Starosti nepredstavujú niečo, čo na nás naložia ostatní

3

Život je prikrátky na ľutovanie sa a robenie si zbytočných starostí. Existujú omnoho lepšie spôsoby, ako tráviť voľný čas. Pravdaže, toto racionálne vieme, už len o tom presvedčiť emócie, nech hádžu veci za hlavu.

Starosti totiž nepredstavujú niečo, čo na nás naložia ostatní. Starosť je niečo, čo si vytvárame deň za dňom. Práve s emočným zafarbením a vylepšením. Deje sa to pozvoľne a nebadane. Len nad vecami, ľuďmi, udalosťami, okolnosťami… premýšľame. To značí, že im pripisujeme význam, za ktorým je pocit, a tak ich vlastne vyživujeme, lebo im venujeme veľa pozornosti.

Výskumy uvádzajú o starostiach zaujímavé skutočnosti. Možno to bude pomôcka, aby ste si svoje starosti potriedili podľa tejto štatistiky a zredukovali na menší “objem” to, čo treba skutočne riešiť.

40 % z toho, čoho sa obávame, sa nikdy nestane,

30 % z toho, čoho sa bojíme, nemožno zmeniť, takže sa trápime zbytočne,

12 % starostí predstavuje kritika iných, ktorá je založená na klamstvách a ohováraní,

10 % starostí sa týka zdravia, ktoré sa pod vplyvom stresov zhorší,

8 % z toho, kvôli čomu nemôžeme spať, predstavuje skutočné problémy, ktoré je treba riešiť.

Moje tri tipy, čo ešte môžete s hlavou plnou starostí urobiť:

  • Zamestnávajte sa niečím zmysluplným a takým, kde máte dobrý pocit zo seba. To vás odkloní od toho, aby ste sa príliš zdržiavali v zúfalstve.
  • Neberte cudzie starosti na vlastné plecia. Pomáhajte ľuďom iným spôsobom.
  • Spomeňte si na W. Churchilla: „Keď sa pozerám na všetky tie starosti, spomeniem si na príbeh starého muža, ktorý na smrteľnej posteli povedal, že v živote mal veľa problémov a väčšinu takých, ktoré sa nikdy nestali.“

3

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka