Nevyhnutný a mocný vzťahový vitamín

StockSnap_POB23XD1WR

Často dostávam otázku, čo je vo vzťahu dôležité. Ten zoznam má zopár položiek, jednu však považujem za neodmysliteľnú. Každý vzťah potrebuje dennú dávku “vitamínu KK”. Keď tipujete na každodennú komunikáciu, potvrdzujem. Je to pre vzťah nevyhnutná výživa. Posilňuje „imunitný systém“ spolunažívania, ktoré je potom silnejšie a odolnejšie voči problémom.

Ctiť si jeden druhého svojimi myšlienkami, slovami a činmi môžeme, iba ak sa o tom rozprávame. Keď každý deň zdieľame to, čo prežívame a úprimne sa zaujímame o to, čím žije partner, máme k sebe blízko. Tým si preukazujeme vzájomnú pozornosť a náklonnosť, z ktorých vzniká dôvera, ďalší dôležitý vitamín.

Partnerský život nemá byť nekonečným bojom o to, „kto bude šéfom“, práve naopak, stojí na princípe „ako môžeme jeden druhému slúžiť“.

StockSnap_POB23XD1WR

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka