Záznam z webinára AKO ZVELAĎOVAŤ SVOJE VZŤAHY

photo-1526984958327-8d53941cad88

Čo si vo vzťahoch najviac vážite? Dávate to? Dostávate to? 

Napĺňajte a rozvíjajte svoje vzťahy!

Sme tvory spoločenské, ktoré nemôžu žiť bez vzájomného kontaktu s inými ľuďmi. Aristoteles skonštatoval, že ten, kto odmieta život v spoločnosti je buď zviera alebo boh. 

Vo svojej sociálnosti sme naprogramovaní na spájanie sa a prepájanie sa s ľuďmi

Práve schopnosť formovať a udržiavať vzťahy do veľkej miery zabezpečuje naše šťastie. A chráni srdce pred poškodením v emocionálnom aj fyzickom zmysle slova. Zlomené srdce a zlomená noha sú síce odlišné formy bolesti, ale telo ich prežíva podobným spôsobom.

Psychologické štúdie opakovane preukazujú, aký veľký význam majú spokojné vzťahy na naše zdravie, dlhovekosť a celkovú kvalitu života. Osamelí ľudia sú menej šťastní a celkovo ich zdravie upadá skôr, žijú kratšie než ľudia, ktorí sú ukotvení v kvalitných vzťahoch.

Nič nie je zložitejšie ako medziľudské vzťahy

Sú vysokou školou komunikácie a schopnosti asertívneho vyjadrenia vlastných potrieb. Skladáme skúšky trpezlivosti, oddanosti, zhovievavosti a ochoty akceptovať odlišnosti. Iba vo vzťahoch sa učíme prehlbovať empatiu, a zároveň si zachovávať svoju sebahodnotu. 

Na webinári sa dozviete praktické informácie:

  • Čo tvorí dôležité vzťahové kompetencie a vďaka čomu môžu byť vaše vzťahy pevnejšie a hlbšie.
  • Ako sa vyznať vo vzťahových vzorcoch, rozumieť emočným zraneniam a odpúšťať si emočné úlety. 
  • Ako udržiavať vzťahy v dobrej kondícii a mať jasno v tom, čo vás pripája a čo odďaľuje.
  • Ktoré princípy a zásady pomáhajú prekonávať krízové stavy.
  • Čím prispievať k vzťahovej rovnováhe a zveľaďovaniu šťastia a lásky.

Video v trvaní 70 minút prináša skúsenosti z mojej praxe, čo sa dá v každodennosti robiť pre naplnené a zdravé vzťahy.  Ako praktická pomôcka k nemu slúžia pracovné listy s užitočnými informáciami a prehľadom kľúčových odporúčaní. 

Objednávka videa a pracovných listov: https://eshop.lifekoucing.sk/produkt/ako-zveladovat-svoje-vztahy/

Bližšie info: workshop@lifekoucing.sk

Najlepšie, čo môžeme v živote podržať, je jeden druhého.

Audrey Hepburnová 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka