Niekedy sa samovražda ega hodí

V0TZGGJNLH

Stretávam sa s tým, že mnohí ľudia nedokážu prijať za cieľ nič jednoduché. Majú presvedčenie, že cieľ musí byť zásadne zložitý a namáhavý. Môže za to ego, ktoré sa miluje vykrmovať ťažkými úlohami, namáhavými cestami, neprirodzenými myšlienkami a nedosiahnuteľnými cieľmi. Ego to má v sebe – vždy túži po nemožnom, pretože vďaka tomu dokáže existovať. Tá jeho nenásytnosť má na svedomí, že sa nám nepodarí naplniť všetky svoje želania. Ego chce vždy viac a viac: viac úspechu, viac vplyvu, viac moci, viac peňazí, viac disciplíny, viac odriekania, viac duchovna, viac lásky, viac…

Dosiahnuť “viac” je skvelá hnacia sila. Do momentu, než nás to tak vyčerpá, že snaženie nám prestane dávať zmysel. Preto potrebujeme byť rafinovanejší ako ego, ktoré nepozná mieru. Ego hľadá naplnenie vo vonkajšom svete a verí, že dosiahne šťastie, pokiaľ získa to, čo práve nemá. Jeho základným prejavom je usilovanie a snaženie sa.

Protiváhu egu, ktoré je dôležitou organizačnou štruktúrou psychiky, robí duša. Tá na rozdiel od ega vychádza z toho, že všetko, po čom túži, má už k dispozícii. Byť v rovnováhe znamená, že sa tí dvaja dohodnú. Niekedy si však robia naprieky a nespolupracujú. Deepak Chopra má na to fintu a radí: “Musíte ísť poza vaše ego a vnútorný dialóg. Rozhodnite sa vzdať potreby kontrolovať, potreby byť uznaným a potreby hodnotiť. Toto sú tri veci, ktoré robí ego neustále. Je veľmi dôležité uvedomovať si ich vždy, keď vyvstanú.”

Uvedomovanie si toho, keď ego tlačí snaženie do extrému ide najlepšie cez nenútenosť. Vždy, keď sa uvoľníme a upokojíme, keď “zájdeme” hlbšie do svojho vnútra, vnímame veci celistvejšie a umiernenejšie. Potom sa nám ľahšie udržiava kľúčový prvok zdravého ega – vedomé rozhodnutie konať dobro. Ak naše ego baží po uznaní, dokazovaní a súperení, ešte nie je skrotené. Keď na neho nezaberajú umiernené techniky sebadisciplíny vedúce k pokore, pokojne ho pošlite “zasamovraždiť sa”, aby sa mohlo znovu zrodiť vo svojej lepšej verzii. Takéto extrémne skoncovanie s jeho nadvládou znie príliš radikálne, ale je to jednoduchší proces ako s ním vyjednávať. Vo vyjednávaní je totiž majster, dotlačí nás kam chce, pokým nedostane také pevné hranice, cez ktoré nebude môcť chodiť.

V0TZGGJNLH

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka