Už vám niekto položil zázračnú otázku?

Koncept zázračnej otázky vytvoril Steve de Shazer so spolupracovníkmi a je takýto: „Predstavte si, že sa jednej noci, zatiaľ čo budete spať, stane zázrak – a všetky vaše problémy by sa vyriešili. Podľa čoho by ste si to všimli? Čo by bolo inak? Kto by si to všimol ako prvý? Podľa čoho?“

Ako kouč kladiem tieto otázky rozvážne, keď príde na ne ten správny čas, lebo majú obrovský potenciál k tomu, aby si koučovaný uvedomil, čo chce robiť, ako chce hovoriť a ako chce myslieť tak, aby „zázraku“ pomohol. Je na ňom, ako sa veci zmenia, keď urobí v najbližších hodinách jednu z tých drobných zmien, pre ktoré sa odhodlal. On sám má vo svojich rukách to, ako pomôže procesu zmeny. Lebo od zmeny sa začína všetko ostatné – ak nechceme, aby boli veci tak, ako doteraz, čo je to, čo skutočne chceme? A ako sa k tomu dostaneme? Spoliehať sa na to, že to niekto urobí za nás alebo pre nás spôsobuje, že stagnujeme a naháňame vlastný chvost.

Koučovaný sa potrebuje presvedčiť, podľa akých princípov chápe svet  a akým spôsobom spracováva informácie. Náš pohľad na svet totiž nevyhnutne ovplyvňuje naše konanie a rovnako to platí aj naopak. Koučovací proces je o zvažovaní vzťahu medzi vnímaním a skúsenosťou a tým, ako môžeme tento vzťah použiť ako základ pre vytvorenie pozitívnej zmeny. Nikdy však nie je cieľom zmeniť celú osobnosť človeka, ale len tú jej časť, ktorá zlyháva, alebo s ktorou nie je koučovaný spokojný.

Stáva sa nám, že  sa opakovane dostaneme do problematických situácií práve preto, že máme naučené isté vzorce a riadime sa chybnými presvedčeniami. Môžeme si ich uvedomovať, ale sú naše a poznáme ich, preto sa ich ťažko vzdávame. Kouč dokáže pomôcť koučovanému prísť na to, ako uviesť do života tie správne vzorce, aj keď si to vyžaduje veľkú odvahu a odhodlanie. A práve to je poslaním kouča – bude stáť pri vás, veriť vám a nedovolí vám vzdať sa skôr, než dosiahnete to, čo ste si predsavzali.

Už Confucius ešte pred naším letopočtom učil svojich žiakov:

Všímaj si svoje myšlienky, lebo z nich sa stanú slová.
Staraj sa o svoje slová, lebo z nich sa stanú činy.
Staraj sa o svoje činy, lebo z nich sa stanú zvyky.
Staraj sa o svoje zvyky, lebo utvárajú tvoj charakter.
Staraj sa o svoj charakter, lebo ten vytvára tvoj osud.
A osud – to je tvoj život.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka