Od negativity k pozitivite – cez jednoduché rozhodnutia

img_0780-2

V čase krízy sme náchylní popierať svoje vlastné negatívne impulzy a prisúdiť ich druhým. Je to istý druh obrany, aby sme veci zvládli. Má to úskalie – negatívne myslenie nám nikdy neprinesie pozitívny život.

Negativite sa teraz (ale ani inokedy) nedá vyhnúť. Je všade okolo nás a čím sme vnímavejší a citlivejší, tým väčšmi ju potrebujeme vykrývať. Keby som mala urobiť poradie emócií, ktoré aktuálne v príbehoch mojich klientov prevažujú, tak sú to: obavy, strach, frustrácia, hnev, zlosť, bezmocnosť, pasívna agresivita… Sú absolútne legitímne. Len sa spájajú do únavy a vyčerpania, ktoré nahrávajú negatívnej nálade. 

Negativita má toxické účinky

  • Automaticky si berie všetku našu pozornosť a spúšťa pochybnosti o sebe samom. 
  • Preberá nad situáciou kontrolu a chce diktovať, ako majú veci vyzerať. 
  • Odčerpáva energiu a vitalitu. 
  • Bojkotuje učenie sa novým veciam. 
  • Blokuje otvorenosť a rast. 

Preto sa jej potrebujeme postaviť. Sofistikovanejším spôsobom, než to robí ona.

ŠESŤ TIPOV NA NEUTRALIZÁCIU NEGATIVITY

1. Venujte pozornosť tomu, čo „prijímate“

Aké informácie ste sa rozhodli prečítať, aké médiá sledujete, akú hudbu počúvate, s akými ľuďmi sa rozprávate, s kým trávite voľný čas? 

Keď ste svedkom toho, ako sa niekto hrubo a bezohľadne správa a ste takémuto neúctivému správaniu dlhodobo vystavení, znižuje to vašu schopnosť primerane reagovať. Oslabí to vašu empatiu a máte tendenciu „vypínať sa“ a prestať komunikovať, alebo naopak, komunikovať deštruktívne a agresívne.

Používajte asertivitu, kritické myslenie a nastavte si zreteľné hranice, vďaka ktorým získate ochranu pred tým, aby vás niekto ovplyvňoval, manipuloval a zavádzal. Eliminujte kontakt s toxickými ľuďmi a ignorujte konšpiračné teórie. 

2. Dávajte si pozor na to, čo hovoríte nahlas

Viete hromžiť ako pohonič? Možno sa vám na chvíľu uľaví, ale expresívne výrazy sú vo svojej energii obzvlášť zákerné. To, čo hovoríte nahlas, má aj značnú váhu. Podľa výskumov je myšlienka, ktorú verbalizujete, desaťkrát škodlivejšia oproti tej, ktorá je iba v mysli.

Dávajte si teda pozor na to, čo si myslíte a hovoríte. Namiesto toho, aby ste povedali: „Toto je najhoršie, čo som kedy zažila“, alebo „Toto je fakt katastrofické / zničujúce / hrozné / neznesiteľné / neúnosné…“ zvoľte neutrálnejší jazyk. Môžete povedať: „Táto situácia je náročná. Pozriem sa na to, aké mám možnosti.“ Umožní to vašej hlave uznať realitu, a zároveň minimalizovať jej silu, aby vás neťahala dole.

3. Hodnotiace súdy vybavte neutralitou

Je to ľudská prirodzenosť, že prežívaniu priraďujeme charakteristiku dobré/zlé, príjemné/nepríjemné. Oplatí sa osvojiť si neutrálne zmýšľanie. Negatívne myšlienky a obavy vás dostávajú mimo konštruktívne možnosti. Je preukázaná súvislosť medzi dlhodobým opakujúcim sa negatívnym myslením a kognitívnym úpadkom a Alzheimerovou chorobou. 

Trénujte používanie neutrálneho myslenia a zdržte sa hodnotiacich súdov, posudzovania, domnienok, dohadov a predpokladov. To si vyžaduje tréning byť „tu a teraz“, reagovať iba na okamihy, ktoré sa bezprostredne odohrávajú. Pozornosť sústreďujte smerom k tomu, ako môžete ovplyvniť svoju ďalšiu (re)akciu. Nenechajte sa vtiahnuť do analýzy minulých zlyhaní a nedajte sa uniesť budúcimi strachmi.

 4. Pozitívne vzťahy dávajte na prvé miesto 

Poznáte to, stačí chvíľa s toxickým človekom a ste nainfikovaní zlou náladou. Obklopujte sa ľuďmi, s ktorými vám je dobre a cítite sa v ich spoločnosti uvoľnení. Možno by ste to tak nenazvali, ale „vyživujú“ vás. Uvedomila som si to, keď som sa dočítala, že Karl Albrecht zadefinoval „NUTRIČNÚ OSOBNOSŤ“.

Keď si chcete otestovať, či ste „nutričný človek“, tak máte týchto päť vlastností:

  • dokážete zachytiť a pochopiť cudzie správanie; uvedomujete si situáciu,
  • disponujete verbálnymi a neverbálnymi zručnosťami, ktoré vám umožňujú zdravo a konštruktívne komunikovať s ostatnými,
  • ste čestní, otvorení a autentickí, hovoríte jasne a k veci, keď vyjadrujete svoje myšlienky a emócie,
  • ste schopní vcítiť sa do druhých a empatiou prispievate k spolupráci.

5. Primerane hospodárte s energiou

Vy viete, čo všetko potrebujete pre seba robiť, aby ste boli v pohode a neplytvali energiou. Najväčšmi zlyhávate, keď ste bombardovaní negativitou. Fyzická aktivita chráni pred duševným „ničením sa“. Rovnako tak spánok. Výskum spojil nedostatočný spánok s frustráciou, netrpezlivosťou, nepriateľstvom, úzkosťou, nízkou úrovňou veselosti, nižšou úrovňou dôvery a neetickým správaním sa.

Keď cvičíte, svaly pumpujú „molekuly nádeje“ do telesných systémov, od ktorých závisí vaše duševné a fyzické zdravie. Vždy, keď vás napadne uliať sa, alebo sa ukrátiť o poriadny spánok, spomeňte si, že sa oberáte o niečo nesmierne dôležité a cenné, čo sa na gauči pri obrazovke nedá získať.  

6. Dôsledne trénujte vďačnosť

O výhodách vďačnosti netreba veľa písať. Vďačnosť znižuje stres, robí vás šťastnejšími a pomáha vám dosiahnuť ciele. Rutinný pocit vďačnosti zvyšuje sociálnu podporu, lebo vyžarujete pokoru a ste empatickí. Spolu s neutrálnym myslením prispieva k proaktívnemu postoju. 

Vyskúšajte si cvičenie, ktoré vypracoval Martin Seligman a nazval ho TRI DOBRÉ VECI. Princíp je jednoduchý: zapíšte si každý večer tri veci, ktoré sa vám cez deň podarili alebo vo vás vyvolali pocit šťastia. Rozveďte ich trochu podrobnejšie, ale do detailov zachádzať nemusíte. Vytrvajte to robiť aspoň tri týždne a uvidíte, čo to s Vašim prežívaním urobí. 

Prečo takéto jednoduché opatrenia fungujú? 

Príliv negativity neviete úplne zastaviť, najmä teraz. Môžete však odolať jej toxickým účinkom tým, že urobíte vedomé rozhodnutia o tom, čo eliminovať dokážete. Rovnako tak viete smerovať svoju pozornosť tam, kde máte dosah niečo zmeniť. Svoj život posudzujete spokojnejšie, keď máte svoje myšlienky po kontrolou.

Ako to vystihol Joseph Murphy v knihe Moc podvedomia: „Tmu zaženiete svetlom, chlad teplom a negatívne myšlienky najúčinnejšie vypnete tým, že sa sústredíte na myšlienky pozitívne. Držte sa pevne dobra a zlo zmizne!“ 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka