovanie EMCC Czechia&Slovakia                                         https://www.emccczech.cz/profil/janette-simkova/
  • Mám európsku koučovaciu akreditáciu „senior practitioner“ EIA EMCC Global

Mojimi učiteľmi boli a sú: Marilyn Atkinson, Ján Gabura, Vladimír Labáth, Jozef Hašto, Anton Heretik, Vladimír Hambálek, Ivan Valkovič, Zuzana Zimová, Vladimír Tuka, Gyula Goda, Michal Ondráček, Jan Soukup, Jiřina Prekopová, Iveta Clarke, Andrej Jeleník, Richard Barrett, Michal Mynář a mnohí ďalší rozhľadení a múdri ľudia, ktorí sú pre mňa veľkou inšpiráciou.

Môj koučovací rámec je humanistický, opieram sa o pozitívnu psychológiu. Mám optimistickejší pohľad na ľudské snaženie a verím v to, že ľudia sú poháňaní vyššími potrebami, kedy v sebarealizácii dokážu nájsť životný zmysel. Verím v zmenu prostredníctvom osobného rastu, ktorý stimuluje prostredie poskytujúce otvorenosť a autentickosť, empatiu a bezpodmienečné pozitívne prijatie.