Vytvárať energiu ako šprintéri alebo maratónci?

dsc_0055

Povedali by ste, že zdravie a šťastie sú založené na efektívnom hospodárení s energiou? Predstavte si, že by ste sa zajtra ráno zobudili s vysoko pozitívnou a nevyčerpateľnou energiou, ktorú by ste mohli venovať blízkym a sebarealizácii. Ako veľmi by vám to zlepšilo život? 

Chýbajúca energia sa premieta do kvality života  

Ľudskú bytosť tvorí zložitý energetický systém — energia, ktorá prúdi ľudským telom, je telesná, emočná, duševná a duchovná. Všetky štyri sily sú životne dôležité, žiadna nestačí sama o sebe a všetky sa navzájom významne ovplyvňujú. Aby sme mohli podávať najlepšie výkony a uspokojivo fungovať, potrebujeme vedieť zaobchádzať s každou z týchto prepojených dimenzií energie. Keď akákoľvek z nich chýba, schopnosť naplno využiť vlastné možnosti sa zredukuje, rovnako ako sa zníži výkon motora, keď jeden valec nenaštartuje.

Niekedy si to neuvedomujeme, ale všetky naše myšlienky, emócie aj správanie majú energetické následky, či už dobré alebo zlé. Ak nemáme možnosť čerpať zo všetkých štyroch prepojených zdrojov energie, nevládzeme, nechce sa nám, musíme sa nútiť, nepociťujeme radosť, nič nás nebaví…  

Kruté dopady nerovnováhy

Ak žijeme príliš jednostranne a vydávame viac energie, než získavame, nevyhnutne dochádza ku kolapsu, vyhoreniu, strate chuti do života… 

Aby sme zostali vitálni, potrebujeme sa naučiť, ako pravidelne vydávať a obnovovať energiu.
Je pre nás dôležité plne sa zabrať do činností, ktoré sú pred nami, ale potrebujeme k tomu aj pravidelné uvoľňovanie sa a dočerpávanie síl. 

Pomôže nám, keď sa naučíme vnímať svoj život ako sled mnohých šprintov, čiže naplno zamerať energiu na kratšie časové úseky, a potom úplne vypnúť a načerpať novú silu predtým, než sa znovu vrhneme do boja s novými výzvami.

Špajza plná energie

Môžeme byť telesne a duchovne nedotrénovaní v zmysle, že máme nedostatok primeranej záťaže, alebo naopak, duševne a emočne pretrénovaní v zmysle, že nemáme dostatok odpočinku. Potrebujeme si uvedomiť, ako to máme vo vlastnom živote „nastavené“ a podľa toho sa potom snažiť o vyvažovanie. 

Z praxe môžem potvrdiť, že neraz sú to naše negatívne návyky, ktoré nás blokujú a oslabujú, pričom spotrebúvajú nazbieranú energiu. Pre efektívne hospodárenie s energiou si potrebujeme vytvoriť strategické rituály pozitívnej energie, ktoré potom tvoria „zásobáreň“. Kľúč k dobíjaniu je potom  jednoduchý – potrebujeme meniť činnosti, aby sa hemisféry harmonizovali a neboli sme zameraní iba jedným smerom. 

Keď sa zamyslíte nad svojím životom:

  • Koľko hodín týždenne venujete aktivitám, ktoré sú iba pre potešenie a oddych? 
  • Ako často sa cítite úplne uvoľnení? 
  • Kedy ste naposledy hodili všetko za hlavu a len ste sa bavili?

V odpovediach nájdete uvedomenie si, či máte prístup k aktivitám, ktoré by vyvažovali výkon a boli iba pre vaše potešenie.

Ochrana energie

Ak zo seba chceme vydať to najlepšie, musíme mať prístup k príjemným a pozitívnym emóciám: radosti, výzve, dobrodružstvu a príležitosti. O emóciách, ktoré sú podnietené hrozbou alebo nedostatkom – strach, pocit márnosti, zlosť, smútok – sa dá povedať, že sú jedovaté a je s nimi spojené uvoľňovanie stresových hormónov, predovšetkým kortizolu. 

Každý z nás sa môže presvedčiť na sebe, aký vplyv na množstvo energie majú jeho spánkové, stravovacie a cvičebné návyky. Rovnako odpovede na tieto otázky objasnia podstatu toho, ako to máte: 

  • Koľko negatívnej energie vynakladáte na obranné reakcie – frustráciu, hnev, strach, zášť, závisť  v porovnaní s pozitívnou energiou vynaloženou v záujme vášho osobného rastu a zvyšovania produktivity? 
  • Koľko energie vás stojí boj s okolnosťami, ktoré nemôžete ovplyvniť?

Dobíjanie energie 

Aby sme mali nepretržitý prísun energie, musíme prekročiť svoje bežné hranice a trénovať rovnako systematicky ako vrcholoví športovci. Pre spevnenie svalov potrebujeme pravidelnú záťaž, čím sa uvoľňuje väčšie množstvo energie, pričom námaha spôsobuje vo svalových vláknach mikroskopické trhlinky. Na konci tréningu sa síce výkonnosť zníži, ale keď svalu doprajeme dvadsať štyri hodín odpočinku, zosilnie a je lepšie pripravený poradiť si s ďalšou záťažou. A hoci sa tento princíp využíva predovšetkým k zvýšeniu fyzickej sily, je rovnako platný aj pre vytváranie „svalov“ v ostatných oblastiach života – od empatie a trpezlivosti, cez sústredenie a tvorivosť, až po vyrovnanosť a nasadenie. 

Dve zlaté rady

  • Dýchanie je silný nástroj pre zhromaždenie energie aj hlbokú relaxáciu. Napríklad predĺžený výdych nám môže rýchlo dodať energiu. Keď sa potrebujeme upokojiť a stíšiť myseľ i telo, je dobré pri nadýchnutí počítať do troch a potom pomaly vydýchnuť počítaním do šiestich. 
  • Zásobu duševnej energie potrebujeme na usporiadanie života a zameranie pozornosti. Potrebujeme realistický optimizmus – nahliadať na svet bez skreslenia a brať ho taký, aký je, ale smerovať svoje úsilie zakaždým pozitívne vpred k žiadanému výsledku alebo riešeniu. 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka