Záznam z webinára AKO ZVELAĎOVAŤ SVOJE VZŤAHY

photo-1526984958327-8d53941cad88

Čo si vo vzťahoch najviac vážite? Dávate to? Dostávate to? 

Napĺňajte a rozvíjajte svoje vzťahy!

Sme tvory spoločenské, ktoré nemôžu žiť bez vzájomného kontaktu s inými ľuďmi. Aristoteles skonštatoval, že ten, kto odmieta život v spoločnosti je buď zviera alebo boh. 

Vo svojej sociálnosti sme naprogramovaní na spájanie sa a prepájanie sa s ľuďmi

Práve schopnosť formovať a udržiavať vzťahy do veľkej miery zabezpečuje naše šťastie. A chráni srdce pred poškodením v emocionálnom aj fyzickom zmysle slova. Zlomené srdce a zlomená noha sú síce odlišné formy bolesti, ale telo ich prežíva podobným spôsobom.

Psychologické štúdie opakovane preukazujú, aký veľký význam majú spokojné vzťahy na naše zdravie, dlhovekosť a celkovú kvalitu života. Osamelí ľudia sú menej šťastní a celkovo ich zdravie upadá skôr, žijú kratšie než ľudia, ktorí sú ukotvení v kvalitných vzťahoch.

Nič nie je zložitejšie ako medziľudské vzťahy

Sú vysokou školou komunikácie a schopnosti asertívneho vyjadrenia vlastných potrieb. Skladáme skúšky trpezlivosti, oddanosti, zhovievavosti a ochoty akceptovať odlišnosti. Iba vo vzťahoch sa učíme prehlbovať empatiu, a zároveň si zachovávať svoju sebahodnotu. 

Na webinári sa dozviete praktické informácie:

  • Čo tvorí dôležité vzťahové kompetencie a vďaka čomu môžu byť vaše vzťahy pevnejšie a hlbšie.
  • Ako sa vyznať vo vzťahových vzorcoch, rozumieť emočným zraneniam a odpúšťať si emočné úlety. 
  • Ako udržiavať vzťahy v dobrej kondícii a mať jasno v tom, čo vás pripája a čo odďaľuje.
  • Ktoré princípy a zásady pomáhajú prekonávať krízové stavy.
  • Čím prispievať k vzťahovej rovnováhe a zveľaďovaniu šťastia a lásky.

Video v trvaní 70 minút prináša skúsenosti z mojej praxe, čo sa dá v každodennosti robiť pre naplnené a zdravé vzťahy.  Ako praktická pomôcka k nemu slúžia pracovné listy s užitočnými informáciami a prehľadom kľúčových odporúčaní. 

Objednávka videa a pracovných listov: https://eshop.lifekoucing.sk/produkt/ako-zveladovat-svoje-vztahy/

Bližšie info: workshop@lifekoucing.sk

Najlepšie, čo môžeme v živote podržať, je jeden druhého.

Audrey Hepburnová 
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
certifikovaný kouč RCS