Treba dobré dôvody?

Keď veríte, že ste tam, kde ste chceli byť, cítite istotu – svoju aj okolia, ktoré vie, čo môže od vás očakávať.

V takejto istote sa môžete spoľahnúť na množstvo možností, ktoré sa rodia z vašej viery v seba a v druhých.

Potom vám nebude chýbať odvaha pustiť sa do objavovania svojho skrytého potenciálu, ktorý vám prinesie podporu aj uznanie, a vďaka ktorému budete napredovať.

Ak ste so sebou spokojný práve taký, aký ste, tak vaša duša je slobodná a vyrovnaná. Vtedy: „Choďte von a dajte ľuďom príležitosť, aby sa cítili dobre aj bez toho, aby bol na to dobrý dôvod“, ako trefne poznamenal Richard Bandler.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka