Čo je to, čo skutočne chcete? Doprajte si malý myšlienkový experiment…

Businessman with yellow balloon flying over labyrinth

Myslite na niečo, čo by ste chceli, nech je to čokoľvek. A teraz sa sami seba spýtajte – keby ste tú vec získali, je niečo, čo je ešte dôležitejšie, než tá vec sama? Dám vám veľmi jednoduchý príklad: chcel by som hoci pohár vody. „Haló! Chcem pohár vody! Okamžite!“ A teraz sa sám seba spýtam takto: keby som dostal pohár vody, čo by bolo pre mňa ešte dôležitejšie než samotný pohár vody? Vodu chcem preto, že sa chcem napiť, lebo som smädný. Takže to, čo v skutočnosti naozaj chcem, je zahasiť smäd.

Pozrime sa! To je predsa úplne niečo iné, než pohár vody!
Samozrejme, ak chcem zahnať smäd, môže mi k tomu pohár vody dobre poslúžiť. Ale nie je to jediný prostriedok, ako tento cieľ dosiahnuť. Pokiaľ tomu porozumiete, že mojou skutočnou potrebou je zahnať smäd, môžete mi napríklad odpovedať: „Vodu síce nemám, ale mám tu minerálku.“ Alebo „Vodu nemám, ale mám pomaranč.“ Alebo „Vodu tu nemám, ale môžem ti ponúknuť pivo.“ Ja som síce nežiadal ani pomaranč, ani pivo či minerálku, ale keďže vy viete, že mi ide o zahnanie smädu, ste schopní nájsť veľa ďalších možností, ktorými dokážete vyhovieť podstate mojej požiadavky.

O tomto myšlienkovom experimente rozpráva vo svojej audionahrávke Vědomý business Fred Kofman. Z môjho pohľadu je to skvelá pomôcka pri tom, ako si vyjasniť, či nie sú naše chcenia a očakávania prekryté nejakou pseudotúžbou alebo tým, že sa necháme strhnúť, ovplyvniť alebo uniesť. A či už adresujeme to, čo chceme samým sebe, alebo niekomu ďalšiemu, vždy to potrebujeme vyhodnocovať my sami z pohľadu našej vlastnej zodpovednosti. Aj preto sa oplatí dobre si zvážiť a prehodnotiť, čo je to, čo skutočne chceme.

V duchu povzbudenia od Nicka Vujicica: „Možno budete musieť prispôsobiť svoje ciele realite. Ale pokým dýchate, mali by ste si pamätať, že neustále existujú príležitosti.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka