Starostlivejší postoj voči sebe

Jaspers považoval človeka za niečo viac, než to, čo o sebe objektívne a vedecky vie. Podľa neho sa človek musí postupne sebautvárať. To, pravdaže, robíme, ale niekedy pochybujeme, či je to správne, alebo nie sme si istý, ktorým smerom sa uberať. Prípadne stagnujeme a možno o tom ani nevieme. Možno sa točíme dookola problémov a nevieme nájsť východisko. Pochybnosti nám môže pomôcť vyriešiť niekto, kto nie je emočne zainteresovaný, vidí veci z nadhľadu a dokáže nám „natočiť“ optiku tak, aby sme videli aj to, čomu nepripisujeme význam alebo to, čo sme si doteraz nevšimli, podcenili, bagatelizovali…

Na pomoc pri zmenách alebo dôležitých rozhodnutiach v živote si môžeme prizvať life kouča. Ten dokáže pomôcť takmer každému, kto sa chce nechať koučovať a kouč v ňom vzbudí dôveru. Tá je veľmi dôležitá, preto sa prvé sedenia odohrávajú bezplatne, aby sa človek s koučom zoznámil a zistil, či mu „sedí“. Potom sa môže pripraviť na to, čo koučovanie prináša: lepšiu schopnosť učiť sa, lepšie vzťahy, vyššiu kvalitu života, kreatívne myslenie, väčšiu flexibilitu a adaptáciu na zmeny, motivovanosť…

Niekedy je náročné vystúpiť zo svojej zóny pohodlia a bezpečia a urobiť krok do neznáma. Je nám to všetkým prirodzené. Keď však nadíde čas, netreba sa báť. Odvaha býva korunovaná úspechom. Koučovia hovoria, že všetko, čo potrebujeme, máme v sebe. Jediná potreba je oslobodzovať sa od bariér, prípadne ich eliminovať, keď nám bránia využívať vlastné know-how, skúsenosti alebo nové poznatky. Bariéry si vytvárame nevedome alebo vedome a sme nimi zošnurovaní, zablokovaní… Často netušíme, že problém tkvie práve v tom, že vlastný potenciál sa nemôže uplatniť.

Kouč dokáže potenciál koučovaného oslobodiť, objaviť ho, prebrať k životu…. Life kouč nás empaticky vypočuje, čo nám umožní presnejšie načúvať toku vlastného vnútorného prežívania. Vďaka tomu môžeme sami lepšie a účinnejšie podporovať svoj vlastný osobnostný rast, dosiahnuť väčšiu slobodu, kreatívnosť, sebarozvoj… Byť ozajstným, celým človekom nie sú iba frázy, môže sa to stať reálnym zmyslom nášho života. Netreba k tomu veľa: odhodlanie a dôveru vo vlastné schopnosti. Na začiatku nám môže byť užitočným sprievodcom life kouč, ktorý nás dokáže podporovať a motivovať k dosiahnutiu toho, aby sme sa oslobodili od toho, čo musíme a objavili to, čo chceme.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
certifikovaný kouč RCS