Úplne nepripravení vkročíme do popoludnia života…

flea-market-g9fd40afec_1280

Takto poeticky nazýval stredný vek psychoterapeut Carl Gustav Jung, ktorý poukazoval na to, že nemôžeme žiť druhú časť života tak, ako sme žili doteraz, „pretože to, čo bolo skvelé ráno, bude večer bezvýznamné, a to, čo ráno bola pravda, sa večer stane Ižou.“

Som fanúšičkou Junga, jeho humanistický prístup a profesionálna cesta ma oslovujú. V jeho diele nájdeme mnoho odpovedí na to, ako sa stať celistvým človekom.

Stred života – etapa najväčšieho rozvoja

Práve vtedy začína druhá polovica života, kedy sa vášeň mení na povinnosť, chcenie sa stáva nutnosťou a cesta plná prekvapení a objavov sa stáva zvykom. Jung prirovnával život v strednom veku k procesu zrenia vína. Tak ako víno vykvasí a začína sa čeriť, môže nastať problém a víno sa zakalí. To je analógia ku kríze stredného veku. V tejto etape dospelosti, s akýmsi pomyselným vrcholom, ideme v ústrety… Pre niekoho pohrome a komplikáciám, pre iného novým príležitostiam a objavovaniu. 

Pri prekračovaní prahu stredného veku to ľudí neraz ťahá na dve odlišné cesty, kde sa odohrá:

1. Kolaps odvahy a vitality a snaha držať sa statusu quo.

Niekedy dokonca až kŕčovité upnutie sa na „starý spôsob bytia“. Úskalie tejto cesty spočíva v tom, že sa zasekneme a s ilúziou bezpečia sa obklopíme ľuďmi, ktorí nás skôr brzdia alebo ponúkajú katastrofické scenáre. Potom prešľapujeme na mieste a stagnujeme, než by sme sa hýbali vpred. 

2. Prebudenie potenciálu, získavanie nových skúseností, zručností a záujmov.

Táto druhá cesta je tá, kvôli ktorej tvorím svoj blog. Možností, ako žiť naplnený život aj v jeho druhej polovici je objavná, dobrodružná výprava vedúca k zmysluplnosti. 

Prihlásili by ste sa do kurzu prípravy na druhú polovicu života? 

Nechcem to generalizovať, ale zažívam vo svojej praxi, ako štyridsiatnici vstupujú do druhej polovice života úplne nepripravení, zaskočení a prekvapení, pretože ich nikto neučí ako bude starnutie prebiehať. Podľa Junga by mal starnúci človek vedieť, že „jeho život nestúpa a nerozširuje sa, ale naopak, zužuje sa.“

Po prekročení hranice stredného veku často strácame pevnú pôdu pod nohami a kladieme si otázky, na ktoré nedostaneme odpovede okamžite. Výzvou sa stáva identifikácia s novými vývojovými úlohami a rolami pre ďalšie roky života, respektíve starnutia. Kríza nemusí nutne znamenať niečo negatívne, dokáže nám ponúknuť nové pohľady a výzvy, ako naložiť so svojím ďalším životom.

Štyri fázy v kritických uzloch životnej dráhy midliferky a midlifera  

Spísala som podľa vlastnej skúsenosti, aj z príbehov mojich klientov, čím si človek v strednom veku prechádza. Dosaďte si chýbajúce alebo odlišné skúsenosti podľa seba. Uvádzam ich preto, lebo porozumieť tomu, čo sa s vami deje vám umožní hľadať pre seba tie možnosti a príležitosti, ktoré vás vo vašom procese vyzrievania podporia a posilnia.

Žiadne zaručené a osvedčené rady nehľadajte. Riaďte tým, čo s vami rezonuje, pričom a kde sa prebúdza vaša chuť zvedavo objavovať, experimentovať a podnikať nové veci. Z toho budete mať energiu na zvládanie všetkých zmien a odhodlanie na posilňovanie svojej hodnoty a sebaobrazu. 

FÁZA FRUSTRÁCIE, NESPOKOJNOSTI A STRATENIA SA 

Myšlienok a emócií, ktoré zacyklenie a nespokojnosť spustia je toľko, že mozog ich nie je schopný všetky pojať, hoci začne v snahe pochopiť situáciu pracovať na plné obrátky. Ocitneme sa v hmle. Nie sme schopní adekvátne uvažovať a premýšľať. Máme chuť odstrihnúť sa od reality a niekam zaliezť, skryť sa, mať svätý pokoj, nikoho a nič neriešiť. Nechce sa nám s nikým o tom hovoriť a čakáme, že to snáď nejako prejde. 

FÁZA SILNÝCH NEGATÍVNYCH EMÓCIÍ – SMÚTKU, HNEVU, ZLOSTI…

Po tom, ako zistíme, že sa „to nerieši“ a „neodchádza to“, prichádza nervozita, nepokoj, úzkosť, výbuchy a konfliktnosť – skrytá alebo otvorená. Sme naštvaní na život, nenávidíme jeho nestálosť a svoje starnutie a ubúdanie energie, chuti a radosti. Emočná nevyrovnanosť sa stáva našou prirodzenou súčasťou. Zlosť sa stupňuje a nastupuje uvedomenie si toho, že s danou situáciou skutočne treba niečo robiť, nejako ju ovplyvniť a zvrátiť. Emócie nás vláčia ako po tobogane, prevahu majú skôr negatívne – od strachu, zúfalstva, smútku až po frustráciu. Môžu sa objavovať depresívne nálady, kedy pociťujeme bezmocnosť, nezmyselnosť, sme apatickí, pesimistickí, bez energie. Zvädli sme a strácame farbu.

Prijať realitu sa bránime, vzdorujeme a hľadáme spôsob, ako tým nepríjemným pocitom rýchlo a spoľahlivo uniknúť. Hľadáme zaručený recept, ktorý nás zbaví toho, že samým sebe lezieme na nervy. 

FÁZA PRIJÍMANIA A AKCEPTÁCIE

Začneme sa na túto životnú etapu pozerať ako na nevratnú a danú. Uvedomíme si, že ju potrebujeme prijať. Je to pre nás v novej realite náročné, sme zmätení, nič nie je ako predtým. Nemôžeme sa spoľahnúť na nič z toho, na čo sme boli zvyknutí. Máme pocit, že nám vtrhli bagre s parnými valcami na životné ihrisko a rozhodli sa všetko zrovnať so zemou. Na vlastnom fungovaní spoznávame, aké to je, tá naša „inakosť“. Trápi nás, že nám nerozumejú, ale snažíme sa zorientovať v nových situáciách a zážitkoch. Začneme mobilizovať súcit, zhovievavosť, súcitnosť a láskyplnosť voči sebe. Dovolíme si cítiť zraniteľnosť a nachádzame v nej silu. 

FÁZA REŠTRUKTURALIZÁCIE 

Akonáhle si úprimne priznáme, čo sa s nami deje a začneme hľadať, čo potrebujeme pre novú zmysluplnosť, náš svet sa začne meniť. Otvárame sa tomu, ako s touto zmenou začať žiť a užívať si ju. Krok za krokom prechádzame k novému usporiadaniu nášho života a vedome si vyberáme, do čoho sa chceme vložiť. Experimentujeme, vystavíme sa zraniteľnosti, keď o svojich pocitoch hovoríme. Začíname zapĺňať prázdny priestor v sebe a cez priepasť prehodíme lano, po ktorom sa šplháme v ústrety sebe. Uvedomujeme si, aké je dôležité neklásť na seba prehnané nároky, rešpektovať svoje emócie a dopriať si dostatok času. Akceptujeme, že máme právo na slabé chvíle, kedy nám bude opäť biedne, smutno, budeme pociťovať, ako by nám vnútri niečo chýbalo, ako by v nás bola hlboká diera, ktorá nejde nijako zaceliť – avšak iba do momentu, kedy sa znovuzrodíme a vydáme v ústrety tomu, kam nás volá srdce, duša, myseľ, telo. 

Písala som o tom v tomto blogu: https://lifekoucing.sk/ako-opustit-svoj-stary-nestastny-zivot/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka