Pre ľudí

Stala som sa podporovateľkou, uľahčovateľkou, inšpirátorkou a motivátorkou pre ľudí, ktorí hľadajú v živote smerovanie, zmysel, samých seba,  alebo potrebujú urobiť rozhodnutia a pozitívne zmeny. Efektívny spôsob, ako sa týchto rolí dokážem zhostiť, je v koučovacom prístupe. Vytváram so svojimi klientmi rovnocenné vzťahy založené na vzájomnej dôvere a rešpekte. 

Energia

Myslím si, že sa nám vždy oplatí investovať energiu – pozitívnu aj negatívnu, do „jazdy“ nášho života. Vďaka tomu prichádzame na to, čo skutočne potrebujeme, aby sme rástli a napredovali. Verím, že sa oplatí, hoci aj malú tajnú túžbu po tom, ako to chceme v živote mať, premeniť na sériu postupných krokov vedúcich k napĺňaniu odhodlaní a cieľov. Tak zberáme cenné učiace sa skúsenosti a zrejeme. 

Odpovede

Keď sa budete veľa pýtať, ako dosiahnuť to, čo chcete, odpovede isto nájdete – sami, alebo s niekoho pomocou . Vôbec sa za to netreba hanbiť, práve naopak. Je to obdobné, ako s aforizmom Jacksona Jessa: „Keď bežíš, môžeš prehrať. Keď nebežíš, je isté, že prehráš.” Prajem sebe i vám, aby ste na mojej stránke našli inšpiráciu, podnety a zdroje pre odhodlanie postaviť sa na každú štartovaciu čiaru, ktorá je pre vás výzvou a dáva vám zmysel. 

Blogujem

Kurzy & workshopy

Kurzy a workshopy

Návod na použitie seba samého

Vzdelávací online program v 10 lekciách  Kurz si môžete objednať na https://mojakalokagatia.sk/course/navod-na-pouzitie-seba-sameho/ Než sa preň rozhodnete, prečítajte si príbeh výnimočného portálu Moja Kalokagatia.  Napísala ho jeho zakladateľka

Zobraziť viac »

Napísali o mne

Life koučing, rozvoj osobnosti

Pre dosiahnutie úspechu a spokojnosti pomáha práca na sebe a svojom rozvoji. Life koučing vám pomôže hľadať odpovede a zdroje, ako riešiť  záťažové situácie a zložité problémy. Ruka v ruke s koučovaním ide aj rozvoj osobnosti a sebazdokonaľovanie.