Vladimír Lindvay: „Objavujme poklady, ktoré v sebe skrývame“

s-vladkom

Ako sa vyrovnávaš s obmedzeniami (ak nejaké vnímaš), ktoré pribúdajúce roky prinášajú?

Ja práve s pribúdajúcimi rokmi vnímam, že svoje vlastné obmedzenia s láskou a vďačnosťou púšťam. Od môjho úrazu, ktorý ma prebral k životu koncom roka 2014, vnímam, že som začal obracať svoju pozornosť z vonkajšieho sveta do svojho vnútra. Začal som sa sám seba pýtať, kto vlastne som a ako chcem žiť svoj život tak, aby som už takého veľké upozornenie a spomalenie od života nepotreboval. To odštartovalo cestu do hĺbky môjho vnútra, kde som postupne našiel to, kým v skutočnosti som a čo je mojím skutočným poslaním na tomto svete. Akým chcem byť človekom, manželom, otcom. A práve v období posledných 2-3 rokov vnímam veľmi intenzívne, že moje filtre, zranenia a všetky limitujúce presvedčenia o sebe samom boli tým, čo ma obmedzovalo, aby som mohol naplno byť sám sebou. Teraz cítim v srdci veľkú vďačnosť za cestu k objaveniu pokladov, ktoré sa skrývajú pod povrchom. Dalo by sa o tomto veľmi dlho hovoriť, takto nejako to vnímam v skratke.

Máš návyk alebo rituál, ktorý ti pomáha žiť naplnený život bez ohľadu na vek?

Mám ich niekoľko. Život ma postupne pozval k tomu, aby som objavil, aká obrovská sila sa skrýva v rituáloch, návykoch a veciach, ktoré robíme každý deň. Začínam deň tým, že si v srdci preciťujem vďačnosť, že som sa zobudil, že dýcham a že mám požehnanie prežiť ďalší deň. Potom sa spájam s najlepšou verziou seba samého. Večer keď zaspávam, pýtam sa sám seba, či som dnes ovplyvnil, obohatil, inšpiroval a pozdvihol aspoň 2 životy, teda dvoch ľudí, keďže to vnímam ako súčasť môjho poslania. Je ním otvárať srdcia lídrov a pozdvihovať kultúru v organizáciách, aby sa tento svet stal lepším miestom pre život. S mojou milovanou manželkou Gabikou je naším partnerským rituálom povedať si ráno víziu nášho vzťahu. Máme tiež rodinné rituály ako denný kruh vďačnosti, ktorým končíme každý deň. Každú nedeľu máme týždenný rodinný rituál a na konci roka každého roka vytvárame priestor, kde si preciťujeme vďačnosť za to, čo sa nám darí v našom rodinnom živote žiť. O tomto by som tiež dokázal hovoriť hodiny. Cítim v srdci veľkú vďačnosť za to, čo sa nám za roky spoločného života podarilo vybudovať a ako nám v tom naše rituály pomáhajú.

Na čo sa tešíš vo svojej druhej polovici života?

Ako hovorí jeden môj priateľ, v prvej polovici života tancujeme tanec prežitia a v druhej tancujeme tanec tvorenia. Za posledný rok a pol, okolo svojej 40-ky som prežil takzvanú krízu stredného veku, ktorú ja radšej nazývam hlbokou životnou iniciáciou smerom k tomu, kým skutočne sme. Teším sa veľmi na to, čo prinesie proces žitia môjho skutočného poslania. Keď som v roku 2016 zistil, že existuje koncept IKIGAI, ktorý Japonci považujú za zmysel života, dal som si zámer zistiť, čo by to mohlo byť v mojom prípade, aby som si našiel skutočnú esenciu toho, čo je v strede tých štyroch kruhov. Predstava myšlienky, že keď to človek nájde, už nikdy viac nebude musieť pracovať, znela úplne neuveriteľne. Teraz v každej bunke svojho tela a duše cítim, že som to našiel a žijem to každý deň. Druhá oblasť na ktorú sa nesmierne teším, je svedčiť tomu, ako rastú do svojho plného potenciálu naše milované deti. Mať možnosť sprevádzať ich týmto procesom, je pre mňa veľkým požehnaním. Teším sa aj na to, ako si s mojou milovanou manželkou Gabikou užívame každodenné maličkosti, z ktorých sa skladá náš naplnený život.

Robí ti niečo vrásky v súvislosti s pominuteľnosťou života?

Nenazval by som to, že mi to robí vrásky. Vnímam už niekoľko rokov, ako sa mi mení vzťah k smrti a vlastnej pominuteľnosti. Pred niekoľkými rokmi to bol úplný kŕč a veľký strach, postupne sa transformuje na vďačnosť, úctu pred životom a pokoru. Môj zámer je prežiť svoj život tak, aby som si na smrteľnej posteli pri poslednom výdychu precítil hlbokú vďačnosť za to, aký naplnený život som prežil a odísť s pokojom v srdci a pocitom: „Ďakujem, bolo mi cťou.“

Čo ti pomáha ráno vstávať s radosťou z postele?

Pomáha mi vedomie toho, akým zázrakom je náš život a úžas nad jeho múdrosťou. Cítim hlbokú vďačnosť za život a za všetko, čo prináša. V poslednom období vstávam s nadšením a radosťou z toho, čo prinesie ďalší deň. Kam ma Boh pošle, aby som v službe vyššiemu celku napĺňal svoje poslanie. Keď som o tom pred časom počul hovoriť iných ľudí, prial som si to niekedy zažiť. Cesta k tomu bola bolestivá a niekedy mi pripadalo, že obdobie transformácie nemá konca. Dnes to vnímam ako požehnanie, lebo mi vlastná skúsenosť umožňuje sprevádzať iných týmto procesom.

Tvoj odkaz pre čitateľov bez ohľadu na vek?

Buďte láskaví, trpezliví a súcitní k sebe samému a nájdete vo svojom srdci hlboký pokoj a mier.

Vladimír Lindvay (1982) – líder a kouč s otvoreným srdcom, milujúci manžel a otec. Počas takmer 20-ročnej kariéry lídra v medzinárodných korporáciách v oblasti logistiky a medicínskych technológií po vážnom úraze v roku 2014 obrátil svoju pozornosť z vonkajšieho sveta do svojho vnútra. Začala sa jeho cesta objavovania toho, kým skutočne je. Cez svoje vnútorné vedenie a vďaka pobytu v prírode počas hľadania životnej vízie a v ústraní pobytu v tme našiel svoje poslanie. Je ním otvárať srdcia ľudí, najmä lídrov a pozdvihovať kultúru v organizáciách aby sa tento svet stal lepším miestom pre život. Jeho zámerom je inšpirovať novú generáciu lídrov, ktorí majú otvorené srdce a sú si viac vedomí toho, aký dopad majú na svojich ľudí, na rodiny a svet okolo nás. 
Jednotlivcov sprevádza na ceste k hlbokej životnej transformácií, objaveniu svojho poslania a nájdeniu najlepšej verzie seba samého. 
Firmám a organizáciám pomáham pozdvihnúť kultúru k spolupráci založenej na dôvere, úcte a vzájomnej podpore. 

S Vladimírom sa môžete spojiť cez jeho profil na Linkedine: https://www.linkedin.com/in/vladimirlindvay/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka