Nikdy neviete, čo dokážete, kým to neskúsite

Keď sa rozhodneme stať lepšími a popracovať na sebe, radi by sme tie horšie stránky svojho ja niekam odpratali, nech nám nestoja v ceste. Niekedy sa o to tak urputne usilujeme, až zabudneme na to, že sme chceli naštartovať tvorivý proces, nie rekapituláciu minulých nezdarov. Minulosť totiž nemôžeme zmeniť. Čo môžeme, je naplánovanie budúcnosti. Celé je to však otázka rovnováhy. Pokiaľ sa príliš zameriame na budúcnosť, začneme sa strachovať a obávať. Treba ju brať do úvahy, lebo si tvoríme plány, ale je dôležité pamätať na to, že väčšina našej pozornosti musí byť zameraná na „práve teraz“. Teraz aktuálne pociťujem hnev, radosť, smútok, šťastie…, práve teraz chcem vyriešiť konflikt s blízkym, momentálne túžim po uznaní…

Neraz si neuvedomujeme, akým spôsobom myslíme. Proste máme nastavený istý mód a ten funguje automaticky. Je to zabehnutý stereotyp našej mysle. Môže mať na svedomí to, že sa nám nedarí prepnúť na inú schému myslenia a nazerania na veci, hoci by sme si to želali. Brzdí nás aj vtedy, keď chceme získať nadhľad, ktorý nám môže pomôcť prepracovať sa k motivácii zmeniť správanie.

Keď chceme podniknúť kroky potrebné na zmeny v živote, ktoré vedú aj cez zmenu myslenia a postojov, a nevieme si sami poradiť, life kouč nám s tým dokáže pomôcť. Vie využiť napríklad jednu z mnohých techník, ktorou vám pomôže uvedomiť si, ako myslíte. Podnieti vás k tomu, aby ste si skúsili zaznamenávať, kde sa vaše myšlienky počas celého dňa túlajú. Na konci dňa k jednotlivým myšlienkam pridáte ešte časy. Kouč to od vás nebude chcieť exaktne, vaše poznámky nemusia byť presné. Ide o to, aby ste mali prehľad, čím vašu myseľ celý deň zamestnávate. Súpis dennej aktivity vašej mysle spolu s koučom analyzujete a kouč vám pomôže pri pátraní po príčinách, prečo to tak je. Keď budete poznať príčiny, ktoré vás obmedzujú a limitujú, môžete pracovať na ich odstránení.

Ak prijmete to, že jediný časový úsek, ktorý môžete zmeniť, je práve prítomnosť, pomôže vám to pri rozhodovaní sa na základe skutočnosti, nielen podľa ilúzií. A to vám zase pomôže pri úsilí o zlepšenie či zmenu neefektívnych vzorcov správania, ktoré vás brzdia.

Rozhodne sa nemusíte obávať, že by sa vám to nepodarilo dosiahnuť. Myslite na Goetheho myšlienku: „Niektorí ľudia nerobia chyby, pretože sa vôbec nepokúsili urobiť niečo, čo stojí za to.“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka