PREČO NIE JE JEDNODUCHÉ USKUTOČNIŤ ŽIVOTNÉ ZMENY?

ob

Rada počúvam túžby ľudí, ako chcú niečo vo svojom živote zmeniť, patrí to k mojej práci. Zvyčajne si prajú viac zarábať, schudnúť, nájsť si lepšieho partnera, začať s novou kariérou alebo sa venovať novému koníčku. Napriek tomu, že po tom túžia, nie je pre nich ľahké zmeny urobiť. Pýtajú sa ma, ako je možné, že je to také ťažké, bolestivé alebo nepríjemné.

Dôvod dokážem objasniť, lebo ho poznám z múdrych kníh. Spočíva v skutočnosti, že myseľ je rozdelená do dvoch častí — dvoch hemisfér – to už dávno viete :-) Jedna zodpovedá za racionálne, vedomé uvažovanie a spracováva myšlienky postupne, s použitím jazyka. Druhá časť je emocionálna, pracuje so všetkými myšlienkami súčasne a používa obrazy.

Emocionálna, podvedomá myseľ je mocnejšia než myseľ vedomá – to potrebujeme vedieť. Dokáže spracovať viac informácií, zvláda približne 95 percent myšlienok, ktoré vás napadajú a činností, ktoré počas dňa vykonávate. Motivujú ju radostné odmeny a pôsobia na ňu negatívne emócie. Keď si predstavíte emocionálnu myseľ ako slona a myseľ racionálnu ako jazdca, pochopíte, prečo je vykonanie zmeny obtiažne.  Jazdec môže slona ovládať len vtedy, keď slon nemá silnú potrebu pokračovať smerom, ktorým sa pohybuje. Keď ale slon ísť nechce, má jazdec len malú možnosť, aby ho k pohybu prinútil.

Štúdie ukazujú, že keď sa kvôli zmene pokúsite použiť silu vôle, stretnete sa s malým úspechom. Sila vôle sa javí ako vyčerpateľný zdroj. Čím viac ho používate v jednej oblasti, tým menej ho zostáva na ďalšie. Ak sa napríklad snažíte rozbehnúť nové podnikanie a zároveň schudnúť iba silou vôle, pravdepodobne minimálne v jednej z týchto záležitostí neuspejete.

Parabola slona a jazdca k emocionálnej a racionálnej mysli pochádza z tisíc rokov starého učenia Budhu a Platóna, a tiež Biblie. Od tej doby vzniklo mnoho rôznych techník a prístupov, ako prinútiť jazdca a slona k spolupráci. Zvyčajne sú založené na snahe skrotiť slona, ​​aby sa podrobil jazdcovej vôli.

Emocionálny, podvedomý slon prežíva pri vykonávaní úlohy strach, zlosť, smútok, úzkosť a mnoho ďalších negatívnych emócií. Nejde o morálne zlyhanie ani známku slabosti, len spôsob fungovania mozgu. Podvedomie dostalo v rámci evolúcie za úlohu chrániť nás pred nebezpečenstvom. Táto časť mozgu však nevyniká v rozlišovaní medzi skutočným fyzickým ohrozením, napríklad keď vás naháňa lev, a púhymi emóciálnymi obavami, napríklad z odmietnutia či zlyhania – čo sú najčastejšie ľudské strachy. Preto vám emocionálne hrozby bránia v aktivite a dosahovaní vytýčených cieľov. Obmedzujúce presvedčenia môžu slona znevýhodniť, pretože si nepripustí, že úspech je možný.

Dôvod, prečo mnoho ľudí zlyháva v snahe uspieť, spočíva v tom, že slon má odpor k činnosti, ktorú robí len preto, že musí. Pre uľahčenie úlohy je potrebné slona k pohybu určitým smerom motivovať. Prinajmenšom tak, že slon zostane neutrálny a jazdcovi nebude odporovať.

V koučovaní máme vysoko efektívne prístupy a techniky na to, aby ste si zmenu nielen vytvorili, ale ju aj udržali. Keď Vás to zaujíma, vyskúšajte si ochutnávaku koučovania grátis a presvedčte sa. Píšte, rada si s vami dohodnem stretnutie – osobné alebo online :-)

Aby ste mali predstavu, že nejde o nijaké pokútne techniky, tak celá podstata efektívnosti takejto partnerskej spolupráce spočíva – ako to už býva – v niečom úplne elementárnom: Keď dokážete redukovať a zmeniť obmedzujúce presvedčenia, ktoré ste nadobudli, na presvedčenia pre vás prospešné a proaktívne, úspech vo vytýčenej oblasti dosiahnete oveľa ľahšie a jednoduchšie.


 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka