Ako je to v skutočnosti s pozitívnym prístupom k životu?

2366

Povzdychnete si niekedy, kde vziať dobrú náladu? Pozorujete, že niekto je poväčšinou veselý a vyrovnaný, a iný nespokojný a “bez života”? Máme azda v sebe ukrytého genetického pilota, ktorý nášmu rozpoloženiu určuje smer?  Aký význam majú pre nás negatívne emócie či zážitky? A kde sa berie  naša schopnosť “otriasť sa” zo všetkých možných prešľapov a nevydarených experimentov?

Práve tieto otázky odozneli v mojej koučovani za posledné dni. A keďže je jednou z mojich úloh ako kouča zameriavať pozornosť koučovaných na hľadanie a získavanie riešení, ako aj na pozitívne javy, akými sú radosť, optimizmus, duševná sviežosť či pocity prosperity, zmysluplnosti a naplnenia, tak sme všetky nekonštruktívne a frfľavé odpovede nechali zaniknúť.

Zvyčajne to totiž máme my ľudia tak, že sa sústreďujeme na problematické stránky života a hľadáme cestu k mierneniu stavov, ktoré nás robia nešťastnými. A pritom je efektívnejšie a prínosnejšie sústreďovať pozornosť a energiu na to, po čom najviac túžime a za čím je pre nás ukrytý pocit šťastia. Na schopnosť pociťovať šťastie sa niekedy pozerá podobne ako na telesnú hmotnosť: Kým niekto si optimálnu váhu udržuje ľahko, iný, hoci sa snaží akokoľvek, postavu snov nezíska.

Isto ste si už položili otázku: Nakoľko je šťastie závislé od priaznivých okolností? Z môjho pohľadu je to ako s výhercom „šance milión“, ktorého balík peňazí vo väčšine prípadov šťastnejším neurobí.

Často sa ma ľudia pýtajú: Ako šťastie nájsť? Úprimne: Jednoduché to nie je. Šťastie má totiž jednu zvláštnosť – nedá sa oblafnúť. Nejde ruka v ruke s bežným spríjemňovaním života, ani s prílivom vplyvu alebo moci a už vôbec nie s rozmnožovaním hmotných statkov. Nemožno si ho nasporiť do zásoby nadmerným prísunom zábavy alebo rôznymi dočasnými kompenzáciami počnúc čokoládou či nakupovaním, cez hltanie televíznych seriálov končiac zábavkami na hranici legálnosti. Podobné skratky nám síce na chvíľu prítomnosť šťastia sprostredkujú, ale je to len také zdanie.

Aby sme ozajstné šťastie pocítili, musí vychádzať z našich vlastných vnútorných zdrojov. Potrebuje byť autentické, uisťujúce naše vedomie aj nevedomie, že nejdeme na dlh a sme v prítomnom okamihu.

Z akých zdrojov šťastie pochádza? Na túto otázku filozofi aj nefilozofi hľadajú odpovede od nepamäti. Ako to vidíte, cítite a vnímate vy – čo vás napĺňa šťastím? Zaujíma ma Váš názor. Pripravujem ebook s témou o šťastí a rada by som v ňom citovala aj Vaše názory, za ktoré vám vopred ďakujem.

Moje presvedčenie je takéto: Naozajstné šťastie prichádza ruka v ruke s našou snahou vyjsť mu v ústrety :-)


Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka