Púšťať sa do práce na svojom živote, nielen vo svojom živote

Sme takí, ktorí si život aktívne utvárame a takí, ktorí pasívne čakáme, kam nás vlastný život v budúcnosti zavedie. Rozdiel medzi týmito dvomi kategóriami ľudí je v tom, že tí prví z nás žijú plným životom a tí druhí existujú. Tí prví žijú cieľavedome a tí druhí náhodne. Zvyčajne je to tak, že každý je v tej svojej „škatuľke“ spokojný. Aktívni borci nepremýšľajú nad tým, že by chceli spasívnieť (ak nerátame občasné stavy pred zrútením z vyčerpania). Pre tých pohodlných je veľmi namáhavé, aby podstúpili, pre nich drastickú, zmenu v podobe prekopania sa k proaktívnosti.

Don Juan z diela Carlosa Castanedu Separátní mír vystihol odlišné postoje ľudí k životu takto: „Rozdiel medzi bojovníkom a obyčajným človekom spočíva v tom, že bojovník sa na všetko pozerá ako na výzvu svojich schopností, zatiaľ čo obyčajný človek sa na všetko pozerá buď ako na požehnanie, alebo ako na ranu osudu.“

Ja som zástancom činorodého a akčného prístupu. Odporúčam aj koučovaným, aby aktívne urobili zo svojho života taký, aký si ho pre seba prajú. Keď sa ma pýtajú, či je to jednoduché, tak im odpoviem áno. Vzápätí ich však musím upozorniť, že ľahké to nie je, ale dá sa to dokázať.
Na začiatok nie sú potrebné žiadne hrdinské činy. Stačí byť pri „vedomí“, všímať si všetko, čo sa skutočne okolo nás deje a potom sa zbaviť falošných predstáv a naivných manipulačných povier, ktoré slúžia ako aliby. Postupne začne prichádzať uvedomenie si toho, kde sa koučovaní nachádzajú a čo musia urobiť, aby sa dostali tam, kde majú namierené.

V duchu hesla Petra Pacovského: „Prosperita začína tým, že sa cítim dobre.“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka