Skutočné umenie života spočíva v tom, vidieť zázrak vo všednom dni

tvrdila Pearl S. Buck, prvá americká žena, ktorá získala Nobelovu cenu za literatúru. Ja dodávam, že je náročné sprostredkovávať túto múdrosť niekomu, kto sa riadi krédom „Stále viac, stále rýchlejšie, lepšie, dokonalejšie…“

Čo keby sme sa cez víkend vybrali niekam do hôr? – hovorí jeden z partnerov. Druhý mu odpovie: „Na to zabudni, nebudem sa cez víkend niekam trepať. Som rád, že nič nemusím a môžem si pospať. Nebudem mať najmenšiu chuť opustiť dvere bytu.“

Odohráva sa vo vašom živote podobná komunikácia? Ak odpovedáte negatívne, ste šťastlivec, ktorý vedie pohodový život a dokáže svoje osobné záujmy zladiť  s požiadavkami stereotypných dní. Ak je vám však dialóg viac než povedomý, patríte zrejme k narastajúcemu množstvu ľudí, ktorí nevedia, kde im stojí hlava a sú neustále pod tlakom. 

Ako kouč sa často stretávam s tým, aké je pre koučovaných náročné udržiavať sústredenú pozornosť. Vysiľuje ich to až do takej miery, že už po krátkom čase majú výpadky výkonnosti mysle, čiže pohotovo na všetko odpovedajú automatom s voľbou: „neviem“. 

Žijeme v dobe neuveriteľných zmien. Sme mobilní, informovaní, všade zastihnuteľní … Pred 15 rokmi bolo bežné televízne vysielanie, pri ktorom sa počas jednej hodiny nekonal žiadny kamerový strih. V súčasnosti platí ako základné pravidlo strih prinajmenšom každých 8 až 10 sekúnd. Podľa názorov vedcov Johna Burnsa a Daniela Andersona má práve tento fakt za následok častý „nepokoj“ televíznych divákov. 

A nemusíme byť ani náruživými divákmi, aby sme nepátrali po tom, kde pokoj brať? Keď sa chceme stíšiť a ísť do seba, tiež by sme radi rýchlo prestrihávali, nech je z toho poriadny efekt. A pritom narazíme napríklad na to, že zdravé telo je základom pre uvoľnenie, spokojnosť a šťastie. Avšak naše vnútorné rozpoloženie je prinajmenšom rovnako dôležité, pretože má významný vplyv na telesné zdravie.

Odkiaľ teda začať, aby sa telo a duša optimálne rozvíjali a navzájom podporovali? Nemám zaručený a spoľahlivý tip, ale v takom koučovacom rozhovore si dokážete prísť na východisko zo slepej uličky. 

Posvietim vám trochu týmto citátom?  

Nepokúšaj sa niečím byť, prosto buď.

Pokiaľ sa neustále snažíš niečím byť, nikdy nebudeš tým, čím by si chcel byť.

Tak nežije nijaký múdry človek. 

Toyup (starý mudrc z Jávy)  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka