Starostlivejší postoj voči sebe

Jaspers považoval človeka za niečo viac, než to, čo o sebe objektívne a vedecky vie. Podľa neho sa človek musí postupne sebautvárať. To, pravdaže, robíme, ale niekedy pochybujeme, či je to správne, alebo nie sme si istý, ktorým smerom sa uberať. Prípadne stagnujeme a možno o tom ani nevieme. Možno sa točíme dookola problémov a nevieme nájsť východisko. Pochybnosti nám môže pomôcť vyriešiť niekto, kto nie je emočne zainteresovaný, vidí veci z nadhľadu a dokáže nám „natočiť“ optiku tak, aby sme videli aj to, čomu nepripisujeme význam alebo to, čo sme si doteraz nevšimli, podcenili, bagatelizovali…

Na pomoc pri zmenách alebo dôležitých rozhodnutiach v živote si môžeme prizvať life kouča. Ten dokáže pomôcť takmer každému, kto sa chce nechať koučovať a kouč v ňom vzbudí dôveru. Tá je veľmi dôležitá, preto sa prvé sedenia odohrávajú bezplatne, aby sa človek s koučom zoznámil a zistil, či mu „sedí“. Potom sa môže pripraviť na to, čo koučovanie prináša: lepšiu schopnosť učiť sa, lepšie vzťahy, vyššiu kvalitu života, kreatívne myslenie, väčšiu flexibilitu a adaptáciu na zmeny, motivovanosť…

Niekedy je náročné vystúpiť zo svojej zóny pohodlia a bezpečia a urobiť krok do neznáma. Je nám to všetkým prirodzené. Keď však nadíde čas, netreba sa báť. Odvaha býva korunovaná úspechom. Koučovia hovoria, že všetko, čo potrebujeme, máme v sebe. Jediná potreba je oslobodzovať sa od bariér, prípadne ich eliminovať, keď nám bránia využívať vlastné know-how, skúsenosti alebo nové poznatky. Bariéry si vytvárame nevedome alebo vedome a sme nimi zošnurovaní, zablokovaní… Často netušíme, že problém tkvie práve v tom, že vlastný potenciál sa nemôže uplatniť.

Kouč dokáže potenciál koučovaného oslobodiť, objaviť ho, prebrať k životu…. Life kouč nás empaticky vypočuje, čo nám umožní presnejšie načúvať toku vlastného vnútorného prežívania. Vďaka tomu môžeme sami lepšie a účinnejšie podporovať svoj vlastný osobnostný rast, dosiahnuť väčšiu slobodu, kreatívnosť, sebarozvoj… Byť ozajstným, celým človekom nie sú iba frázy, môže sa to stať reálnym zmyslom nášho života. Netreba k tomu veľa: odhodlanie a dôveru vo vlastné schopnosti. Na začiatku nám môže byť užitočným sprievodcom life kouč, ktorý nás dokáže podporovať a motivovať k dosiahnutiu toho, aby sme sa oslobodili od toho, čo musíme a objavili to, čo chceme.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka