Túžite sa lepšie vyrovnávať s nepriazňou a odmietaním?

ostrovček

A priali by ste si k tomu aj prežívanie života v úplnej pohode? Nechcem vo vás vzbudzovať falošné nádeje, ale mám pre vás tip, ako sa prepracovať k naplnenému a angažovanému životu. Nemajte obavy, nebude nasledovať nejaký zádrhel…

Začnem malou obkľukou u Dr. Seligmana. Odborníci i laici sa zhodujú, že žiadny psychológ v dejinách neurobil toľko objavov pre ľudské prospievanie ako Martin Seligman, ktorý je považovaný za Nr. 1 pozitívnej psychológie.

Vo svojich prieskumoch si popredný odborník kládol otázku: Čo je tým, čo ľuďom umožňuje kultivovať svoje nadanie, vytvárať hlbšie a trvalejšie vzťahy s ostatnými ľuďmi, cítiť radosť a zmysluplne prispievať svetu? Čiže zjednodušene vystihnuté: Čo je tým, vďaka čomu môžete prospievať? Dr. Seligman vyhodnotil, že kľúčová je osobná pohoda (well-being), pričom šťastie (happiness) a pozitívne emócie z neho sa stávajú jedným z piatich pilierov pozitívnej psychológie, spolu so zaujatím, pozitívnymi vzťahy, zmysluplnosťou a úspešným výkonom. Čiže šťastie samotné, hoci je dôležitou súčasťou osobnej pohody, je preceňované, nedáva životu človeka úplný a pravý zmysel.

Prišla som na to aj vo svojej koučovacej praxi. Mám krásnu zbierku rôznych „potvrdení“ od klientov, ktorým sa zlepšil duševný stav. Nie je za tým nič viac a nič menej než to, že ich učím väčšmi sa sústreďovať na posilňovanie pozitívnych emócií. Práci s negatívnymi myšlienkami sa venujeme iba do tej miery, že ich transformujeme z roviny obmedzujúcich a limitujúcich presvedčení do proaktívneho postoja v zmysle hľadania riešení a východísk.

Keď si chcete vyskúšať pozitívnu terapiu podľa Dr. Seligmana, môžete si ju naordinovať sami ako súčasť práce na sebe a svojom rozvoji. Pripravila som vám skrátený prehľad cvičení v pozitívnej terapii podľa Seligmana (a spol., 2006):

  1. Využívajte svoje silné stránky. Ktoré sú tie vaše? Viete o nich? Potrebujete ich preskúmať a pri piatich najsilnejšie zastúpených uvažujte o tom, ako ich uplatniť v každodennom živote.
  2. Zapíšte si každý večer tri dobré veci. Tým pútate pozornosť a energiu smerom, kde sú zdroje pozitívnych emócií a vašich postojov, ktoré smerujú ku konaniu dobra.
  3. Napíšte si vlastný nekrológ alebo životopis. Spíšte si jednu až dve stránky, čo chcete, aby sa v rozprávaní o vás objavilo. Čo by sa vám páčilo, aby ľudia o vás a vašom úspešnom živote  rozprávali?
  4. Uvažujte o človeku, ktorému ste vďačný. Poďakovali ste mu? Pravdepodobne nie. Napíšte preto ďakovný list a vystihnite príležitosť, aby ste s jeho obsahom tohto človeka zoznámili. Keby to nebolo možné osobne, využite telefonát.
  5. Reagujte pozitívne a so zjavným nadšením na dobrú správu. Keď sa vám podarí aspoň raz denne takto reagovať na niekoho vo svojom okolí, vaše reakcie môžete považovať za aktívne a konštruktívne.
  6. Vychutnávajte. Aspoň raz denne si užívajte niečo, s čím sa inak ponáhľate, napr. jedlo, sprchu, chôdzu… Zaznamenávajte si, v čom sú vaše zážitky iné – tak si prehĺbite sebauvedomenie o tom, prečo sa vám oplatí „stišovať“ a väčšmi sledovať svoje pocity, a tým žiť tu a teraz.

 Na záver povzbudenie od Marthy Graham, tanečníčky storočia: Učíme sa trénovaním. Či už to znamená, že sa učíme tancovať trénovaním tanca, alebo sa učíme žiť trénovaním života.” 


Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka