Prebudiť srdce bojovníka

StockSnap_FBRGOSRY8O

“Kto chce pomôcť sebe a iným, musí opustiť dobré, aby vybojoval lepšie. Nesmie držať vrabca v hrsti len preto, že je lepší ako holub na streche. Bez odvahy k zmene nie je možné zlepšenie, nedá sa vytvárať blahobyt.” Vyriekol Tomáš Baťa a mne sa s jeho úvahou spája presvedčenie, že na to “vybojovanie lepšieho” sa v nás musí zrodiť bojovník. Nie hocijaký, ale taký, ktorý si ako brnenie “oblieka” slobodu, tvorivosť a psychickú odolnosť.

Keď sa povie bojovník, môže to evokovať účasť na nejakom boji, ale nemám na mysli túto rolu bojovníka. Chcem napísať o bojovníkoch, ktorí sa rozhodli byť silnými tým, že sú sami sebou. Pokojne zlyhajú pri pokuse dosiahnuť veľké veci, než by víťazili v priemernosti – veď sa aspoň o niečo pokúsili! Každý pokus prekonávať samých seba sa im ráta, pretože vedia, že samotná snaha a túžba dokážu veľa zmeniť.

Vypozorovala som, že pre bojovníka sú charakteristické tri postoje:

Zobrať život do vlastných rúk = BOJOVNÍKOVO KRÉDO

Múdry bojovník k tomu pridá pokoru a zbiera priebežne sily na každodenné výzvy. Nemusí prejaviť žiadnu mieru agresivity alebo útoku. Stačí mu byť konfrontovaný s rôznymi záťažovými situáciami a krízami vo vzťahu k rodine, práci, zdraviu, financiám, vzdelávaniu, budúcnosti… Už len z etických dôvodov sa mu stane, že sa musí postaviť voči ostatným. Urobí to, aj keď tým ľudí popudí, alebo príde o priazeň. Obhájiť svoje hodnoty je pre neho otázkou cti a rešpektu voči sebe.

ROZUMNÝ BOJOVNÍK = nemá potrebu začínať boj

Nepotrebuje použiť nijakú stratégiu, ktorou by išiel proti niekomu. Ide o jeho postoj, ktorým vyjadruje silný, aktívny a zodpovedný prístup k životu. Niektoré veci dokáže odrieknuť a povedať rázne nie. Vie, že tak udrží svoju psychiku v pohode a vo vyrovnanosti, aj navzdory bolesti alebo strate. Dokáže rozlíšiť, čo je zmysluplné a čo zavádzajúca ilúzia. Neklame samého seba, ani iných, koná férovo a čestne.

Trénuje každý deň = cení si NEZDOLNOSŤ

Prechádza aj cez netrpezlivosť, frustráciu, nudu a rôzne habaďúry kritickej mysle. Bojovník stojí vzpriamene a koná, pretože práve je treba niečo urobiť. Nezapodieva sa tým, že by z vecí robil melodrámu alebo dilemu. Hľadá možnosti a príležitosti, neskrýva sa, ani neuteká pred problémami, zisťuje, čo je potrebné na posunutie sa z miesta. Jeho sila pramení z duševného tréningu. Uvedomuje si, že v každom okamihu života existuje možnosť použiť niektorú z duševných schopností alebo ju rozvíjať. Berie to ako povinnosť voči sebe, neprestať na sebe pracovať.

PRAVÉHO BOJOVNÍKA spoznáme ľahko – nie je pre neho podstatné víťazstvo a netrápi sa pre prehru. Za najdôležitejšie považuje, že vždy bojuje za to, o čom si myslí, že je to správne a nikomu to neublíži.

Vďaka za svet plný skvelých bojovníkov ♥️

StockSnap_FBRGOSRY8O

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka