Ste DOSŤ dobrí bez ohľadu na stupeň dokonalosti

swan-2350668_1280

Zažívam v príbehoch klientov, že nedokážu zveľaďovať vlastnú dôstojnosť, lebo si na nej „stoja“. V zmysle, že si nedovolia byť samými sebou, lebo im v tom bránia limitujúce presvedčenia o sebe. Vzniká tak nesúlad medzi tým, ako vidia samých seba (sebaobraz) a tým, kým by sa chceli stať (ideálne ja). To zásadne ovplyvňuje to, ako si vážia seba a s akým podielom sebaúcty môže ich sebadôvera počítať. 

Ako sa staráte o svoje prirodzené sebahodnotenie? Nepýtam sa to len tak. Určenie vlastnej hodnoty má hlboký efekt na myšlienkové procesy, emócie, priania, hodnoty a ciele, ktoré ovplyvňujú naše správanie sa. 

Odborníci popisujú 4 hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú sebavedomie, a tým aj „nacenenie“ vlastnej hodnoty:

1. Reakcie ostatných – keď nás ľudia obdivujú, lichotia nám, vyhľadávajú našu spoločnosť, pozorne nás počúvajú a súhlasia s nami, máme tendenciu rozvíjať pozitívny obraz o sebe. Ak sa nám vyhýbajú, zanedbávajú nás, povedia nám nepekné veci, podporuje to negatívny obraz o sebe.

2. Porovnanie s ostatnými – keď sa nám ľudia, s ktorými sa porovnávame (naša referenčná skupina) zdajú byť úspešnejší, šťastnejší, bohatší a lepšie vyzerajúci ako my, máme tendenciu uvažovať o sebe zle. Keď nám prídu ľudia z nášho kmeňa menej úspešní ako my, náš obraz rastie smerom k pozitivite.

3. Sociálne úlohy – keď zastávame spoločenskú rolu, ktorá má prestíž, podporuje to našu sebaúctu. Iný status má podnikateľ, lekár, moderátorka ako nezamestnaný, smetiar, pacient v psychiatrickej liečebni.

4. Identifikácia – úlohy, ktoré zastávame, a ktoré sú súčasťou našej osobnosti, závisia nielen od externých vplyvov, ale aj od toho, aký vplyv mali na naše formovanie rodičia, pedagógovia a ďalšie vplyvné osobnosti v našich životoch.  Keď vám autoritatívny, neempatický otec tvrdil, že z vás nikdy nič nebude a neustále vás ponižoval a urážal, veríte tomu, než sa vám podarí tú „kliatbu“ (manipulatívne presvedčenie) zlomiť. 

Našu skutočnú hodnotu určuje pomyselná trojnožka sebadôvery, sebaúcty a sebavedomia.

Sebaúcta je vlastne aj druhom spokojnosti samého so sebou. 

SEBAÚCTA je schopnosť vážiť si samého seba. Dá sa naučiť. Človek, ktorý ju má, nedovolí druhému, aby ho akokoľvek ponižoval, utláčal alebo týral. Včas rozozná varovné signály a buď sa potenciálnemu manipulátorovi oblúkom vyhne, alebo sa proti nemu včas razantne vyčlení. Sebaúcta je schopnosť dokázať sa prijímať aj s chybami a omylmi. Vedieť si robiť drobné radosti a potešenia, aj keď im nepredchádza žiadna splnená úlohu.

Sebadôvera je viera v seba samého, v zdroj vlastnej vnútornej sily.

SEBADÔVERA, ktorej časť je vrodená a časť sa dá získať. Či už podporou ľudí okolo nás, alebo na základe toho, že sme si dokázali v živote úspešne poradiť sami len na základe vlastných rozhodnutí.  A tiež tým, že sme samým sebe zatrhli sebaponižovanie a znižovanie vlastnej hodnoty. A urobili si z vnútorného kritika svojho vnútorného priateľa, radcu a skvelého pomocníka. 

Sebavedomie je o postoji a prístupu k životu, ktorý vedie k motivácii.

SEBAVEDOMIE sa dá na rozdiel od sebaúcty a sebadôvery zdvihnúť pomerne rýchlo. Stačí vymeniť dysfunkčný partnerský vzťah za funkčný alebo si vybudovať kariéru, či vymeniť obmedzujúcich ľudí vo svojom okolí za podporujúcich.  Sebavedomie je sčasti dané tým, ako nás hodnotia druhí ľudia, ako sa im javíme navonok. Možno ho pomerne úspešne predstierať. Svojho nekompromisného vnútorného kritika viete naučiť hovoriť tak, aby vám neubližoval, ale pomáhal. 

Päť krokov k spacifikovaniu svojho kritickému JA:

  1. Ak chcete svoj vnútorný hlas zapojiť do svojich služieb, zahrajte si hru na pozorovateľa, ktorý neustále sleduje, kedy sa mu jeho vnútorný hlas prihovorí negatívne. 
  2. Už keď sa objaví prvý náznak takejto myšlienky, povedzte si STOP (a hneď sa pochváľte, ako ste včas negatívnu myšlienku odhalili a zneškodnili).
  3. Ak vám to spočiatku nejde pohotovo, skúste sa odosobniť. Predstavte si, ako by sa zachoval váš šikovný a úspešný priateľ, ktorého si vážite pre jeho bystrý úsudok. Čo by v danej chvíli podnikol? Viete sa inšpirovať? 
  4. Tým, že sa pozriete na svoju situáciu z pohľadu, že je v nej aj niekto iný, sa zbavíte sa sebahodnotenia. To vám pomôže zamerať sa na racionálne a konštruktívne riešenie celej situácie. 
  5. Keď možnosti vymyslíte, hľadajte spôsob, ako sa pustíte do ich realizácie – či už na mentálnej úrovni (dostať pod kontrolu negatívne myšlienky), na emočnej úrovni (úprimne si priznať svoje pocity a dovoliť si byť zraniteľní) alebo akčnej (pôjdete a  rovno niečo urobíte).

Výstraha pred sabotovaním samého seba

Nič nie je ľahšie ako podviesť samého seba. Nerobte si to. Dodržte slovo, ktoré ste si dali, dávate si tým vedieť, že ste sami pre seba dôležití. Nemusíte robiť veci na 100 %, ráta sa každý pokus, ktorým svoju hodnotu postupne zvyšujete. Chránite tak svoj sebaobraz a posilňujete svoju sebadôveru. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka