Prečo nemôžem nájsť toho pravého?

Publikované v mesačníku Moja psychológia v čísle 6/2019

Neprečítate si niečo, čo ste si už sami nevšimli – moderní muži a moderné ženy zistili, že rovnosť sama o sebe nevytvára vášnivé, naplnené a obohacujúce vzťahy. My ženy sme si vydýchli, že časy našich babičiek s nerovnosťou sexuálnych rolí sú za nami. Prišlo však niečo, s čím emancipácia nepočítala – zotierajú sa atraktívne rozdiely medzi mužom a ženou. Akýsi nový ideál „rovnosti“, popierajúci základné ženské a mužské energie. Premieta sa to do toho, že muži a ženy sa míňajú v očakávaniach a ťažko sa im „páruje“.

Svet, v ktorom žijeme, vo veľkej miere podporuje neutralitu medzi mužmi a ženami. Z toho pramení veľa ženskej aj mužskej nespokojnosti, neraz skrytej a nepomenovanej. Každý z nás má v sebe jedinečné vlohy, ktoré sú uložené hlboko v našej sexuálnej, emočnej a duchovnej podstate. Spôsob, akým ich prejavujeme, nám neraz neumožňuje to pravé komplementárne prepájanie. Muži stratili dôveru v ženské ponímanie vzťahu a ženy zase neveria prednostiam nezávislejších mužských životných postojov. Počúvam často obavy žien, že keď budú príliš ženské, môže ich to znevýhodniť. Obdobne to majú aj muži, radšej sú so svojou mužnosťou opatrní, aby ňou nikoho neohrozovali (a seba tiež nie).

Realita z mojej praxe vzťahovej koučky

Ženy mi rozprávajú, že muži sú čím ďalej slabší, menej nadšení pre intimitu a emočné zdieľanie. Tiež sa im zdá, že akosi väčšmi zápasia so životom a na dôvažok, ešte sú aj nejakí „mäkkí“. Pýtajú sa ma, ako je možné, že ich rytierskosť a galantnosť sa vytrácajú.

Od mužov počúvam, že ženy sú čím ďalej silnejšie, odolnejšie a nezávislejšie, a to až do takej miery, že ich prestávajú skutočne priťahovať. Nechcú to veľmi priznávať, ale niekedy majú zo žien strach, lebo im prídu také „mužatkovské“. Pýtajú sa ma, ako je možné, že ich ženy prestávajú potrebovať.

Muži chcú ženu, ktorá v nich prebudí to najlepšie

A bez nátlaku ich donúti dať do vzťahu všetko. Muži to radi urobia, keď žena bezvýhradne ponúkne svoje mimoriadne dary – intuíciu, citové vnímanie sveta, ľahkosť v medziľudských vzťahoch, otvorenosť voči všetkému a celé svoje srdce.

Muži potrebujú ženskú energiu, lebo v nej nachádzajú citovú a duchovnú stabilitu. Toto je to, čo chcú ešte väčšmi než sex každú noc s inou ženou. Vďaka ženám muži dobíjajú svet. Nie nadarmo sa hovorí, že za veľkým mužom stojí veľká žena.

Muži sa dokážu napojiť aj na iný zdroj ženskej energie, ktorý im môže ženu „nahrádzať“. Kreatívci alebo muži s intenzívnym kontaktom s prírodou „potrebujú“ ženy menej, ale väčšina mužov získava ženskú energiu od žien. Keď je žena vysporiadaná so svojou ženskosťou a je v nej pevne zakorenená, aj muž môže byť pri nej pevne zakorenený vo svojom mužstve.

Úprimné priznania troch žien

Andy sa zdôveruje, že muža potrebuje iba kvôli sexu. Niki zase, že len čo sa pri nej zjaví vhodný kandidát na partnera, snaží sa ho získať za každú cenu. Danu zase desí, že zakaždým ide rovno na „vec“, aby mala všetko pod kontrolou. Všetky tieto ženy sú po tridsiatke, sú nezávislé, úspešné, šikovné, pekné a samé… Za ich postojmi sa skrýva jeden problém.

Väčšinu dňa plnia priamočiare úlohy a prevažnú časť bdelého stavu trávia s mužským princípom. Nemajú sa kedy starať o svoje ženstvo. Ambicióznosť ich oň oberá. Nemyslím to urážlivo. Vlastnosti, ktoré tieto ženy potrebovali, aby si vybudovali úspešnú kariéru totiž poriadne zatočili s ich osobným životom. Prišli o niečo, čo muži bytostne potrebujú a chcú. Tú ženu v nich, ktorá nebude autoritatívna, direktívna, manipulatívna a presadzujúca si za každých okolností to svoje.

Všetky ženy ju máme, ale nie všetky ju aj používame

Hovorím o spomínanej vnútornej ženskosti, ktorá sa označuje aj ako ženská energia alebo ženský princíp. Zjednodušene vyjadrené, ide o zakorenenosť v ženskom aspekte bytia. Nejde o volániky, vysoké podpätky a koketériu. Ženstvo ako také je vlastné mužom aj ženám – rovnako ako je obom pohlaviam vlastné mužstvo. Tieto dve sily sú zdanlivo v protiklade, v skutočnosti sú však od seba závislé ako oba konce hojdačky. V dôvernom vzťahu sa vždy vyskytujú obe sily – mužská aj ženská, hoci ich úloha sa mení. Dvaja ľudia, ktorí spolu žijú, nemôžu súčasne hrať rovnakú úlohu. Je to ako keby chceli obaja súčasne šoférovať auto.

V analytickej psychológii sa tieto prirodzené archetypy označujú ako anima a animus. C. G. Jung im pripísal úlohu sprievodcov do nevedomia, lebo vedú k hlbšiemu pochopeniu vlastného podvedomého sveta. Koncept animy a anima vysvetľuje možnosti vzájomného porozumenia medzi mužom a ženou a ich vzájomnú príťažlivosť.

Sme z rôznych dimenzií?

Mužstvo dobýva, premýšľa, argumentuje, buduje, o všetkom si vedie záznamy, zarába peniaze, vynalieza nové veci a hrá kvôli víťazstvu. Je tvrdé a suché. Chce tráviť čas aj osamote: v dielni, pri pozeraní televízie, pri pive s kamošmi, mlčiac, keď nie je o čom. A hlavne, muž chce mať voľnosť.

Pre ženstvo je dôležitý vzťah, puto, potreba milovať a starať sa. Ženstvo chce vytvoriť domov, starať sa o záhradku, vychovávať deti, zdobiť dom a hlboko vnímať ľudí okolo. Chce cítiť spolupatričnosť, predovšetkým s inými ženami, a budovať spoločenstvo, v ktorom vymedzí hranice mužskosti. Mužstvo má totiž bez prítomnosti ženstva tendenciu vnímať ľudí a veci ako zdroje „nadobúdania“, nie ako zdroje, o ktoré sa treba starať. Ženstvo je jemné, divoké, nepredvídateľné a krásne ako príroda. Vo vzťahu sa tieto dve energie priťahujú. A navzájom uvoľňujú silu, ktorá je v nich ukrytá. Muži letia na ženskosť práve preto, že je to ženská energia, ktorá prináša do vzťahov podstatné ingrediencie.

Správate sa ako chlap? Na muža zabudnite!

Je super, že zarobíte veľa peňazí a chodíte na hokej. Len keď príde na zoznámenie s mužom, potrebujete sa správať príťažlivo a byť si vedomá svojej ženskej hodnoty. Nepotrebujete vedieť, či sa s vami dotyčný chce vyspať. Potrebujete vedieť, či kvôli vám prejde cez celú miestnosť, požiada vás o telefónne číslo a potom vám zavolá. Ak to nie je ochotný urobiť, je otázne, či sa oplatí o neho stáť. Keby ste mali nutkanie urobiť to za neho a prebrať iniciatívu, oberiete ho o dobyvateľskú rolu.

Keď si uvedomujete svoje ženstvo, neznamená to, že sa musíte správať ako dievčatko. Žiadne nadýchané ružové šatičky nepotrebujete. To, čo potrebujete je byť sama sebou, spontánnou, uvoľnenou a autentickou. Rozumieť sebe, svojmu cyklu, využívať tvorivú ženskú silu a riadiť sa intuíciou. Máte to všetko v sebe, len možno nemáte dostatok príležitostí na kultivovanie svojej ženskosti. V každodennosti to znamená rozvíjať svoje schopnosti tak, ako to zodpovedá vašej prirodzenej povahe. Každý pokus o napodobňovanie mužských modelov vás vzďaľuje od seba.

Ako preniknúť do svojho ženstva?

Možno vás zarazí, že vám odporúčam milovať seba a svoj život väčšmi, než milovať muža. Tento druh pozitívneho sebectva však vedie k tomu, že dostanete to, čo potrebujete. Vaša silná stránka je, že cítite – samu seba a potom aj ostatných. Viete vnímať svoje telo a chápete, aké máte pocity v určitých situáciách a podľa toho sa rozhodujete. Neodsúvate pocity ako niečo, čo vám komplikuje život a čo vás voči mužom robí zraniteľnou. Neuprednostníte myslenie a rozum kvôli maximálnemu výkonu, lebo viete, že vtedy strácate samu seba, svoju silu, svoje ženstvo.

Keď vstupujete do vzťahov z pozície svojej ženskosti, je prirodzené, že máte strach. Ten vás bude mobilizovať, aby ste hľadali útočisko vo svojom vnútornom mužstve. Neoplatí sa to, lebo tým zabránite mužovi po vašom boku, aby s vami vytváral budúcnosť. Ak ju budete vytvárať spolu s ním, komplementárne sa prepojíte a vytvoríte spojenectvo, kde bude rovnováha.

Mám pre vás päť tipov, ako sa k mužovi priblížiť, a nevydesiť ho svojou silou a nezávislosťou.

1. Dovoľte mužovi, nech je užitočný (aj keď to nepotrebujete)

Nenabádam vás, aby ste boli od mužov závislá. Nabádam vás, aby ste dovolili mužovi niečo pre vás urobiť. Môže to byť zvláštne chcieť „muža potrebovať“, keď ste si zvykli zaobísť sa aj bez neho. Je to jednoduchšie, urobiť si čo chcete a kedy chcete, bez čakania a prosenia sa. Muži však radi robia to, v čom sú dobrí. Objavte, čo to je a chcite to od nich. Majú v sebe zakorenenú hlbokú potrebu byť užitoční, robí im to dobre a ich sebaistota tak rastie. Zásluhy pripíšu vám.

2. Nemusíte mať zakaždým pravdu (s mužom netreba súperiť)

Ak sa v rozhovore s mužom snažíte mať navrch, riadite sa mužským princípom. Proti tomu nemožno nič namietať, ak ste práve v práci. Akurát, v práci nejde o lásku. Zo sporov láska nevzniká. Nedohadujte sa, chcete mať pravdu alebo vzťah?

3. Rozviňte svoju láskyplnosť a zahŕňajte ňou muža (chce ju, aj keď sa tvári, že ju nepotrebuje)

Bez ochoty otvoriť svoje srdce sa láskyplný vzťah nedá budovať. Nemusí to byť ľahké. Každý deň máte milión dôvodov na to, aby ste sa uzavreli: cestovanie do práce, starosti v robote, hlupák v supermarkete… Napriek tomu, pre viac lásky potrebujete mať srdce dokorán. Predstavte si, že máte v srdci malú žiarivú lampičku. Rozsvieťte ju a nechajte sa viesť. Láskavosťou si vytvárate dostatočný ochranný plášť.

Nemusíte sa obávať, že by vám muž ublížil. Môžete sa spoľahnúť na jednoduchú rovnicu: keď vám na niekom záleží, prejavuje sa to tak, že toho človeka vnímate a rešpektujete so všetkými jeho potrebami, prejavmi a postojmi. Zákon reciprocity sa postará o to, aby sa Vám to vrátilo. Preto, keď muža počúvate, debatujete s ním, neodsudzujete ho, nekritizujete a nenaprávate, kontakt s ním je úprimný a autentický. Za toto vás bude muž milovať a bude nesmierne rád vo vašej spoločnosti.

4. Ukážte svoju zraniteľnosť (budete tak pri ňom v bezpečí)

Každý je zraniteľný. A každý máme v sebe miesto, kde nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Nie preto, že by bolo obohnané vysokými hradbami a chránené pred svetom. Je to preto, že na tom mieste sa o všetko stará láska. Odráža sa nám v očiach, odzrkadľujú ju naše zručnosti a skutky, vyžarujeme ju svojím žitím. My ženy dokážeme lásku rozdávať v akýchkoľvek podobách. Vieme, že čím viac jej dávame, tým viac nám zostáva.

Keď chlapovi ukážete, že dokážete lásku dávať, vyžarovať a vytvárať, bude blažený. Stačí z toho celého vylúčiť podmienky typu ak/tak: Ak sa budeš takto správať, tak ťa budem mať rada. Láska nekladie podmienky a vo svojej nesebeckosti nič nevyžaduje. Stačí jej otvorené srdce a odvaha. Potom je vaša zraniteľnosť vašou silou.

5. Umožnite mu byť samým sebou (a sebe tiež)

Keď chcete, aby chlap participoval na veciach, o ktorých si myslíte, že by ich mal zvládať, on si to môže vyložiť ako vašu agresivitu a panovačnosť. Muž sa začne báť ženy, ktorá ho nerešpektuje, neakceptuje, a tým ponižuje.

Rozhodnutie byť sám sebou však nie je pre chlapa vôbec jednoduchá voľba. Hlavne, keď si nesie z detstva naložené očakávania, akým má byť, aby uspel. Muž v tom potrebuje podporu od ženy, ktorá keď príjme a zakceptuje aj jeho slabé stránky, rastie do výšin. Keď sa muž necíti pred ženou v bezpečí, bude sa štylizovať do role neohrozeného a dokonalého. To sa premietne do jeho mužstva a vyrobí mu to pochybnosti o sebe. Keď sa podľa nich správa, prestáva byť galantným a ohľaduplným.

Ako z vás stane žena s prevažujúcou ženskou energiou?

Potrebujete sa naučiť vhupnúť do mužskej energie, ale potom z nej zase plynulo prestúpiť do ženskej. V závislosti od toho, ako to vyžaduje situácia. To lavírovanie medzi dvomi svetmi je akoby na schizofréniu. Je to však skôr o tom, že keď sa dobre poznáte a rozumiete svojim potrebám, viete rozoznať, ktorá stratégia je vám kedy na úžitok. Univerzálne platné pravidlá neexistujú. Indikátorom dobrej voľby je, keď sa vaša hlava so srdcom dohodnú a neťahajú vás každý iným smerom. Vtedy sa môžete cítiť vo svojej koži dobre a bez výčitiek si ženskosť dopriať podľa seba.

Nech by to vyzeralo akokoľvek lákavo, ženská sila sa nedá „ťahať“ z mužstva. Je to obdobné, ako keby ste zrazu chceli písať ľavou rukou, hoci ste praváčka.

Tri jednoduché techniky, ktoré vám pomôžu vnímať samú seba z pozície ženstva

1. Buďte si vedomá svojej príťažlivosti

Všímajte si, čím k sebe druhých priťahujete. Keď pôjdete na obed, urobte si malý experiment. Uvedomujte si samu seba, ako kráčate, sedíte, jete… Sledujte, kto sa na vás pozerá. Kto vníma vašu energiu? Koho k vám priťahuje? Vždy, keď cítite, že niekoho priťahujete, a môže to byť žena, starý alebo mladý človek, ale aj psík alebo dieťa, usmejte sa! Utvrdíte sa v tom, že ste príťažlivá bytosť. Kochajte sa tým pocitom. Nezabudnite, že ženstvo vychádza predovšetkým z emócií.

2. Uvedomte si svoju cenu

Vaša cena je vysoká. Máte to, čo potrebuje každý muž – váš zdroj ženstva vo vás. Ako žena vedomá si svojho ženstva dodávate mužovi silu v tom najlepšom zmysle slova. Nejde však iba o to, že muža priťahujete. Ide aj o to, ako sa k nemu vo vzťahu správate. Ženstvo udáva tón celej domácnosti a vytvára zázemie všetkým naokolo. Ako sa hovorí, so spokojnou ženou je spokojný život.

3. Zbavte sa nutkania mať všetko pod kontrolou

Platí to pre blízky vzťah, ale môže sa to hodiť aj v iných oblastiach života. Vaša ambícia „vytrieskať“ za každú cenu z muža to najlepšie môže byť veľmi frustrujúce. Muži sa nemenia. Dokážu skorigovať svoj postoj, ale musí to dávať zmysel im samým. Ak je muž od podstaty tiger, vzťah z neho urobí lepšieho alebo horšieho tigra. Nikdy z neho neurobí leva.

Dovoľte si byť zraniteľnou

Keď sa bojíte, že vám muž ublíži, nebude príjemné ani ľahké odokryť svoje vnútro. Bezpečnosť velí uzavrieť sa pred nepríjemnými pocitmi. Má to však opačný efekt. Keď sa hermeticky uzavriete, nenastane prepojenie s človekom v zmysle, aby sa stretli vaše „duše“. A práve takéto stretnutia majú silu „premeny“. Vtedy sa odohrá niečo, v čom je živý, emočne otvorený, empatický človek nenahraditeľný. Inak by stačilo čítať knihy a pozerať videá na youtube.

Byť zraniteľnou nie je jednoduché. Uisťujem vás, že sa dá na ten pocit rýchlo zvyknúť, hlavne keď v ňom objavíte svoju novú silu. Silu, ktorá bude vychádzať z vedomia, že nejaký muž je s vami preto, že vás miluje a tiež preto, že s vami chce byť.

Keď sa so svojím ženstvom zžijete a nebudete chcieť muža preto, aby ste od neho niečo získali, sám si vás vyberie. V tom spočíva duchovná podstata záväzku: v rozhodnutí žiť s niekým vo vzťahu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka