Pár tajomne jednoduchých pravidiel pre spokojný život

8655034207_660a432a4f_z

Za komplikovanosťou sveta stojí jednoduchosť. Tak radi by sme tejto myšlienke v každej chvíli verili. Teraz si predstavte, že viete, čo je to najdôležitejšie. Zjednoduší sa váš život vďaka tomu? Trúfam si povedať, že áno. Vedie ma k tomu vlastná skúsenosť, aj skúsenosti mojich klientov.

Poznáte ten stav, kedy idete na plný plyn. Zrazu sa váš život začne meniť. A prinášate čoraz viac obetí, lebo to, čoho máte najväčší nedostatok je čas – na seba, blízkych, svoje záujmy… Postupne si uvedomíte, že zarábanie peňazí a úspech nie sú všetko. Dostávate sa do tlaku a zrazu si uvedomíte, že si potrebujete vyjasniť, čo má vo vašom živote prednosť. Vybrať si nebýva vždy jednoduché.

Skúsili ste si niekedy spísať zoznam, ktorý by obsahoval všetky položky dôležitosti vo vašom živote? A skúsili ho zúžiť na 7 vecí? Príde mi to dosť na to, aby zostali životné pravidlá jednoduché. Rada vám ponúknem svojich sedem a nedalo mi pridať ešte jedno, ktoré je aj tak súčasťou tých 7.

Čo je to najdôležitejšie?

  1. Zvoliť správny prístup

Pozitívny pohľad na svet nás uvoľňuje vidieť okolnosti a situácie skôr ako príležitosti, než ako prekážky. Postoj k zlým časom je prostý – berme každú záťažovú situáciu ako takú, ktorá nás má niečo naučiť. Čo, to zistíme z odstupu času, ktorý nám umožní vnímať zlé časy ako “užitočné” časy. Ako hovorieval Steve Jobs: “Tie body sa vám nespoja na ceste vpred, ale až pri obzretí.”

  1. Byť neustále vďační

Keby bol dnešok posledným dňom vášho života, čo by bolo hodné vďačnosti? Vďaka vďačnosti sa učíme oceňovať vo svojom živote všetko dobré a všímame si pozitívne udalosti, interakcie a momenty. Tým sa zlepšuje naša nálada a posilňuje sebadôvera.

  1. Stavať svoj život na úcte

Voči svojej rodine, priateľom, ľuďom okolo nás, ale aj voči sebe. Byť vľúdni k ľuďom vieme byť za každých okolností. Nevyžaduje si to nič špeciálne. Je to kvalita srdca, ktorá tvorí prirodzenú súčasť ľudskosti.

  1. Byť dobrým človekom

Tak Hitler ako aj Gándhí boli ľuďmi vízií, disciplíny a vášne. Rozdiel spočíval vo svedomí. Byť poctiví, konať morálne, eticky a hrať fair play je pre človečenstvo a charakter nesmierne dôležité. Z toho sa rodia naše motívy – tak dobré, ako aj zlé.

  1. Zvádzať súboje so životom

Chcieť od seba robiť všetko poriadne a tak dobre, ako to v danej chvíli je možné, pestuje náš pozitívny sebaobraz. Keď sme na seba hrdí, tak sme aj odvážni a húževnatí. Vtedy nespochybňujeme svoje úsilie. Zlyhania berieme ako najlepšiu školu a vieme, že keď neuspejeme, môžeme to skúsiť znovu.

  1. Učiť sa stále s nadšením

Čím viac sa o živote a svete dozvieme, tým viac uspokojenia zažijeme. Učiť sa nové veci je ten najlepší celoživotný návyk, udržiava nás v aktívnom móde. Práca na sebe nás nikdy nesklame – posúva vás v ústrety tomu, po čom túžime.

  1. Radovať sa zo života

Na potrebu hrať sa rýchlo zabúdame. Príliš prudko vyrastieme na tých vážnych a zodpovedných. Ale kto povedal, že to k sebe nepasuje? Je smiech ten najlepší liek? A koľko sa smejeme?

    +1 Rozdávať veľa, veľa bezpodmienečnej lásky

Krásne sa nám potom vracia a robí nás šťastnými.

Na podporu odkaz od francúzskeho psychológa a lekárnika Émila Couého, ktorý stál pri zrode sebazdokonaľovania na základe optimistickej autosugescie: „Vždy si myslite: To je jednoduché, to dokážem. Keď pokladáte nejakú vec za ľahkú, dokážete ju zvládnuť, aj keby iným pripadala ťažká.“

S vďakou za to, že ste

Vaša Janette

8655034207_660a432a4f_z

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka