Darina Oriešková: „Buďme sami pre seba tým najvzácnejším kvetom v akomkoľvek počasí“

darinka-2

Ako sa vyrovnávaš s obmedzeniami (ak nejaké vnímaš), ktoré pribúdajúce roky prinášajú?

Jediné obmedzenie, ktoré s pribúdajúcimi rokmi vnímam je náročnejšie vybavovanie hypotéky 😊

Všetky situácie a momenty, ktoré mi život prináša, zatiaľ nevnímam ako obmedzenia. Práve naopak, som vďačná za to, čo mám teraz a o čom sa mi v 20-tke ani nesnívalo. A nemyslím len hmotné veci, ale predovšetkým ľudí okolo seba, zážitky, skúsenosti, vedomosti, silné okamihy, hodnotové nastavenia…

Je oslobodzujúce mať veľa toho nažitého, lebo viem, že už nemusím „chytiť každú loptičku, ktorá padne na moju stranu“. Mám odstup a nadhľad, som slobodnejšia a viem čo chcem.

Máš návyk alebo rituál, ktorý ti pomáha žiť naplnený život bez ohľadu na vek?

Žiť naplnený život mi pomáha pomyslenie, že sa ešte „nerúbe v mojom lese“. Som si plne vedomá toho, že tak, ako zrejem ja, zrejú aj moji najbližší a nik tu nie je na veky. 

Som vďačná za skutočné priateľstvá, ktoré mi boli dopriate, za napĺňajúcu prácu a v neposlednom rade za to, že som zdravá. 

Opakujem si to každý deň spolu s ďalšími, pre mňa cennými hodnotami – je to súčasť môjho rituálu vďačnosti.

Na čo sa tešíš vo svojej druhej polovici života?

Mám v pláne veľa cestovať. Mám tiež víziu zrealizovať projekt pre seniorov, ktorý by im umožnil dôstojne prežiť jeseň života a vychutnať si každé jedno ročné obdobie.

Teším sa na všetky ďalšie Vianoce s mojimi blízkymi, ktoré nám budú v zdraví dopriate a na muža, ktorý toto všetko so mnou prežije 😊

Robí ti niečo vrásky v súvislosti s pominuteľnosťou života?

To, že sa raz začne rúbať v mojom lese a prinesie mi to smútok, bolesť, nenahraditeľné straty a prázdnotu… Verím, že kvôli tomu nestratím nádej.

Čo ti pomáha ráno vstávať s radosťou z postele?

Je to veľa maličkostí, záleží od toho, čo mám v pláne. Teším sa už len z toho, že mám plán a niekedy že ho nemám….

Zakaždým sa teším na stretnutia s ľuďmi (nielen v práci). Teším sa z každej cesty za rodinou a z času s nimi stráveného. Z toho, ako dokážem potešiť priateľov aj seba. 

Môj život sa skladá z drobných radostí a z naplnených vzťahov, ktoré uprednostním pred všetkým ostatným. 

Tvoj odkaz pre čitateľov bez ohľadu na vek?

Veľa obdivuhodných ľudí už povedalo/napísalo veľa krásnych myšlienok. Ja sa rada podelím s obľúbenou básňou z knihy Reč srdcaod Cleo Wade:

zlatko

si ten 

najodolnejší

kvet

aký kedy 

rástol

spomeň si na to 

keď sa 

zmení počasie

Pôvodne som si v tejto básni prečítala „najvzácnejší“ kvet (toto sa mi občas stáva 😊). 

Želám všetkým čitateľom, aby boli sami pre seba tým najvzácnejším kvetom v akomkoľvek počasí.

Darina Oriešková (1977) začala svoju úspešnú obchodnícku kariéru pred 18 rokmi vo Fun rádiu, ktoré sa stalo súčasťou jej života. 
Posledných šesť rokov odovzdáva svoje bohaté skúsenosti kolegom na pozícii obchodnej riaditeľky a členky predstavenstva Radio Group, ktorá zastrešuje aj Rádio Vlna. 

Darinke môžete napísať na https://www.linkedin.com/in/darina-orieskova/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka