Rastislav Sopko: „Buďme pozitívni a vážme si to, čo máme“

img_0045-2

Ako sa vyrovnávaš s obmedzeniami (ak nejaké vnímaš), ktoré pribúdajúce roky prinášajú? 

Snažím sa žiť pre prítomnosť. Obmedzenia zatiaľ nevnímam, nakoľko sa snažím držať v kurze 😉 Neustále sa vzdelávam, vediem aktívny život po všetkých stránkach a snažím sa byť maximálne pozitívny.

Máš návyk alebo rituál, ktorý ti pomáha žiť naplnený život bez ohľadu na vek?

Mám, pravidelne cvičím trikrát do týždňa crossfit a dvakrát plávam. Päťdesiat klikov urobím úplne v pohode a za hodinu odplávam bez problémov 90 bazénov. To sú pre mňa dôkazy, že sa udržiavam fit. Fyzická kondícia je pre kvalitný život dôležitá.

Na čo sa tešíš vo svojej druhej polovici života?

Hlavne na výzvy v práci. Máme veľké plány a vízie. Som šťastný a vďačný, že ma práca, ktorú robím, naozaj napĺňa. 

Robí ti niečo vrásky v súvislosti s pominuteľnosťou života? 

Nezamýšľam sa nad tým. Teším sa zo života a som spokojný. 

Čo ti pomáha ráno vstávať s radosťou z postele? 

Moja partnerka 😉

Tvoj odkaz pre čitateľov bez ohľadu na vek?

Buďte pozitívni, vážne si to, čo máte. Neplašte sa do nekonečna za niečím a hlavne, buďte dobrí a tolerantní ľudia, šírte lásku ❤️

Rastislav Sopko (1973) – riaditeľ Asociácie Mám Dron, ktorá má za cieľ zvyšovať povedomie o zodpovednom využívaní vzdušného priestoru ako profesionálnych, tak aj hobby používateľov dronov. 

Viac sa o Rasťových aktivitách dozviete na: https://mamdron.sk/o-nas/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka