Henrieta Hudecová: „Pre transformáciu v strednom veku potrebujeme pochopiť, čo sa nám deje a prečo“

s heňou

Mala si predstavu, ako bude vyzerať tvoj život po štyridsiatke? 

Pravdou je, že som svoju predstavu o mojom živote po štyridsiatke neriešila a nemala. Môj život bol dovtedy zameraný na niečo iné, teda skôr na niekoho iného: na moje deti a rodinu. Bola som “zamestnaná” myšlienkami, emóciami a starostlivosťou o rodinu a naplnenie mojej sebarealizácie.

Ako sa vyrovnávaš s obmedzeniami, ktoré stredný vek prináša? 

Keď ich zachytím (lebo sú rôzne a viaceré), pomenujem si ich. Priznávam sa, že potrebujem chvíľu času na to, aby som ich racionálne ale aj emočne prijala. Pracujem na tom, aby som ich naplno akceptovala a v podstate sa rozhodujem, čo s nimi ďalej urobím. Zisťujem, kde a čo ma, limituje a kde si potrebujem nastaviť hranice voči sebe aj svetu. Zároveň v tom celom hľadám potenciál pre pozitívnu zmenu. Je to ako keby som bola kvázi vedkyňou sama sebe a pozorovala sa, vnímala svoje vnútro, študovala, čo sa deje a neustále hľadala pre seba odpovede o sebe, svete, zmysle života a tom, čo je dôležité… 

Máš návyk alebo rituál, ktorý ti pomáha žiť naplnený život bez ohľadu na vek? 

Áno, počúvam seba, svoj vnútorný hlas. Dávam prednosť tomu, čo mi robí radosť a sýti naplnenie. Vedomejšie sa rozhodujem, čomu poviem “áno” a čomu “nie”. Pracujem väčšmi s mojim emočným prežívaním a riadim sa intuíciou. Mám inú životnú “filozofiu”, ktorá je v podstate novým návykom. Pozerám sa na seba, ľudí a svet novou optikou.

Teším sa, že nič nemusím. Vnímam svoju prácu, vzťahy a život inak. Skôr z pohľadu toho, čo chcem ja a čo robí radosť mne. Nie je to ale egoistický postoj. Hoci, prináša mnoho externých nálepiek, posudkov, nedorozumení. Ale s tým už viem nejako fungovať.

Čo nemôže chýbať v druhej polovici tvojho života? 

Radosť, zmysluplnosť, láska, hlboké pocity prepojenia, vnútorné naplnenie z toho, že chcem prispieť k lepšiemu svetu vďaka pomoci ľuďom. Tiež si prajem podporiť budúce generácie a svet. Uvidím, kam ma to povedie… Každým dňom sa moja životná cesta posúva. Teraz to už vidím a vnímam. Teším sa na ďalšie fázy.

Ktorá z existenciálnych otázok ťa najväčšmi zamestnáva?  

Plytvanie zdrojmi Zeme vo svete, v našej krajine, v mojom okolí a u mňa samej. Našťastie, dcéra je pre nás v tomto líderkou a v našej rodine robíme výrazné kroky zmeny.

Čo ti robí vrásky v súvislosti s pominuteľnosťou života? 

Sú to strachy. Napríklad z chorôb, bojím sa o blízkych a nielen s vekom súvisiacu zdravotnú kondíciu.

Čo ti pomáha ráno vstávať s radosťou z postele? 

Zväčša je to mix radosti a povinností okolo prípravy detí do školy. Potom si zosúlaďujem svoj program dňa tak, aby odrážal moje vnútorné nastavenie. Poháňa ma radosť a zvedavosť z toho, čo “zázračné” sa cez deň udeje. A niekedy je to naopak. Sú dni bez energie. Nazvala by som to „low cost“, ale veľmi potrebný. Dajú sa vtedy vnímať iné dimenzie života. A čakať :-)

Tvoj odkaz pre čitateľov bez ohľadu na vek? 

Nerada označujem etapy života ako krízy. Pravdou ale je, že sa dejú. Keď niečo nesprávne vyhodnotíme, nerozumieme tomu a nepripustíme si to, čo sa deje, prípadne životné dianie nevhodne uchopíme, kríza naozaj príde. Vďaka za ňu.

Pod povrchom tej nespokojnosti, vyčerpania a straty angažovanosti je naša transformácia, ktorá nás posúva v ústrety tomu, čo pre seba hľadáme a po čom skutočne túžime.  

Henrieta Hudecová (1978)

  • reinvention guide
  • helping people to make a mindset difference by bringing more LIFE, VALUE & LEADERSHIP BACK TO THEIR STAGE 
  • hosting virtual shows #reinventingTALKS and #WalkTheReinventionTalk 
  • change lobbyist & accelerator
  • gratitude ambassador
  • humanity awareness advocate

henrieta@vsetkozacinavhlave.sk
#reinventingWITH Henrieta
On my mission for #betterSLOVAKIA and #BetterBusinessWorld and #BetterTogether.

Foto: Jana Marie Knotová

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka