Tri zásady pre dobrú kondíciu duševného zdravia

bastion-g8a9d4c8e3_1280

Pre vašu vyrovnanosť a stabilitu nie je rozhodujúce, ako veľa či málo toho robíte. Ide skôr o to, aby ste do každej oblasti investovali porovnateľné množstvo energie. Nezamieňajte si však energiu s časom – nedokážete po desiatich hodinách práce desať hodín relaxovať. Rozhodujúca je intenzita prežívania, ktorá vás dokáže uvoľniť a nadľahčiť. Aj krátky telefonát s blízkym človekom, na ktorom vám záleží, vo vás vyvolá pozitívnejšie pocity, než pozretie troch dielov seriálu po sebe. 

Zdravé zvládanie prepätia a záťaže

Za kľúčové pri udržiavaní dobrého mentálneho zdravia sa považuje adekvátne sa vyrovnávať s preťažením a stresom, ktoré nás najväčšmi oberajú o pokoj. Máme na výber z dvoch stratégií: môžeme sa zamerať buď na problém samotný, alebo na zvládanie emócií, ktoré v nás problémy vyvolávajú.

V ideálnom prípade regulujeme svoje prežívanie tak na emočnej, ako aj na kognitívnej úrovni. Potom sa nám nestane, že zostaneme v jednej alebo druhej sfére uviaznutí a nakopené, nespracované problémy nás nepretržite prenasledujú. Z toho profituje krízový stav – začne nám vyhadzovať na oči, že veci nie sú také, aké potrebujeme, aby boli. 

Ako z kola von

Spôsoby vyrovnávania sa so záťažou sú veľmi individuálne. Každý si potrebuje urobiť vlastnú revíziu, nakoľko sú tie jeho účinné a funkčné vzhľadom na realitu, v ktorej funguje. Keď predstavujú iba únik alebo popretie danej situácie, človek si zarába na väčší problém, než aktuálne má. 

Niekoho upokojuje, keď si stresujúcu situáciu podrobne prejde, preskúma ju a naplánuje si konkrétne kroky, ktoré budú nasledovať. Racionálny prístup sa postará o stratégiu, tá prinesie pocit kontroly, čo navodí optiku odstupu a hľadania riešení.

Pre iného je, naopak, dôležité zamerať sa na emócie prameniace z tlaku a záťaže, na ich spracovanie a upokojenie. Emočný prístup zvolí možnosť s niekým dôveryhodným zdieľať svoje emócie a vyhľadať sociálnu oporu, nadobudnúť nadhľad v debate s niekým, kto nešetrí empatiou a podporou. To sa postará o posilnenie sebadôvery a chuti čeliť prekážkam. 

Na preťaženie, prepracovanosť a stres funguje odklon pozornosti od nepretržitého myslenia a výkonnosti. Na to zaberá nielen sa odpojiť „od prístrojov“, ale aj od zabehnutých stereotypov, pohodlnosti a neochoty niečo zmeniť. 

Tieto tri zásady vám s tým dokážu jednoducho pomôcť.

1. Zameriavajte pozornosť na dych

Zopárkrát za deň (min. ráno, na obed a večer). Môžete si zobrať na pomoc inteligentné hodinky, ktoré vás povedú. Alebo sa sami sústrediť  na nádychy a výdychy, ako sa prirodzene dejú bez toho, že by ste popritom niečo iné riešili. Alebo si postupne uvedomovať, čo cítite v jednotlivých častiach tela a zamerať sa na svoje zmyslové vnemy. To spôsobuje takmer okamžité uvoľnenie a hlava si vydýchne, lebo po celý deň drží kontrolu, a to vytvára tlak. 

Sústredenie na dych navyše posilňuje vašu pozornosť, a čím lepšiu schopnosť pozornosti máte, tým lepšie budete reagovať v situáciách, kedy ste rozrušení a cítite frustráciu či bezmocnosť. Vďaka „napojeniu“ na dych ste väčšmi ukotvení v tele. Tým sa ľahšie sústredíte sa v danej chvíli na to, čo práve robíte. Tým dokážete znížiť rušivé javy, ktoré vás vyvádzajú z miery. Takto minimalizujete parazitné a toxické myšlienky, ktoré vás odvádzajú ku katastrofickým scenárom a ťahajú vašu energiu dolu.

2. Poctivo sa o seba starajte

Všimnime si, koľko času trávia zvieratá starostlivosťou o seba. Jedlo, spánok, očista… Nie je to dôležité iba kvôli zameraniu pozornosti na seba a sebaláske, ale aj preto, aby ste vedeli dobre odhadnúť, čo si môžete dovoliť. Zvyčajne fungujete veľmi vyčerpávajúcim spôsobom, prepínate sa a ignorujete mnohé fyziologické potreby. Keď ich odďaľujete a „vyrobíte si“ spánkový deficit, nepravidelné a nekvalitné stravovanie, nedostatočný pohyb, nemôžeme čakať, že vás telo podrží.   

Potrebujete mať v repertoári aktivít činnosti, kedy je aktívna pravá mozgová hemisféra. To sú tie, kedy nejde o výkon, ale o dobrý pocit z toho, že niečo robíte iba pre seba, pre radosť. Takéto antistresové aktivity majú byť vo vašom živote ritualizované. Vtedy sa vaša zodpovednosťou napínaná  pružina dokáže pravidelne vracať do východiskovej pozície bez tlaku. Čím dlhšie je v maximálnej polohe, tým väčšia únava materiálu (a teda vášho vnútra) nastáva. Jedného dňa stratí pružnosť a vy stratíte seba. 

3. Rozvíjajte svoju EQ 

Predovšetkým dve jej zložky: sebauvedomenie a sebaovládanie. Keď ste schopní uvedomiť si svoje (nielen) negatívne emócie vo chvíli, keď vznikajú, budete tiež schopní zvládať ich. Ťažisko práce s emóciami spočíva v tom, že kontrolu nad nimi získavate nie ich riadením, ale porozumením tomu, čo vám hovoria.

Keď sa napríklad dostanete do vypätej situácie a rýchlo si uvedomíte svoje pocity, skúste si povedať stop. Na pár sekúnd len sledujte proces, ktorý sa vo vás odohráva a nič nerobte. Získate tým odstup od vašich negatívnych emócií, a tým aj možnosť regulovať ich. To sa postará o väčšiu duchaprítomnosť a väčšiu šancu zvládnuť situáciu bez deštrukcie voči seba aj druhým. 

Súčasťou takejto práce na sebe je uvedomenie si, že za vaše emócie a pocity „môžete“ len vy sami, nie tí druhí. Keď svedomite pracujete na ich vnímaní a rozlišovaní, nemusíte sa zaťažovať hľadaním vinníka, ktorý je zodpovedný za vaše prežívanie. Je to oslobodzujúce. A sexi – zmeníte sa na bytosť, ktorá dokáže o svojich emóciách hovoriť bez toho, aby to druhých desilo alebo miatlo. Budete vďaka tomu príťažlivejší.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka