10 manipulatívnych mýtov ústretovosti

StockSnap_XJ5THHZRAY

Vypočula som si mocný príbeh o tom, ako človek veľa unesie. Aj keď pod tou momentálnou ťarchou nám to nepríde, ale čím viac nesmieme, tým silnejší sa stávame. Avšak, môže prísť moment, kedy nás príliš veľký náklad zatlačí k zemi natoľko, že už nepôjde bez pomoci zodvihnúť.

Keď vieme predvídať, že si chceme veľa naložiť, oplatí sa posilňovať ešte predtým, než niečo ponesieme. Trénované svaly zvládnu viac. Platí to aj pri emočnej a psychickej záťaži – vieme posilňovať duchovné svaly. Ich zoceľovanie nám pomáha čeliť životným nárokom. Napríklad, schopnosť hovoriť rázne „nie“ keď to tak cítime, výrazne prispieva k tomu, aby sme sa necítili frustrovaní, ľútostiví a namrzení. Mám pre vás pomôcku, ako niektoré „nie“ hovoriť s väčšou ľahkosťou.

Týchto 10 mýtov nútiacich vás vyhovieť ostatným môžete považovať za svojich nepriateľov, oslabujú vás. Nie ste povinní dodržiavať ich, sú manipulatívne. 

  1. Nerob zbytočné problémy a choď pekne s davom.
  2. Najskôr sú na rade potreby ostatných, potom prídu tie tvoje.
  3. Nikdy nesmieš robiť chyby.
  4. Musíš vždy vyhovieť ostatným.
  5. Musíš byť vnímavý voči potrebám druhých.
  6. Musíš stáť vždy pri ostatných.
  7. Musíš rešpektovať názory nadriadených.
  8. Nie je slušné pochybovať o názoroch druhých.
  9. Musíš sa zdržať svojich názorov.
  10. Kladenie otázok je dôkazom tvojej neznalosti.

 

StockSnap_XJ5THHZRAY

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka