PSYCHOLÓGIA V KOUČOVANÍ – vzdelávací program pre odborníkov v pomáhajúcej profesii organizovaný Coachingplus

grafika

Keď ste kouč, koučujúci manažér, mentor, lektor, mediátor, či iná profesia, ktorá využíva koučovacie zručnosti, tréningový program psychológia pre koučov vám poskytne vybrané poznanie a praktický nácvik zručností a kompetencií z oblasti psychológie, ktoré prehĺbia a obohatia vaše porozumenie koučovania.

Cieľ programu:

  • Ako prepájať koučovacie kompetencie s jednotlivými spôsobmi psychologického myslenia a konania.
  • Ako využívať psychologické modely k tomu, aby sme lepšie porozumeli tomu ako rozmýšľajú a čo prežívajú naši klienti/ky v koučovaní.
  • Aké psychologické prístupy a postupy si osvojiť, aby ste prehĺbili kvalitu a hĺbku koučovacieho vzťahu s klientom/kou.
  • Ako prostredníctvom konkrétnych nástrojov, ktoré sa dajú počas koučovania využiť, lepšie rozumieť nielen klientom/kám, ale aj sebe ako koučovi/ke.

Obsah programu pozostáva z:

  • 5 praktických dvojdňových tréningových modulov, ktoré pokrývajú kompetencie koučovania a prepájajú ich s psychologickými prístupmi,
  • 5 nahratých teoretických webcastov, ktoré vo video nahrávkach demonštrujú aplikáciu psychologických zručností jednotlivých prístupov v koučovaní,
  • 5 teoreticko-reflexívnych webinárov, ktoré prehlbujú aplikačnú rovinu a reflexívnym spôsobom pozývajú frekventantov/ky k vytváraniu vlastného štýlu, ktorým integrujú psychologické poznanie a zručnosti v koučovacej praxi.

Podmienky vstupu do vzdelávacieho programu:

Frekventanti musia mať absolvovaný výcvik v koučovaní, prípadne mentorovaní a musia koučovacie zručnosti a kompetencie aktívne využívať v praxi s klientmi. Odporúčaná je pravidelná supervízia koučovania.

Záznam z informačného webinára
https://www.youtube.com/watch?v=3okNim25n1g

ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA

P R V Ý M O D U L
Humanistická paradigma, alebo ako zažiť stretnutie človeka s človekom „tu a teraz“

Webinár 2. 9. 2024 od 18.00 h. do 20.00 h. online na Zoome
Reflexia vide ukážok a praktický rozbor práce „na človeka zameraného prístupu“, „motivačných rozhovorov“, „nenásilnej komunikácie a „na emócie zameraného prístupu“ v koučovaní. Analýza prístupov vzhľadom k ich využitiu v kontexte koučovacích kompetencií.

Tréning 9. – 10. 9. 2024
Nácvik kontaktných zručnosti, zručnosti práce s emóciami, zručnosti práce s potrebami klientov, práca s autenticitou vo vzťahu, zručnosti dialógu, encountrová skupina a jej reflexia a rozbor

D R U H Ý M O D U L
Kognitívno-behaviorálna paradigma, alebo ako je naše myslenie prepojenie s našim správaním a naše cítenie s našimi telesnými reakciami

Webinár 14.10. 2024 od 18.00 h. do 20.00 h. online na Zoome
Reflexia a praktický rozbor aplikácie transakčnej analýzy a kognitívno-behavorálnych prístupov v praxi kouča, mindfulness a práca s telom a telesnosťou v koučovaní

Tréning 21. – 22.10. 2024
Zručnosti práce s telom v koučovaní, zručnosti práce s dysfunkčnými a limitujúcimi presvedčeniami, metódy posilňujúce nácvik efektívneho správania, metódy posilňujúce sociálne učenie koučovaných.

T R E T Í M O D U L
Psychodynamická paradigma, alebo ako byť v kontakte s nevedomím a ako nebyť nevedomým

Webinár 13.11. 2024 18.00 h. do 20.00 h. online na Zoome
Video ukážky psychodynamických modelov v koučovaní, aplikácia teórie vzťahovej väzby a skupinovo-dynamických modelov v individuálnom koučovaní riadiacich pracovníkov

Tréning 18. – 19. 11. 2024
Zručnosti práce s intrapsychickým konfliktom, zručnosti práce s odporom a obranami, zručnosti práce s prenosovo-protiprenosovou dynamikou vo vzťahu a bezpečím v kontexte vzťahovej väzby, imaginácia a kreativita v koučovaní

Š T V R T Ý M O D U L
Naratívna a pozitívna psychológia v praxi, alebo ako vytvárať lepšiu verziu seba bez falošných tónov

Webinár 13. 1. 2025  od 18.00 h. do 20.00 h. online na Zoome
Naučený optimizmus a flow v prepojení na koučovacie sedenia, video ukážky postmoderných prístupov a ich reflexia voči koučovacím kompetenciám

Tréning 20. – 21. 1. 2025
Zručnosti prerámcovania a práce s kapacitami a zdrojmi, vzťahové a cirkulárne otázky, externalizačné techniky v koučovaní, dekonštrukcia a reautorizácia.

P I A T Y M O D U L
Integratívne modely, alebo ako psíček a mačička varili kašu tak, aby ich nebolelo bruško

Webinár 3. 2. 2025 od 18.00 h. do 20.00 h. online na Zoome
Pozitívna psychológia, transteoretický model zmeny a ukážky práce v rozličných štádiach zmeny.

Tréning 10. – 11. 2. 2025
Intervencie a zručnosti vo fáze prekontemplácie, kontemplácie, prípravy, akcie a udržiavania, tvorba vlastného koučovacieho rámca.

Lektori programu

Program vytvorili kouči aj psychológovia spoločne tak, aby nešlo o akademické vzdelávanie, ale praktické inšpirácie. Keď sa povedia mená ako Janette Šimková, Vlado Hambálek, Jozef Stopka, Martin Miler alebo Ivan Valkovič, môžete za nimi hľadať niečo oveľa viac ako dlhoročnú prax v koučovaní či psychoterapii, viac ako iba autorov mnohých inšpirujúcich publikácií a odborných článkov, viac ako iba tisícky odkoučovaných, odlektorovaných a odsupervidovaných hodín, viac ako iba jedného bývalého prezidenta a jedného bývalého viceprezidenta Slovenskej komory psychológov, či funkcionárov iných asociácií a komôr… Za týmito menami môžete hľadať ľudskosť a záujem o človeka, chápanie a poznanie skúseností kouča v rôznych manažérskych aj osobných kontextoch, radosť zo zdieľania, učenia sa a rastu a zážitok rovnosti a rovnocennosti. Taký chce byť aj náš výcvik. Sme komunita Coachingplus, ktorej hlavou aj srdcom je Vladimír Hambálek, párový a rodinný terapeut, individuálny aj tímový kouč, supervízor pre oblasť sociálnych služieb, psychologického poradenstva a koučovania, tréner manažérskych zručností a rodinný mediátor, s takmer 30-ročnou praxou.

Miesto konania: Bratislava

Časy konania: prvý deň 9:00 – 17:00, druhý deň 8:30 – 15:30

Cena: 2 400 Eur

Prihlasovanie: https://www.coachingplus.org/viac-informacii.php?FILE=vzdl-dlh_2024_02

SUMÁR DÁTUMOV STRETNUTÍ

2. 9. 2024 online
9. – 10. 9. prezenčne

14.10. 2024 online
21. –  22.10. prezenčne

13.11. 2024 online
18. – 19.11. prezenčne

13. 1. 2025 online
20. – 21. 1. prezenčne

3. 2. 2025 online
10. – 11. 2. prezenčne

Lektori vzdelávacieho programu
Zľava: Vladimír Hambálek, Martin Miler, Janette Šimková, Ivan Valkovič a Jozef Stopka

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka