MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.: „Zdravý životný štýl je alfou a omegou zdravej imunity – päť ‚S‘ je rozhodujúcich“

image0-2

V ideálnom prípade funguje naša imunita takmer nepozorovane. Máme však obdobia, kedy je imunitný systém príliš zaťažený až oslabený. Dôvodov je veľa. Ja sa vo svojej praxi stretávam najčastejšie s tými, ktoré súvisia s dlhodobým vyčerpaním, chronickým stresom, nespokojnosťou, stratou zmysluplnosti a osamelosťou. Od imunitného systému závisí kvalita nášho života, aj dlhovekosť. So zvyšujúcim sa vekom sa reakcie v rámci obranyschopnosti nášho organizmu spomaľujú. To má za následok, že patogény, s ktorými sa telo v mladosti ľahko vysporiadalo, môžu vo vyššom veku spôsobiť komplikácie.

Vyspovedala som na túto tému na slovo vzatú odborníčku – MUDr. Katarínu Bergendiovú, PhD.

Katka je klinická imunologička a alergologička, zakladateľka a primárka Centra pre klinickú imunológiu a alergológiu – ImunoVital Centrum.

So športovým tímom SR sa ako lekárka výpravy zúčastnila na Olympijských hrách v Aténach, v Pekingu a vo Vancouveri. Prednáša na domácich i zahraničných kongresoch a pravidelne publikuje  nielen vo vedeckých kruhoch, ale tiež pre širokú verejnosť.

O jej práci sa viac dozviete na webe https://imunovital.sk/ a tiež z erudovaného a pútavého podcastu ZDRAVIE – až do vašich uší.

S pribúdajúcimi civilizačnými a chronickými ochoreniami a rýchlou dobou plnou stresu a termínov sa môžeme obávať, či sa staroby dožijeme vo výbornom zdraví. Ako sa to javí vám, pani doktorka, vo svojej praxi?

Problémom dnešných vyspelých krajín už nie sú infekčné ochorenia ako kedysi, ale vystriedali ich poruchy imunity. Tie sú základom vzniku civilizačných ochorení. Imunosupresia, čiže zníženie aktivity obrany tela spôsobuje nádorové ochorenia, naopak, nadmerná precitlivenosť organizmu na určité podnety je dôvodom alergií alebo autoimunitných ochorení. Civilizačné ochorenia, medzi ktoré patria aj imunologické ochorenia, sa podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie vyskytujú u 30 – 40 % obyvateľov vyspelých krajín a  podieľajú sa na znížení produktivity práce o 40 %. 

Za posledné roky sa výrazne zmenil náš životný štýl a životospráva. Stačí spomenúť aspoň jeden príklad týkajúci sa výživy. Ak sme v roku 1700 na človeka skonzumovali 1,8 kg cukru za rok, v roku 2009 to bolo na hlavu až 82 kg! K tomu pristupuje nadmerné používanie chemických látok, znečistené životné prostredie, chronický stres, málo spánku, či absolútny nedostatok pohybu. Dôsledkom toho je aj znížená telesná zdatnosť, vzrastajúci počet obezity, nesprávne držanie tela, ochabnuté svalstvo, malá otužilosť, vyčerpanosť  a znížená odolnosť voči chorobám. Ďalšími nepriateľmi, ktoré obranyschopnosť oslabujú, sú stres, fajčenie, priveľa alkoholu, kofeínu, drogy, pesticídy a znečistené životné prostredie. Dôležití nepriatelia imunity sú aj nedostatok vitamínov a minerálov, fajčenie a nadmerné množstvo alkoholu.

Vieme, že samostatnou kapitolou je stres. Imunita a psychika sú vzájomne prepojené viac, než si väčšinou myslíme. 

Niekedy stres spôsobuje depresiu a jej dôsledkom je narušený imunitný systém. V iných prípadoch je depresia príčinou stresu, a ten následne zhoršuje imunitu. To, akú máme odolnosť organizmu, je vždy výsledkom viacerých procesov v organizme. Preto ani neexistuje jeden zázračný postup na „nakopnutie“ našej imunity. Za virózou sa niekedy skrýva nedostatok vitamínov, inokedy problémy s črevnou flórou a pri nádche môže byť príčinou stres z pracovného týždňa alebo smútok z rozchodu. Väčšinou ale ide o súbor viacerých príčin, z nich najčastejšie sú: nekvalitné stravovanie, stres a psychické problémy, vrodené poruchy imunity, nedostatočný príjem tekutín, nedostatok pohybu na čerstvom vzduchu, hormonálne a neurologické problémy, dlhodobé problémy so spánkom, málo kontaktu so slnkom či znečistené životné prostredie.

Majú midliferky a midliferi svoje špecifické „príznaky“, podľa ktorých hneď viete, že sa snažia ignorovať pribúdajúce roky a svoju imunitu extrémne preťažujú?

Kríza stredného veku  je označenie pre psychologickú krízu, ktorá prichádza práve v strednom veku, obvykle medzi 45. a 65. rokom života. Práve toto obdobie je plné životných zmien, kedy deti odchádzajú z domova, začínajú sa objavovať rôzne neduhy a choroby, musíme sa vyrovnať so smrťou rodičov, hormonálnych výkyvov spôsobených menopauzou či fyzických zmien spojených so starnutím. Ľudia si začínajú uvedomovať vlastnú smrteľnosť a obzerajú sa za svojím životom.

Popri tom je starnutie geneticky zakódovaný multifaktorový proces ovplyvňovaný radom vonkajších aj vnútorných faktorov, kedy starne aj imunitný systém. Mení sa spektrum produkovaných cytokínov, ako aj vnímavosť buniek imunitného systému, skracujú sa teloméry, čo sú časti chromozómov kontrolujúce starnutie a úzko súvisiace s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, kardiovaskulárnymi ochoreniami, diabetom a niektorými druhmi rakoviny. Zakaždým, keď sa bunka oddelí, jej teloméry sa skrátia, až sa stanú príliš krátke na to, aby sa mohla ďalej deliť. Vtedy bunka zostane neaktívna, odumrie alebo sa delí naďalej (táto deľba však môže byť nebezpečná, pretože je abnormálnym procesom).  Telomeráza je enzým, ktorý predlžuje teloméry a chráni ich pred príliš skorým skracovaním. Neustálym delením buniek sa však telomerázy vyčerpávajú a umožňujú skracovanie telomér. Ak by veda našla spôsob na zvýšenie ich produkcie, teloméry by mohli zostať dlhé a mohlo by sa tak predísť riziku niektorých ochorení. 

Čo negatívne ovplyvňuje imunitu v strednom veku? 

STRES, DEPRESIA

Chronický stres je spojený so vznikom civilizačných ochorení, s chronickým zápalom a s predčasným starnutím a vedie k dysregulácii autonómneho nervového systému (ANS), ktorý má negatívny vplyv na imunitný systém so sklonom k nadmernému zápalu a horšiemu zvládaniu infekčných ochorení. Výraznejšie „oslabenie imunity“ vzniká u  ľudí, ktorí trpia miernou depresiou, kedy pod vplyvom dlhotrvajúceho stresu dochádza k výraznému zníženiu NK-buniek, ktoré sú zodpovedné za ochranu proti vírusovým infekciám a zníženiu T-bunkovej odpovede na infekciu. Tým sa znižuje schopnosť imunity bojovať proti vírusovým a nádorovo zmeneným bunkám.

OBEZITA

Pri obezite tukové tkanivo pôsobí ako aktívny endokrinný a parakrinný orgán, ktorého bunky uvoľňujú množstvo bioaktívnych mediátorov a organizmus je v chronicky zápalovom stave. Zvyšujú sa  hodnoty hormonálnych, zápalových  a imunologických faktorov, ktoré porušujú hormonálnu rovnováhu a zvyšujú pohotovosť k zápalovej reakcii. Je dokázané, že v organizme obézneho človeka dochádza k nezvratným imunologicko-metabolickým zmenám, ktoré skracujú dĺžku života o desiatky rokov, vedú k inzulínovej rezistencii, kôrnateniu ciev, k rôznym srdcovo-cievnym komplikáciám a k zlyhávaniu pečene a obličiek. V organizme s nadbytkom tuku neustále prebieha zápal, čo je naozaj silný súper aj pre tú najlepšiu imunitu. Tá často začne zlyhávať, aj preto je obezita príčinou veľkého počtu nádorových ochorení..

NEDOSTATOČNÉ, PRÍPADNE NADMERNÉ CVIČENIE

Doterajšie poznatky naznačujú, že rekreačný šport alebo primerané krátkodobé telesné cvičenie 3-4 krát za týždeň v trvaní 15-60 min pri 40-60%  intenzite maximálnej spotreby kyslíka (VO2 max) má na imunitný systém stimulačné účinky, prípadne jeho aktivity výraznejšie neovplyvňuje. Naproti tomu dlhotrvajúci a intenzívny tréning bez nedostatočnej regenerácie pôsobí na zníženie imunity. Zmeny imunologických parametrov pri nadmernej fyzickej záťaži sa vysvetľujú viacerými faktormi. Po intenzívnej fyzickej záťaži dochádza ku krátkodobému oslabeniu imunity, tzv. – imunosupresívne okno – „the open window“, ktoré pretrváva približne 3 – 12 hodín. Pri nedos-tatočnej regenerácií (hlavne u aktívnych ľudí v plnom pracovnom vyťažení) a opakovanej prechodnej imunosupresii môže dôjsť k takzvanému prekrytiu otvorených okien a tým k zníženiu imunitnej odolnosti organizmu.

NEZDRAVÁ STRAVA

V črevách sa nachádza 75 % imunitného systému a teda najefektívnejší spôsob na posilnenie imunity je správnou stravou. Prospešné črevné mikróby totiž prikazujú imunitným bunkám produkovať silné antivírusové proteíny, ktoré v konečnom dôsledku eliminujú vírusové alebo bakteriálne infekcie. O črevnom mikrobióme sa hovorí, že je našim druhým mozgom. Tvoria sa tu   neurotransmitery (neurohormóny), ktoré hrajú zásadnú úlohu v našich nervových funkciách a ovplyvňujú našu náladu a celkový psychický stav. Medzi črevným mikrobiómom a mozgom je tzv. gut-brain axis – obojsmerná dráha, ktorá zohráva dôležitú úlohu v zaistení vnútornej rovnováhy. Všetky zmeny v produkcii neurotransmiterov a ich prekurzorov v črevnom mikrobióme môžu viesť k zmenám vo funkcii mozgu a ovplyvniť tak kognitívne funkcie, náladu a celkový psychický stav. 

Mladosť už vám síce nikto nevráti, ale život rozhodne nekončí v päťdesiatich. Ešte toho máte veľa pred sebou. Užívajte si život a starajte sa o seba tak, aby ste mohli naplniť všetky svoje ciele a plány.

Na posilnenie imunity nestačí iba schematicky „niečo“ dodržiavať. Má imunita človeka v strednom veku svoje špecifické „potreby“?

V poslednom období jedinci málo spia, nekvalitne sa stravujú, sú často stresovaní a majú nedostatočný pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu. Dôsledkom toho je znížená telesná zdatnosť, malá otužilosť, vyčerpanosť  a znížená odolnosť proti chorobám. Zdravý životný štýl je alfou a omegou zdravej imunity. To znamená, že by sme sa mali snažiť dodržiavať päť známych S – zdravá strava, dostatok spánku, menej stresu a viacej smiechu, športu a spokojný život v kruhu svojich blízkych. 

ZDRAVÁ STRAVA

Dnes je už jednoznačne dokázané, že kvalitu našich čriev priamo ovplyvňuje zloženie stravy, ktorú konzumujeme. Centrom nášho tela je tráviaca sústava a od schopnosti prijímať živiny zo stravy závisí nielen naše prežitie, ale aj kvalita nášho života. Potraviny totiž nie sú len zdrojom výživy, ale vďaka vláknine, ktorú obsahujú, podporujú aj činnosť čreva, črevných svalov, čím sa cez črevá zrýchli prechod strávenej potravy a súčasne sa rýchlejšie vylúčia aj nepotrebné škodlivé látky. Gastrointestinálny trakt osídľuje rozmanitá mikrobiálna komunita. Odhaduje sa, že črevo obsahuje v priemere tisíc bakteriálnych druhov. Táto mikrobiálna populácia, bežne označovaná ako skrytý metabolický orgán, prevyšuje svojím množstvom počet buniek ľudského tela desaťnásobne. Životným štýlom, a najmä spôsobom stravovania sa črevná mikrobiota mení nielen svojím počtom, ale i diverzitou (rozmanitosťou). Správny mikrobióm čreva nepodporujú nesprávne výživové návyky (napr. rýchle občerstvenie tzv. fast food). Veľmi dôležitá je aj čerstvá zelenina a ovocie, ktorá obsahuje enzýmy, ktoré spolupracujú pri transporte vitamínov a tým sú tieto prírodné vitamíny v nich účinnejšie. Ideálny je semivegetariánsky režim, kedy väčšina by mala tvoriť rastlinná strava – ovocie a zelenina, strukoviny, celozrnné výrobky a dostatočný pitný režim. Mäsové výrobky treba jesť maximálne dvakrát do týždňa, a to ideálne nie údeniny, skôr hydinu, ryby, prípadne malé množstvo červeného mäsa a diviny. Veľmi dôležitá je aj čerstvá zelenina a ovocie, ktorá obsahuje enzýmy, ktoré spolupracujú pri transporte vitamínov a tým sú tieto prírodné vitamíny v nich účinnejšie. Potraviny s vysokým obsahom vitamínov ochraňujú bunky a ich teloméry pred oxidačným poškodzovaním. Strava bohatá na antioxidanty, ako bobule či artičoky môžu redukovať poškodenia buniek. 

ŠPORT 

To, že šport má pozitívny vplyv na imunitný systém, nemusíme nijako zdôrazňovať. Pravidelný šport na čerstvom vzduchu je ale dôležitý aj z pohľadu zdravia a podpory imunitného systému. Predpokladá sa, že fyziologické a hormonálne zmeny v tele následkom cvičenia môžu znížiť riziko rakoviny čreva, prsníka či prostaty. Štúdia nemeckých vedcov z roku 2008 porovnávala v skupine zdravých športovcov a zdravých nefajčiarov, ktorí nešportovali, dĺžku tzv. telomér. Sú to krátke úseky špecializovanej DNA, ktoré sa nachádzajú na konci chromozómov. Teloméry sa skracujú vždy, keď sa bunka delí a tá sa následne stáva zraniteľnejšou. Zistilo sa však, že u profesionálnych športovcov sa aktivoval enzým telomeráza, ktorý dokáže teloméry opravovať, zabraňuje teda ich skracovaniu a zvyšuje tak odolnosť buniek. Skracovanie telomér sa spomalilo aj v bielych krvinkách, takzvaných leukocytoch, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu vo fungovaní imunitného systému. 

Rozhýbte sa, budete starnúť pomalšie. 

DOSTATOK SPÁNKU

Je dôležitý na regeneráciu tela a mysle. Všetci vieme, že keď sa dobre vyspíme, cítime sa lepšie, sme veselší, aktívnejší, životaschopnejší. Ak budeme nedostatkom spánku trpieť dlhšie, môžeme si spôsobiť okrem zvädnutej pleti aj vážne zdravotné problémy, napríklad oslabenú imunitu, zvýšený krvný tlak, zvýšenú chuť do jedla s následným priberaním, poruchy v sexuálnom živote a mnohé ďalšie. Nedostatok spánku podľa lekárov poškodzuje imunitný systém, znižuje  a znižuje schopnosť organizmu bojovať s vírusmi, zvyšuje sa počet zápalových bielych krviniek a znižuje počet NK buniek. Počet NK buniek sa obnovuje počas spánku, ale ak ho je menej ich  množstvo sa zníži až o 70 %.  Potreba spánku pre ľudský organizmus je individuálna, ale aby človek normálne fungoval, potrebuje priemerne dospelý jedinec aspoň šesť-sedem hodín spánku, ideálom je sedem až osem hodín. 

STUDENÁ VODA A OTUŽOVANIE

Majú priaznivý vplyv na prevenciu chorôb, pričom optimálny je pohyb na čerstvom vzduchu, kde vlastne telo aj otužujeme, čo má pri liečbe porúch imunity a alergických ochorení veľký význam. Postupným otužovaním môžeme v slizniciach vytvoriť obranné mechanizmy, ktoré zmierňujú alebo regulujú alergie a výskyt častých ochorení horných dýchacích ciest.

OBMEDZIŤ STRES

Výsledok štúdie z roku 2014 zameranej na ženy trpiace rakovinou prsníka, ktorá ukázala, že pacientky cvičiace jogu a praktizujúce meditáciu dokázali udržať svoje teloméry na rovnakej dĺžke. Iná štúdia, skúmajúca mužov, prišla k záveru, že tri mesiace vegánskej stravy, aerobného cvičenia a stresového manažmentu zahŕňajúceho jogu, zvýšila aktivitu telomeráz. Meditácia môže mať rôzne podoby a každý ju môže praktizovať inak. Či už zahŕňa modlitbu alebo len nerušene strávený čas so svojimi blízkymi, jej blahodarné účinky na telo aj myseľ sú neodškriepiteľné.

Okrem toho zdravej imunite prospieva, ak nefajčíte a pijete alkohol, iba v malom množstve. Aktívne i pasívne fajčenie, ako aj fajčenie elektronických cigariet spôsobuje chronický zápal v dýchacích cestách, ktorý oslabuje vstupnú bariéru na sliznici, zastavuje pohyb cílií, špeciálnych „chĺpkov“, ktorých úlohou je čistiť dýchacie cesty, pričom vzniká chronický zápal slizníc dýchacích ciest a uľahčuje sa vstup mikroorganizmov do tela. V cigaretovom dyme je viac ako tisíc chemických látok a dechtu, ktoré napádajú bunkové membrány a narúšajú ich. Fajčiari tak majú zvýšené riziko ochorenia na infekčné choroby a spravidla teda častejšie trpia chrípkou, prechladnutím a podobne. Obzvlášť nebezpečné je fajčenie u dospievajúcich – rýchlo im ničí zdravie, pričom negatívny dosah na imunitu či fungovanie pľúc sa dá u šestnásťročných pozorovať už po jednom roku fajčenia.

Keď už sme v „polovici“ života, mali by sme užívať vitamíny a prípravky kvôli posilňovaniu imunity?  Existuje niečo ako prvá pomoc pre zníženú výkonnosť imunitného systému?

Na nápravu získaných porúch imunity sa odporúča úprava domáceho prostredia, primeraná športová aktivita na čistom vzduchu, otužovanie, zdravá výživa s dostatkom základných vitamínov (C, A, D) a bioprvkov (železo, zinok, selén atď). 

Pri posilnení imunity sa pre svoje imunomodulačné pôsobenie môžu uplatniť aj niektoré látky, pôsobiace nešpecificky. Patria sem betaglukány, ktoré predstavujú látku prírodného pôvodu, ktorej užívanie sa prejaví v lepšej ochrane pred vírusmi, parazitmi, baktériami a pri záťaži organizmu fyzickým a/alebo psychickým stresom, ako aj pri prevencii a podpornej liečbe rakoviny. Široký je výber tzv. imunomodulátorov z rastlinnej ríše, napr. echinacea, ženšen, tea tree a iné. 

V poslednom čase sa veľká pozornosť venuje aj črevnej mikroflóre a jej priaznivému ovplyvňovaniu tzv. probiotikami. 

Probiotiká sú živé kultúry mikroorganizmov – najčastejšie sú to Laktobacily, Bifidobaktery a iné, ktoré normalizujú črevnú flóru, pôsobia preventívne proti infekciám čreva a v dlhodobých štúdiách má ich podávanie ochranný účinok aj proti alergiám. 

Imunitu ovplyvňujúci účinok majú aj viaceré vitamíny, predovšetkým C, E, betakarotén. V zime viacerým chýba aj dostatok ,,slnečného vitamínu D”.  Jeho pôsobenie v ľudskom tele je veľmi komplexné. Ovplyvňuje hlavne metabolizmus vápnika a fosforu, podporuje vstrebávanie vápnika z čreva a spolu s hormónom prištítnych teliesok (parathormón) aj rezorpciu z kostí. Posilňuje imunitný systém a aktivuje vrodenú imunitu a NK bunky – teda „prirodzené zabíjače“.

Napriek tomu, že veda dnes dokáže vyrobiť takmer všetky vitamíny synteticky, nikdy nenahradia prírodné z ovocia a zo zeleniny. To, čo v tabletkách pôsobí izolovane, v mrkve či jablku pôsobí komplexne spolu s ostatnými prírodnými zložkami. Prírodné vitamíny sú ľahšie vstrebateľné, telo ich dokáže efektívnejšie využiť a nehrozí nám predávkovanie. 

Ďalej trpievame nedostatkom zinku, keďže konzumujeme málo strukovín a na Slovensku navyše máme v pôde málo selénu. Samozrejme, pri zhoršení klinického stavu majú odborníci – klinickí imunológovia k dispozícii tzv. imunomodulačné, to znamená imunitu ovplyvňujúce preparáty, ktoré sú na lekársky predpis. 

Na imunitný systém vplýva množstvo faktorov a jedným veľmi významným je aj duševná rovnováha. 

Dnes dokonca hovoríme o jednom neuro-endokrinno-imunitnom super systéme, ktorý má za úlohu chrániť náš organizmus pred vplyvom vonkajšieho prostredia, ale aj pred zmenami v našom tele. Množstvo stresu a silný psychický nátlak môže veľmi významne oslabiť imunitu organizmu. Na druhej strane dodržiavanie správnej životosprávy piatich S a následne vyplavovanie hormónov šťastia – endorfínov, enkefalínov a vnútorných opioidov môže k posilneniu  imunitnej odpovede len a len napomôcť. 

Hoci o dĺžke života a náchylnosti k ochoreniam do istej miery (20 až 30 %) rozhoduje genetika, výskumy dokazujú, že je to práve životný štýl, ktorý má na zdravie najväčší vplyv. Príkladom sú Modré zóny. Sú to miesta v rôznych kútoch sveta, ktorých obyvatelia majú nízky výskyt chronických chorôb a aktívne žijú do výnimočne vysokého veku.

Vedci sa už desaťročia snažia nájsť spôsob, ako ľuďom predĺžiť život pri dostatočnej kvalite života, ktorá  je však často už od mladého veku nižšia ako by sme si priali. Môže za to nedostatok pohybu, obezita, metabolické dysfunkcie, stres, poruchy imunity, alergie, psychické problémy a ďalšie zdravotné ťažkosti, ktoré nám nedovolia skutočne žiť, ale niekedy skôr len prežívať.

Bádateľ a novinár Dan Buettner dôsledne preštudoval život v modrých zónach a zosumarizoval svoje poznatky do niekoľkých spoločných znakov, ktoré tieto miesta spájajú. 

Aké „lekcie“ dlhého a zdravého života by ste čitateľom odporúčali, aj keď nemôžu žiť v jednej z piatich oblastí od Japonska, cez Kostariku, Grécko, Taliansko až po Kaliforniu?

POHYB 

Veľa každodenného pohybu miernej a strednej intenzity väčšinou spojeného s ich prácou, ktorým  si udržiavajú svoj pohybový systém v dobrej kondícii, ich svaly sú silnejšie a pružnejšie, ich kosti pevnejšie a ich kĺby lepšie vyživované a stabilnejšie aj vo vyššom veku. Tým predchádzajú mnohým úrazom a poruchám pohybového systému, ktoré sú v modernom svete u starších ľudí bežné. 

STRIEDMOSŤ V JEDENÍ 

Je dokázané, že mierne nedostatková strava môže výrazne predĺžiť život a taktiež je spojená s menším výskytom srdcovo-cievnych a metabolických ochorení. Príjemným vedľajším efektom je redukcia hmotnosti spojená so znížením krvného tlaku a hladiny cholesterolu v krvi. 

NÍZKA KONZUMÁCIA MÄSA A SPRACOVANÝCH VÝROBKOV

Rastlinná strava tvorí základ ich jedálnička. Konzumácia mäsa je skôr sviatočnou záležitosťou, maximálne zopárkrát mesačne. 

ZMYSEL ŽIVOTA 

Je to vnútorný pocit, že existuje dôvod prečo ste tu, že ste potrební pre rodinu či spoločnosť, že váš život má zmysel. Tento zmysel môžete nájsť vo výchove vašich detí alebo vnúčat, v službe pre spoločnosť, v pomoci iným alebo v nejakej aktivite či práci, ktorá vás napĺňa do takej miery, že pri nej zabúdate na okolitý svet a svoje aktuálne starosti. Čokoľvek to vo vašom prípade je, môže to viesť k redukcii stresu a menšiemu riziku neurodegeneratívnych a srdcovo-cievnych ochorení, a tým aj k dlhšiemu a kvalitnejšiemu životu.

REDUKCIA STRESU 

Ďalšou spoločnou charakteristikou obyvateľov modrých zón je pravidelné vyhradenie času na stretnutia s priateľmi a rodinou, kde môžu zabudnúť na prácu a povinnosti, spolu sa zasmiať, podporiť sa navzájom alebo pomôcť .

RODINA NA PRVOM MIESTE 

Psychická podpora rodiny hlavne v ťažkých chvíľach (choroba, iné problémy) je neoceniteľná.

SPRÁVNA SPOLOČNOSŤ 

Obklopte sa ľuďmi, ktorí majú zdravé stravovacie návyky, sú fyzicky aktívni, veselí, spoločenskí a majú podobné ciele ako vy. Tak sa tieto pozitívne návyky a vlastnosti prenesú aj na vás a každým stretnutím sa budú prehlbovať. Samozrejme, ak chcete tento efekt ucítiť čím skôr, stretávajte sa s ľuďmi v rámci tejto vlastnej modrej zóny pravidelne a často. 

Starnutie je prirodzený a neodvratný proces, kedy si musíme pripustiť, že v istom veku začneme strácať silu a pružnosť pohybového a oporného systému, kognitívne funkcie sa začnú zhoršovať, zmysly otupovať a všetky funkcie nášho tela budú postupne degradovať. Tomu nijako nezabránime. Čo však môžeme ovplyvniť, je kvalita nášho života.

Svojím životným štýlom rozhodujeme o tom, či budeme žiť kratšie a s vyšším počtom rokov pracovnej neschopnosti alebo najdlhšie ako je to možné a s nižším počtom a menšou závažnosťou zdravotných komplikácií.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka