Trinásť spôsobov, ako navýšiť vlastné kapacity pre nádej

StockSnap_WXI8KFQ7SZ

Sú situácie, kedy nutne potrebujeme, aby do popredia vystúpila nádej. Považujeme ju za kľúčovú esenciu dobrého života. Za nádejou sa skrýva viera, že sa splní niečo očakávané, želané. Pomáha nám, aby sme vyvinuli snahu dosahovať ciele, vytrvali pri zdolávaní prekážok, našli alternatívne cesty…  Bez dôvery v niečo priaznivé by náš život nadobudol pochmúrny rozmer a menej by sme sa snažili.

Postoj rozhodne

„To je pohroma, s tým sa nedá absolútne nič urobiť. Nemôžem to zvládnuť, je to môj koniec.“ Rozpráva mi rozrušená Jana, ktorá dostala výpoveď v práci. „Potrebujem nájsť spôsob, ako vyriešim odchod z práce. Chcem to zvládnuť tak, aby som nič neľutovala.“ Vypočujem si od Zuzky, ktorá je v obdobnej situácii ako Jana. Dva podobné príbehy, ale dva odlišné postoje. Môžem potvrdiť, že rozdiel v príbehoch oboch žien nie je v tom, že by jedna z nich mala menej ťažkostí na ceste životom ako druhá. Zásadný rozdiel je v sile ich nádeje.

Vnútorný dialóg, ktorý spomínané ženy so sebou vedú sa dá využiť na „diagnostikovanie“ odhodlania, ako si so situáciou poradia. Nejde len o ich predstavy, ale aj presvedčenie. Jedna si myslí, že problém, ktorú ju stretol, je zvládnuteľný a ide ho aktívne riešiť. Druhá, naopak, považuje situáciu za obrovskú prekážku, ktorá znamená pohromu.

 Sila našej nádeje

Nádej zahŕňa širokú škálu emócií ako je radosť, zanietenie či vzrušenie. Nejde však iba o prázdne nerealistické nadšenie svojou víziou. Nádej je kombináciou srdca a rozumu. Psychológ Shane J. Lopez opisuje nádej ako zlatú strednú cestu medzi eufóriou a strachom. Je to miesto, kde sa transcendencia stretáva s rozumom a obozretnosť s nadšením.

Niekedy musím svojich klientov konfrontovať s tým, že nádej je úplne niečo iné ako obyčajné želanie či takzvané pozitívne myslenie. Nestačí len pohodlne sedieť, mať pozitívne myšlienky a silno si priať, ako by mala vyzerať vysnívaná práca, bývanie, partner…

Zo skúseností môžem potvrdiť, že keď pri popisovaní toho, ako naplniť priania nepočujem zahrnutú nádej, tak sú odsúdené na zánik. Bez nádeje sa nedá stavať plán a stratégia ako ho dosiahnuť. Než sa želanie premení na niečo hmatateľné, živí ho predstava, že je to možné a dosiahnuteľné, čo sa premieta do motivácie.

Resuscitácia nádeje

Na vytvorenie podmienok k nádejnému snaženiu nestačí len si správne zvoliť cieľ. Potrebné sú aj schodné kroky, ktoré k tomuto cieľu povedú. Keď klientov na takejto ceste sprevádzam, zameriavame sa na stanovenie etapových cieľov vedúcich k celkovému (konečnému) cieľu. Vychádzam pri tom z troch základných princípov nádejného snaženia:

 1. Konanie musí byť cieľavedomé.
 2. Myslenie sa potrebuje zameriavať na spôsoby a cesty k vytýčenému cieľu.
 3. Zdroje motivácie musia mať energizujúce pôsobenie.

Mojou úlohou je pomôcť klientovi konštruktívne vnímať situáciu, v ktorej sa nachádza, preskúmať vplyv situačných faktorov a v reflexiách vyjasniť dispozície klientovej osobnosti.

Riadim sa tým, že je nevyhnutné brať do úvahy priepasť medzi tým, kde sa človek nachádza a kde chce byť. Bez série krátkodobých cieľov, ktoré pomáhajú priepasť premostiť, nemá význam cez ňu skákať. Ako jednorázové riešenie to môže byť dobré, ale pre opakované chodenie cez priepasť je efektívnejšie postaviť most.

Pri plánovaní a hľadaní toho, ako, kedy a kde môže klient jednotlivé kroky implementovať do svojho života, sa zvyšuje pravdepodobnosť na úspešné vybudovanie mosta. Neraz to bez prípravy vhodných alternatív a záložných plánov nie je možné.

Malá autodiagnostika na záver

Výskumy Ch. R. Snydera preukázali, že schopnosť nádejného myslenia pozitívne ovplyvňuje ľudské životy. Ľudia s vysokou nádejou majú lepšie školské výsledky, sú produktívnejší, úspešnejší v kariére či športe a bývajú šťastnejší. Nádej je tiež spoločne so stabilitou a dôverou jednou z troch najdôležitejších vlastností, ktoré podľa prieskumu spoločnosti Gallup požadujú ľudia od tých, ktorí ich majú viesť.

Chcete si overiť, či patríte medzi ľudí s vysokou mierou nádeje? Keď je pre vás takýto postoj charakteristický, vyznávate tieto štyri základné presvedčenia:

 • Budúcnosť bude lepšia ako súčasnosť.
 • Je v mojej moci, aby sa tak stalo.
 • Existuje mnoho ciest k naplneniu mojich cieľov.
 • Ani jedna nie je bez prekážok.

Trinásť spôsobov, ako navýšiť vlastné kapacity pre nádej

 1. Nájdite si aspoň jednu vec, ktorá vás naozaj zaujíma, a venujte jej plnú pozornosť, energiu a čas.
 2. Pri stanovovaní cieľov sa uistite, že sú skutočne vaše, a nie niekoho iného, kto vám ich podsunul.
 3. Na premýšľanie a debatovanie o svojich plánoch si vyberte niekoho, o kom viete, že je osoba vysokej nádeje.
 4. Vytvárajte si vždy aj alternatívne cesty vedúce k vašim cieľom. Počítajte s tým, že vaša trajektória nebude priamočiara.
 5. Keď zvolená cesta k cieľu nefunguje, neobviňujte sa. Poznanie, aká cesta zafunguje je učiaci sa proces, ktorý vám pomôže nachádzať tú správnu cestu pre vás.
 6. Pri stanovovaní dlhodobých cieľov si nastavte méty, aby ste si mohli zadeliť snaženie do jednotlivých krokov. Na začiatku stačí začať prvým krokom a vykročiť.
 7. Keď na vybratú cesta k cieľu potrebujete nejakú zručnosť, pustite sa bez otáľania do jej osvojovania.
 8. Povzbudzujte sa emočne podpornými tvrdeniami a hovorte si, že to dokážete, lebo chcete!
 9. Oceňujte a chváľte sa za svoje úspechy. Pestujte pozitívne sebanapĺňajúce proroctvo – ste tými, ktorými veríte, že ste.
 10. Uvažujte aj o potenciálnych prekážkach a majte pripravené záložné plány, ako ich zdolať.
 11. Pripomínajte si často svoje minulé úspechy, ideálne ich máte spísané na listine úspechov. Keď sa vám nedarí, čítajte si, ako ste už mnohé veci zvládli.
 12. Užívajte si cestu k cieľom rovnako radostne ako stav, keď ste už cieľ dosiahli. Samotné vykračovanie je hodnotné a zmysluplné.
 13. Nádej má skvelú pozitívnu vlastnosť – je nákazlivá. Máte jej dosť na rozdávanie – zdieľajte svoj príbeh, podporujte iných, nech si veria, pomáhajte, keď viete a bude sa vám vracať v znásobenej podobe späť.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka