Prekážky možno prekonávať alebo obchádzať, prípadne pred nimi stá

Keď máte možnosť sledovať malkáčov, isto vás nadchýňa ich miera tvorivosti. Nemajú zábrany čokoľvek skombinovať a vymyslieť tak, aby im to zapadlo do predstavy o tom, čo sa rozhodli realizovať. Aj vy si kladiete otázku, prečo my velkáči strácame túto schopnosť?

Kreativitu väčšina z nás nestratí úplne, len ju prekryjeme nánosmi toho, čo musíme, čo sa od nás očakáva, čo je slušné, zdvorilé, potrebné, a hlavne konvenčné, lebo vytŕčať z radu býva neraz nepríjemné…

Pre väčšinu úloh, ktoré riešime, nepotrebuje byť vôbec kreatívni. Využívame svoje znalosti a zručnosti, a tým sa prepracúvame k požadovanému výsledku. Môžeme povedať, že pracujeme rutinne, čo je spoľahlivé a efektívne.

V súčasnosti, pri rýchlych zmenách a tvrdej konkurencii, sú situácie, kedy sa nemôžeme spoliehať iba na štandardné riešenia. Keď stojíme pred vyriešením dôležitého problému, môžeme sa spýtať kolegu alebo priateľa, čo robiť, môžeme vyskúšať niečo bláznivé a čakať, čo sa stane, môžeme usilovne premýšľať, alebo problém delegovať, či dokonca pred ním ujsť. Alebo skúsime nájsť nové riešenie. Také, na ktoré prídeme iným spôsobom, než je ten obvyklý.

Keď máte pocit, že potrebujete svoju kreativitu opäť prebudiť k životu, life kouč vám pri tom rád pomôže. Ukáže vám, ako hľadať protiklady obvyklých myšlienkových pochodov a techniky na ich „objavovanie“. Nasmeruje vás, aby ste pri malej kreativite (tá veľká sa týka vynálezov a nových trendov) nenechali dobré nápady nevyužité a realizovali ich. Kreatívne myslenie nestačí v sebe iba podporovať, ale aj zachytávať a vylepšovať ho, lebo práve množstvo malých zlepšení môže postupne rásť do pozoruhodných rozmerov a náš život môže nadobudnúť tie dimenzie, o ktorých sme snívali.

Už Cicero učil svojich žiakov, aby sa nesnažili prevýšiť ostatných, ale samých seba.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka