Viete, čo najlepšie môžete pre svoje vzťahy urobiť?

8

Vnášajte do vzťahov, akýchkoľvek,  pozitívne predstavy.

Keď žijete v predstave, že ľudia sú vo svojej podstate dobrí a zaujímaví, v každom človeku, ktorého stretnete, nájdete dobré a zaujímavé stránky. Môže to vyzerať ako zatváranie očí pred realitou, má to však neoceniteľný kladný efekt. Isto poznáte štúdie o očakávaniach, kedy deťom v jednej skupine povedali, že sú múdre a schopné, zatiaľ čo druhej skupine tvrdili pravý opak. Je zrejmé, v ktorej skupine mali deti o sebe lepšiu mienku, dotiahli to v živote ďalej a považovali sa za šťastných. Tie, ktoré dostali „dar pozitívneho očakávania“, mali obrovskú výhodu. Potvrdí to každý učiteľ na svete: čím pozitívnejšie sa pozeráme na študentov a čím kladnejšie očakávania na nich prenášame, tým častejšie sa správajú podľa týchto očakávaní.

Výskumy tiež preukázali, že v najšťastnejších manželstvách sa partneri vzájomne považovali za múdrejších, schopnejších, starostlivejších a dobroprajnejších, ako v skutočnosti odzrkadlovalo ich správanie. Z prostého dôvodu: šťastné dvojice si častejšie navzájom ospravedlňujú svoje zlé spávanie a nedostatky. „Chápem, bol si v strese, v skutočnosti si to tak nemyslel.“ „Rozumiem, bola si veľmi rozrušená, inak by si tak nekričala.“ Tieto prepáčenia pramenia zo skutočnosti, že šťastné páry vidia svojich partnerov v pozitívnom svetle.

Odkaz do každodennosti: oplatí sa na ľudí prenášať pozitívne vlastnosti a nechať ich, aby podľa nich žili. Uvidíte, koľko múdrych, starostlivých, zaujímavých a nápomocných ľudí budete mať okolo seba 💗

8

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka