Šesť pilierov odolnosti a vnútornej sily

people-3120717_1920

Mám pre vás jedenásť otázok, aby ste si z odpovedí na ne si vyskladali svoj obraz odolnosti. Nebude ako od Picassa, ale rozhodujúca bude tá pestrosť. Odolnosť totiž nie je záležitosť jednej farby, potrebné sú mnohé odtiene, aby sa dal vystihnúť kontrast. Keď viete, čo máte na svojej palete, môžete to dobre kombinovať a miešať, aby ste boli s celkovým farebným prevedením spokojní. 

Ideálne je, keď si odpovede zapíšete na papier, aby ste mali o nich dobrý prehľad a vnímali ich z odstupu. 

 1. Kto som a kto nie som? 
 2. Čo chcem a čo nechcem? 
 3. Aké sú moje potreby? 
 4. Aké sú moje hodnoty? 
 5. Ako sa prijímam? 
 6. Ako riešim konfliktné situácie? 
 7. Ako si budujem a strážim vlastné hranice? 
 8. Ako využívam vlastné emócie? 
 9. Ako sa podporujem a prijímam pomoc od iných? 
 10. Ako sa rozhodujem? 
 11. Ako chránim svoju zraniteľnosť? 

Než si svoje odpovede osadíte do kontextu odolnosti, malý úvod a šesť pilierov, ktoré k odolnosti vedú.

Náš život je tvorený pestrými zážitkami, skúsenosťami a situáciami, do ktorých sa dostávame. Niektoré z nich môžeme ovplyvniť a rozhodnúť sa, čo do svojho života pozveme a čo zažijeme. Stávajú sa nám však aj situácie, ktoré sú pre psychiku náročné na zvládnutie, a pri ktorých nemáme slobodu rozhodovania. Musíme sa s nimi vyrovnať, zvládnuť ich, akceptovať alebo sa im prispôsobiť. 

Prežívanie ohrozujúcich situácií je pre každého z nás iné. Okrem osobnostnej výbavy má zásadný vplyv situačný kontext, momentálne emočné rozpoloženie, sociálna opora a zdroje, ktoré máme k dispozícii.

Psychická sila a odolnosť sa prejavia, keď dokážeme: 

 • Zvládať neúspech, nerútiť sa, snažiť sa poučiť z vlastných skúseností. 
 • Uvedomovať si samých seba, zbytočne sa nezaťažovať hanbou a vinou kvôli preberaniu zodpovednosti za iných.
 • Vedieť vyjadrovať svoje pocity a želania, stáť si za nimi a odmietať prehnané požiadavky okolia.
 • Vidieť seba samého v skutočnom svetle, poznať svoje silné aj slabé stránky, bezpodmienečne sa prijímať.
 • Vyžadovať rešpekt a zároveň rešpektovať druhých, neponižovať sa, ani sa nepovyšovať.  
 • Byť si vedomý svojho dosahu, kontroly, moci a vytyčovania hraníc.  
 • Vnímať to, čo život prináša z pohľadu možností a toho, ako to meniť vo svoj prospech. 
 • Zvoliť si zmysluplný a realistický cieľ a smerovať k nemu.  

Strpieť trápenie?

Keď sa usilujeme o zdolávanie prekážok, potrebujeme nadobudnúť odhodlanie a spoľahnúť sa na duševnú odolnosť. V psychológii sa o duševnej odolnosti hovorí ako reziliencii, vďaka ktorej sa človek vyrovnáva s nepriaznivými podmienkami, ktoré ho postretnú v priebehu jeho života. Odolnosť môžeme rozvíjať na úrovni zručností, keď sa rozhodneme pre stratégie, ktoré sú zamerané na riešenie problému. Aktívny prístup umožňuje spoliehať sa na svoje vlastné zdroje pri zvládnutí situácie, alebo nachádzať zdroje podpory v externom prostredí. 

ŠESŤ PILIEROV ODOLNOSTI 

1. Prispôsobovanie – nutnosť prežitia

Bez zmien sa nedá napredovať a rásť. Byť otvorení a mať odvahu experimentovať nám pomáhajú výzvy. Ich zdolávaním si dokazujeme svoje kvality a hodnotu. Keď zistíte, že sa bojíte zlyhania, a preto sa zmenám vyhýbate, nájdite spôsob, ako prekračovať vlastný tieň a trochu riskovať. Čo najhoršie sa môže stať? Že stupíte mimo? Aspoň objavíte niečo, čo ste nečakali.  

2. Nezdar – cenná učiaca sa skúsenosť

Stáva sa vám, že nevychádzate zo svojej komfortnej zóny kvôli strachu, aby ste nevyzerali hlúpo, nestrápnili sa, neboli za debila alebo kravu? Z detstva si dobre tieto pocity pamätáme. Nemáme radi, keď sa nám niečo nedarí, ohrozuje to náš sebaobraz. Pomáha preštelovať hlavu. Ak je vaša myseľ nastavená tak, že aj malé neúspechy považujete za skutočnú prehru – vstúpte jej do toho. Bez omylov a pokusov nie sú zdarné experimenty. Väčšina veľkých úspechov sa skladá z 80 percent zlyhaní a len 20 percent predstavuje vytúžený výsledok. Hor sa napĺňať tento nepomer. 

3. Vo mne viac ako okolo mňa 

Spochybňujú vás ľudia okolo a nechávate sa nimi ovplyvňovať? Mám na to dobré krédo od Susan Jeffers: „Ak sa rozprávate s ľuďmi, ktorí vždy zavrhujú vaše nové príležitosti, nie sú to dobrí ľudia na rozhovor. Zdvorilo sa poďakujte a choďte za niekým iným.“ Váš cieľ a to, čo chcete, je rozhodujúce. Nie to, čo si o tom niekto myslí. Bez viery v seba nemožno napredovať. Nájdite spôsob, ako posilníte a podporíte samých seba. 

4. Pozornosť zásadne na silných stránkach 

Máte dokonalý zoznam toho, čo sa vám nepodarilo a kde zlyhávate? Dobre, teraz si vyrobte listinu úspechov a toho, za čo môžete byť na seba hrdý. Nemusíte ignorovať svoje tienisté stránky, len ich nedávajte do popredia pred tie, ktoré sa starajú o to, aby ste postupovali vpred. Už máte všeličo za sebou, rovnako tak všeličo pred sebou. Čo sa hodí beriete so sebou, čo nie, nechávate tak. Závažia minulých nepodarených pokusov zo seba zhoďte a chystajte sa nabrať nové skúsenosti, pri ktorých využite to najlepšie, čo je vo vás. 

5. Menej vzdorovať, viac akceptovať

Sú okolnosti, ktoré nemôžeme ovplyvniť ani zmeniť. Môžeme si dovoliť byť smutný, sklamaný, ale nesmieme zabúdať na starostlivosť o vieru vo vlastné schopnosti, že nájdeme spôsob, ako veci zvládneme. Kúpať sa dlho v sebaľútosti spôsobí, že zapáchame zúfalstvom, ktoré roznášame okolo seba a podľa toho na nás ľudia reagujú. Ísť a niečo malé urobiť je dobrý spôsob na umlčanie vnútorného kritika. 

6. Zdroje sú v ľuďoch okolo 

Na koho sa môžem obrátiť, kto ma podrží, podporí, pošťuchne, v dobrom vyprovokuje…? Ako mám vybudovanú svoju záchytnú sociálnu sieť z ľudí, ktorým dôverujem? Nemusia ich byť zástupy, ale byť osamotený je signál, že si nikoho nepúšťam bližšie k sebe. To nie je dobrá obrana. Mať sa komu vyžalovať aj pochváliť je zdravé a potrebné, sme sociálne bytosti. 

Čo s vašimi odpoveďami z úvodu?

Keď ste si úprimne odpovedali, získali ste prehľad o tom, ako to máte vo svojom živote. Umožňuje vám to byť samým pre seba prirodzenou autoritou. Sebapoznanie posilňuje sebaistotu a vy sa potom nestrácate v pseudopotrebách a zavádzaní samého seba. To, čo vnímate, že nie je uspokojivé, je indikátor na to, aby ste hľadali spôsob na naplnenie, vyriešenie, objavenie, pustenie, zrevidovanie… V tom sú veľké zdroje sily a chuti zdolávať prekážky a byť proaktívni. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka