Spýtali ste sa ma, ako sa posúvať stále vpred

11759033_10207310639952524_1221779608_n

Práca na sebe je proces. Je to smer, nie cieľová destinácia

Veľmi by som sa chcela vo svojom rozvoji posunúť dopredu, lebo cítim, že niekedy je to veľmi blízko – už to niekde v hlave mám a dôverujem si. Potom zasa príde situácia, kedy sa necítim dobre taká, aká som a opäť mi o sebe naskakujú negatívne myšlienky. Čo si s tým počať? Bea, 26 rokov

Trochu psychovedy na úvod – ste rušič alebo plánovač?
Poznatok, že každý má svoje „centrum“ hodnotenia, vyslovil v roku 1966 psychológ Julian Rotter. Tvrdil, že jednotlivci s vonkajším centrom hodnotenia (rušiči) sú spravidla presvedčení, že odmeny v ich živote ovládajú vonkajšie sily, ako napríklad osud, šťastie alebo iní ľudia. Jednotlivci, ktorých centrum hodnotenia je orientované vnútorne (plánovači), majú tendenciu vnímať udalosti tak, že boli vyvolané vlastným správaním či schopnosťami.
Z výskumov, ktoré psychológia opakovane realizovali, vyplynulo, že ľudia s vnútorným centrom hodnotenia – PLÁNOVAČI, sa napríklad vyznačujú tým, že:
* vedia sa poučiť z vlastnej skúsenosti;
* sú väčšmi ochotní oddialiť vlastné uspokojenie a pokračovať ďalej aj v prípade, že nastanú ťažkosti;
* nadväzujú emocionálne vyrovnanejšie osobné vzťahy (prežívajú v nich väčšiu sebaúctu a nižšiu úzkosť);
* prežívajú väčšie uspokojenie zo života a celkovú spokojnosť.

Čo vytvorilo vaše vnútorné alebo vonkajšie centrum hodnotenia?
U vedcov prevláda názor, že ľudia, ktorých rodičia boli príliš kontrolujúci a autoritatívni, sú náchylnejší vytvoriť si vonkajšie centrum hodnotenia. Rovnaký vplyv majú aj stresujúce životné udalosti, napríklad smrť rodiča či súrodenca, hlavne v mladšom veku. Naopak tí, ktorých rodičia povzbudzovali robiť veci, v ktorých mohli vidieť priamy výsledok vlastného úsilia (napríklad učiť sa hrať na hudobný nástroj či venovať sa športu), budú mať s väčšou pravdepodobnosťou vnútorné centrum hodnotenia – sú to plánovači. Rodiča im prejavovali náklonnosť, dávali im najavo svoje city a bezvýhradne ich prijímali takých, aký sú.

Máte na výber spôsob, ako myslíte
Delenie ľudí na rušičov a plánovačov nie je nutné, ale na základe takéhoto výskumu ľudského správania možno lepšie pochopiť to, aké pohnútky vedú človeka k tomu, že neustále všetko spochybňuje – seba aj okolnosti a trápi sa nad všetkým, čo sa môže pokaziť. RUŠIČA spoznáte podľa toho, že:
* okamžite reaguje na všetko, čo sa udeje,
* často sa cíti ako obeť okolností, s udalosťami viac zápasí, než ich riadi;
* trávi veľa času sužovaním sa,
* za problémy a pochybnosti vo vlastnom živote viní ostatných ľudí;
* odkladá riešenie problémov tak dlho, ako je to len možné,
* nepodnikne žiadne opatrenia, ktoré by mohli zlepšiť jeho situáciu.

Použitie v praxi – spoznajte rozdiel
Jeden zo spôsobov, ako seba odhaliť ako rušiča či plánovača, je uvedomiť si svoje postoje a spôsoby premýšľania v zásadných momentoch. Keď je človek skôr reaktívny – čiže príde podnet a on naň automaticky reaguje bez toho, aby si doprial čas a vybral spôsob, ako si v danej situácii počínať, má veci mimo kontroly. Takýto postoj je ľahší, zvádza nás k tomu naša prirodzenosť. Mať veci pod kontrolou však zväčšuje šance vylepšiť si vlastnú situáciu. Vtedy potrebujeme aktivovať proaktívnosť, lebo v priestore medzi podnetom a odozvou naň sa nachádza najvýznamnejšia schopnosť a možnosť, ktorú máme – sloboda voliť si. Naše správanie nie je funkciou podmienok, v ktorých sa nachádzame, ale odvíja sa od našich rozhodnutí. Byť proaktívny znamená konať iniciatívne a niesť zodpovednosť za to, že sa veci stanú. Pristupovať k životu proaktívne značí, že svoje reakcie na rôzne životné situácie a na správanie alebo konanie druhých ľudí podriaďujeme svojim hodnotám.

Ponuka na osobný záväzok voči sebe
Program proaktívneho správania sa na 30 dní voľne podľa guru osobného rozvoja S. Coveyho:
* Dávajte si malé záväzky a plňte ich.
* Buďte tolerantní, neodsudzujte.
* Buďte vzorom, nie kritikom.
* Buďte súčasťou riešenia, nie problému.
* Nezaoberajte sa slabosťami iných a neobhajujte slabosti svoje.
* Ak urobíte chybu, uznajte ju, napravte a vezmite si ponaučenie – okamžite.
* Nehľadajte vinu u iných.
* Zaoberajte sa tým, čo je vo vašej moci.
* Pracujte na sebe – na svojom vlastnom bytí.
* Posudzujte slabosti druhých so súcitom, nie s obviňovaním.
* Nepokladajte za problém to, čo druhí nerobia alebo čo by mohli robiť. Vašim problémom je reakcia na to a to, čo by ste mali robiť vy.
* Len čo si začnete myslieť, že problém je „mimo vás“, zastavte sa. Vašim problémom je táto myšlienka.
* Cvičte svoju zárodočnú slobodu a postupne ju rozširujte.

Aplikačné odporúčanie
Keď sa cítite nepríjemne, povedzte si, že tieto pocity sú vám vlastne na úžitok. Znamenajú totiž, že sa nútite prekonávať svoje obavy a idete za hranice komfortnej zóny, čím si doprajete prežívať život naplno, a tak sa stávať sebavedomejšími. Viete si postrážiť slová a jazyk, ktorými uvažujete a hovoríte. Pri nich začína voľba vášho postoja, ktorý je rozhodujúci pri tom, ako veci sami pre seba interpretujete – či idete do akcie ako do výzvy, alebo sa vzdáte skôr, než sa o niečo pokúsite.

Jazyk, ktorým hovorí človek, ktorý sa zbavuje zodpovednosti za svoj život – ČLOVEK REAKTÍVNY
* nemôžem s tým nič urobiť…
* som už raz taký…
* on ma rozčuľuje…
* toto nikto nedovolí…
* musím/nemôžem to urobiť…
* keby…

Jazyk, ktorým hovorí človek, ktorý prijíma zodpovednosť za svoj život – ČLOVEK PROAKTÍVNY
* zistím, aké mám iné možnosti…
* môžem byť iný…
* dokážem ovládať svoje pocity…
* pokúsim sa ich presvedčiť…
* rozhodnem sa, vyberiem si…
* budem…

Emočne vysiľujúce a neproduktívne slová:
* Nemôžem
* Mala by som
* Nie je to moja chyba
* Je to problém
* Nikdy nie som spokojná
* Život je boj
* Dúfam
* Kebyže

Užitočné slová, nabíjajú energiou a odhodlaním:
* Nebudem
* Mohla by som
* Mám úplnú zodpovednosť
* Je to príležitosť
* Chcem sa učiť a rásť
* Život je dobrodružstvo
* Viem
* Nabudúce

NA POVZBUDENIE

Ak máte z niečoho obavy, tak namiesto plánovania ústupu pomyslite na to, čo najhoršie sa môže stať, ak prehráte. Aké zlé to bude? … Rýchlo zistíte, že sa v skutočnosti nejde o nič. Arnold Schwarzenegger

V každom momente sa môžete rozhodnúť, či budete míňať svoj čas na plnohodnotné činnosti, alebo na tie menejhodnotné. Konečný súčet vašich rozhodnutí určí kvalitu vášho dnešného aj zajtrajšieho života. Brian Tracy

11759033_10207310639952524_1221779608_nFoto: Miro Belovič

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka