Milovať seba nemusí byť tá najťažšia vec na svete

sebaláska

Stav sebauznania a vyrovnania sa s vlastnou nedokonalosťou nenadobúdame len tak na želanie. Vedie k nemu postupná cesta vylaďovania vzťahu k sebe a odpúšťania si svojich nedokonalostí. Imidž dokonalosti, ktorý nás v detstve naučili hľadať, je jednou z najväčších manipulačných povier, ktorá nás ovláda.  

Preukazovať si sebalásku na úrovni prežívania a bezvýhradného prijímania sa nemusí byť ľahká samozrejmosť. Stavajú sa nám do cesty naše polarity – vzájomne sa podmieňujúce protiklady nás samých. Našou úlohou v živote sa tak stáva nie prekonávanie ostatných, ale samých seba.

Jung ako prvý použil termín „tieň“, keď hovoril o tých stránkach našej osobnosti, ktoré zavrhujeme zo strachu, nevedomosti, hanby alebo nedostatku lásky. Jeho základná predstava tieňa bola jednoduchá: „Tieň je osoba, akou by ste radšej neboli.“ Veril, že začlenenie tieňa má hlboký dopad, umožňuje nám objaviť hlbšie zdroje nášho duchovného života. „Aby sme to urobili“, odporúčal Jung, „musíme bojovať so zlom, čeliť tieňu, prijať diabla. Nie je iná možnosť.“

Keď v sebe potláčame akýkoľvek pocit, potláčame aj jeho náprotivok – bez pýchy by sme sa nenaučili pokore. Keď popierame svoju „škaredosť“, znižujeme tým aj svoju krásu. Keď popierame svoj strach, zmenšujeme svoju odvahu.

To, čo sa potrebujeme učiť, je dôverovať samým sebe bez podmienok a prísnych kritérií. Milovať seba môže byť totiž tá najťažšia vec na svete. Potrebujeme tak dlho nosiť svetlo do temnoty svojich zákutí, až tam prestane byť tma. Akonáhle v nás svetlo nezhasína, máme vyhraté. Môžeme sa prestať báť, že nás niekto uvidí takých, aký sme. Nebudeme sa kvôli tomu cítiť zraniteľní.

Byť s tým stotožnený znamená byť celistvým, kongruentným (zhodným a súladným so sebou) a autentickým. Akonáhle nastane vo vnútri nás hlboké a bezvýhradné prijatie toho, že sme zároveň pozitívny aj negatívny, dobrý aj zlý, svätec aj zloduch, láska k sebe sa môže diať.

Každý z nás je nositeľom každej existujúcej ľudskej vlastnosti. Nie je nič, čo vidíme a cítime, čo by sme neboli. Ako skonštatoval Deepak Chopra: „My nie sme vo svete, svet je vo vnútri nás.“ Pridám ešte moju obľúbenú Brené Brown: „Áno, som nedokonalá a občas pociťujem strach, ale nič to nemení na skutočnosti, že som aj odvážna a zaslúžim si lásku a prijatie.“

sebaláska

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka