Rozhodnime sa pre lásku

dscf2717-www-2

Máme za sebou rok, ktorý nás skúšal, či sa necháme viesť strachom a pocitom nedostatku, alebo dáme prednosť láske a dôvere. Je za nami transformačný rok. Taký, kedy sme nedovolili, aby negativizmus zatienil dobro. 

Nie je vôbec ľahké prijať ukrutné veci. Keď sa dobrým ľuďom stanú zlé veci, ťažko sa hľadajú slová útechy. Aj dôvody, prečo sa to stalo. 

Presvedčili sme sa, že máme hranicu znesiteľnosti vyššie, než si myslíme, že unesieme. 

Isto ste premýšľali, čo by ste mali podniknúť v novom roku. Čomu novému sa otvoriť, čoho starého sa vzdať, čo dohoniť, čo pustiť, čo odpustiť, čo zmeniť, čo prijať… 

Nech je to čokoľvek, želám vám, aby to viedlo k láske.

Čím viac agapé (všeobecnej lásky) je v spoločnosti, tým menší priestor má závisť, neznášanlivosť, netolerantnosť, nenávisť. Preto má zmysel lásku rozdávať, vyžarovať a vytvárať.

Nechce to od nás nič, čo by sme nezvládli. Len venovať pozornosť tomu, čo je skutočne dôležité a prestať sa zapodievať banalitami. Pre rok s dvadsať jednotkou som vybrala  21 hodnôt, ktoré mi prídu pri snažení sa o lepšiu verziu seba samých nápomocné.

Vnímajme, rozvíjajme a rozdávajme: 

LÁSKU

Niekedy sa obávame, či nám lásky zostane dosť, keď ju budeme štedro rozdávať. Našťastie,  platí pri nej skvelá zákonitosť: lásku nemožno minúť. Čím viac jej dávame, tým viac nám zostáva.

Odráža sa nám v očiach, odzrkadľujú ju naše zručnosti a skutky, vyžarujeme ju svojím žitím. Je v každom z nás a má rôzne podoby. Je súčasťou našej podstaty, je do nás votkaná a sme z nej stvorení. Kým budeme štedrí, nikdy nebudeme sami. 

LÁSKYPLNOSŤ

Na svete neexistuje bezcenný človek. Keď sa správate k ostatným ľuďom láskavo, budú rovnako zaobchádzať aj s vami. Nezabudnite, že ľudia, ktorých stretávate cestou hore, sú tí, ktorých uvidíte ešte raz – keď pôjdete dole. Ben Carson

DOBROSRDEČNOSŤ

Byť dobrotivým a veľkorysým človekom nám prináša pocit spokojnosti a naplnenia. Má to veľkolepý vedľajší účinok – ľudia radi oplácajú dobrotivosť. Konajú v duchu toho, ako k nim pristupujeme my. 

Byť dobrým je dobrodružstvo, ktoré je oveľa nebezpečnejšie a odvážnejšie, než oboplávanie zemegule. Gilbert Chesterton

DÔVERU

Za strachmi neraz stojí neprítomnosť dôvery – či už v seba, v iných ľudí alebo v svet naokolo. Nedôvera plodí pochybnosti o sebe, a to nás oslabuje a znižuje vieru v seba. Väčšinu z obmedzujúcich presvedčení o sebe sme nadobudli nepriamo, boli nám odovzdané či vštepené v detstve. Posilňovaním dôvery eliminujeme vplyv negatívnych myšlienok, ktoré nám bránia vnímať seba aj iných v lepšom svetle. 

NÁDEJ

Žiaden slnečný lúč sa nestratí, ale zeleň, ktorú prebúdza, potrebuje čas, aby vzklíčila. Albert Schweitzer

ODPUSTENIE

Odpúšťanie pomáha tomu, kto odpúšťa. Odpustiť neznamená ospravedlniť niekoho správanie. Iba sa zbaviť jeho moci nad vami. John Bradshaw

ODVAHU

Odvaha nie je niečo, čo už máte, čo z vás robí statočných, keď nastanú zlé časy. Odvaha je to, k čomu sa dopracujete, keď tie ťažké časy prežijete a keď po ich skončení zistíte, že až také ťažké neboli. Malcolm Gradwell 

OTVORENÉ SRDCE 

Vďaka nemu dokážeme preciťovať vďačnosť, uznanie a ľudskosť. Bez týchto kvalít srdca nevieme napĺňať krédo múdrych a šťastných ľudí, ktorí si hovoria každé ráno pri vstávaní: Dnes chcem byť lepší ako včera

POKOJ

Naučil som sa neočakávať príliš od života. V tom je tajomstvo každého ozajstného pokoja. George Bernard Shaw

POKORU

Život je jednoduchý. Všetko sa deje pre vás, nie vám. Všetko sa deje v tej správnej chvíli, ani príliš skoro, ani príliš neskoro. Nemusí sa vám to páčiť… je však jednoduchšie, ak sa vám to páči. Byron Katie 

POVZBUDENIE

Cesta vzniká tak, že po nej kráčame. Franz Kafka

RADOSŤ

Zažívať radosť a mať k nej prístup robí náš život zmysluplným. Radosť stojí za spokojnosťou a chuťou púšťať sa do nových vecí. A hoci malá radosť je významná, lebo z nej môže postupne vznikať radosť veľká.

REŠPEKT

Šťastní ľudia neodsudzujú iných kvôli tomu, že žijú svoj vlastný život. Rešpektujú to. Bronnie Ware

SEBAÚCTU

Vzťahuje sa k nášmu vnútornému nastaveniu. Vypovedá o tom, akí sme. Keby sme o všetko prišli, sebaúcta je to, čo nám zostane.  Sebaúcta nestojí na tom, aby svoju hodnotu získavala neustálym odovzdávaním niečoho. Sebaúcta pracuje s vedomím vlastnej hodnoty aj tým, že sa riadi princípom: * Tvoje potreby a pocity sú dôležité. *Moje potreby a pocity sú dôležité. *Obaja si zaslúžime, aby sa s nami zaobchádzalo dôstojne a s rešpektom.

SPOLUPATRIČNOSŤ

Raz sa stretli siedmi potulní žobráci a dohodli sa, že si spoločne v jednom hrnci uvaria večeru. Každý mal dať za hrsť ryže do spoločného hrnca. Každý zo žobrákov prišiel k hrncu, avšak ani jeden tam tú hrsť ryže nehodil, mysliac si, že ostatní to nezbadajú a hodia tam dohodnutú dávku. Keď sa podávala večera, každý žobrák mal misku horúcej vody. Nie sme zodpovední len za to, čo robíme, ale aj za to, čo nerobíme

SÚCIT

Súcit v nás posilňuje starostlivosť, podiel na spoločnej bolesti. Dostatok súcitu k sebe samému nám umožňuje udržiavať myseľ v stave nenásilnom, neškodiacom a neagresívnom. To nás potom prirodzene vedie k empatii – vcítenia sa do iných. Na to sa nám hodí pripomínať si, ako to vystihol Dalajláma: Súcit a láska nie sú čistým luxusom. Ako zdroj vnútorného a vonkajšieho pokoja sú základom pre ďalšie prežitie nášho druhu.

ŠŤASTIE

Je len jedna cesta za šťastím, a to prestať sa trápiť nad tým, co je mimo našu moc. Epiktetos

TOLERANCIU

Každý deň skúšajte niečo nové. Vypestujete si tak toleranciu k novým a odlišným veciam. 

VÁŠEŇ

Vášeň je energiou. Precíť silu, ktorá z teba vychádza, keď sa sústredíš na to, čo ťa baví. Oprah Winfreyová

VĎAČNOSŤ

Keby bol dnešok posledným dňom vášho života, čo by bolo hodné pripísať do zoznamu vďačnosti? Zapisujte nielen to, čo sa stalo, ale tiež prečo sa to stalo – inými slovami, ako ste to urobili. Keď si každý deň počas 1 mesiaca poznamenáte aspoň 3 pozitívne veci, naučíte sa postupne oceňovať vo svojom živote všetko dobré. Vašu pozornosť začnú pútať pozitívne udalosti, interakcie a momenty. Tým sa zlepší vaša nálada a posilní sebadôvera.

VERNOSŤ

Ťažkosti v nás dokážu prebudiť nové odhodlanie, silu a vôľu skúmať, čo môžeme urobiť s tým, čo máme k dispozícii. Tak sa prepracúvame k tomu, že zostávame verní hodnotám, ktoré vyznávame. Tie nám pomáhajú prijímať nové výzvy, statočne znášať emočné nepohodlie a dívať sa na život z viacerých perspektív, aby sme si vedome vyberali.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka