Život môžeme vnímať ako laboratórium na dosiahnutie pokoja

b

tvrdil Chogjam Trungpa Rinpoče a odporúčal: „V najbližšej chvíli, v najbližšej hodine môžeme zastať, spomaliť, na niekoľko sekúnd znehybnieť. Môžeme urobiť pokus a prerušiť zvyčajnú reťazovú reakciu, nesprávať sa, ako sme boli zvyknutí. Nemusíme obviňovať nikoho iného a nemusíme obviňovať ani seba. Keď sa ocitneme v kritickej situácii, môžeme urobiť takýto pokus: neposilníme svoj zvyk správať sa agresívne a budeme sledovať, čo sa stane.“
V tomto procese je veľmi užitočné robiť prestávky. Vtedy si uvedomíme kontrast medzi stavom, keď sme absolútne ponorení do seba, a stavom bdelosti a prítomnosti.
Zastaňte, niekoľko sekúnd stojte, niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite a potom pokračujte. Netreba z toho robiť projekt. Chogjam Trungpa označoval také prestávky ako medzery. Na chvíľu zastanete, aby sa v tom, čo robíte, objavila medzera.

Vyskúšajte si toto duchovné cvičenie a presvedčte sa, že to môže byť jeden zo spôsobov, ako dosiahnuť pokoj mysle. Rozruch a stres, čo každodenne zažívame, potrebujeme odvádzať zo seba niekam von, aby sme mohli s nadhľadom reagovať na to, čo sa  okolo nás deje.

Chcete sa podeliť, čo pomáha vám, keď stojíte na križovatke rozhodnutia a v jednom okamihu sa vyberiete smerom k svetlu a šťastiu a v druhom smerom k chaosu a bolesti?Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka