Pozitívna terapia ako súčasť práce na sebarozvoji

10

Jedno z častých želaní mojich klientov je, aby sa dokázali lepšie vyrovnávať s nepriazňou, odmietaním a zlými pocitmi. Keď im pomáham prísť na to, ako si s tým poradia, vychádzam z poznatkov pozitívnej psychológie. Duševný stav si totiž dokážeme zlepšiť už len tým, že sa väčšmi sústreďujeme na posilňovanie pozitívnych emócií. Niežeby sme tie negatívne prehliadali alebo si ich nevšímali. Učíme sa ich prerámcovať z roviny obmedzujúcich a limitujúcich presvedčení do proaktívneho postoja v zmysle hľadania riešení a východísk.

Martin Seligman, ktorý je považovaný za špičku v tomto odbore, si vo svojich výskumoch kládol otázku: Čo je tým, čo umožňuje ľuďom kultivovať svoje nadanie, vytvárať hlbšie a trvalejšie vzťahy s ostatnými ľuďmi, cítiť radosť a zmysluplne prispievať svetu? Prišiel k záverom, že kľúčová je osobná pohoda, pričom šťastie a pozitívne emócie z neho sa stávajú jedným z piatich pilierov pozitívnej psychológie, spolu so zaujatím, pozitívnymi vzťahmi, zmysluplnosťou a úspešným výkonom.

Keď si chcete vyskúšať „pozitívnu terapiu“, môžete si ju naordinovať ako súčasť práce na svojom sebarozvoji. Pripravila som vám skrátený prehľad niektorých cvičení:

  1. Využívajte svoje silné stránky.

Ktoré sú tie vaše? Viete o nich? Potrebujete ich preskúmať a pri piatich najsilnejšie zastúpených uvažujte o tom, ako ich uplatníte čo najväčšmi vo svojom každodennom živote.

  1. Zapíšte si každý večer tri dobré veci, ktoré sa vám počas dňa stali.

Tak pútate pozornosť a energiu smerom k pozitívnym emóciám a prísľubom vašich postojov, ktoré smerujú ku konaniu dobra.

  1. Napíšte si vlastný nekrológ.

Spíšte si jednu až dve stránky, čo chcete, aby sa v rozprávaní pri rozlúčke s vami objavilo. Čo by sa vám páčilo, aby ľudia o vás a vašom živote na vašom pohrebe rozprávali? Môžete to poňať aj vo variante, čo najdôležitejšie ste sa naučili a chcete to odovzdať svojim potomkom.

  1. Uvažujte o človeku, ktorému ste vďačný.

Poďakovali ste mu? Pamätajte na to, aby ste ľuďom, ktorým ste vďační, vďačnosť aj vyjadrovali. Prehlbuje to vzťahy a vedie nás to k pokore.

  1. Reagujte pozitívne a so zjavným nadšením na dobrú správu.

Precítite tak radosť intenzívnejšie a naučíte sa vnímať zdroj energie, ktorý je v takomto postoji.

  1. Staňte sa „vychutnávačmi“.

Aspoň raz denne si užívajte niečo, s čím sa inak ponáhľate, napr. jedlo, sprchu, chôdzu… Zaznamenávajte si, v čom sú vaše zážitky iné, keď spomalíte. Prehĺbite si tak sebauvedomie o tom, prečo sa vám oplatí „stišovať“ a väčšmi sledovať svoje pocity. To vám umožní plnšie vnímať zážitky tu a teraz.

10

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka