Nestať sa obeťou egoistu

StockSnap_6O3GNM8S35

Vypočula som si „klasický príbeh“ toho, ako žienka márne očakávala reciprocitu pri komunikácii s partnerom. Boli sme v priateľskej debate, tak som si dovolila zakontrovať aforizmom: „Na egoistoch je milé, že nerozprávajú o iných ľuďoch“. Zarazene a smutne prikývla.

Je to zložité sprostredkovať niekomu, že sa väčšmi zaoberá sebou, ako inými. Aj odo mňa zvyknete čítať, že Vám odporúčam pozitívne sebectvo. Avšak iba v prípade, že to nejde na úkor iných, práve ako prevenciu, abyto nešlo na úkor vás.

To, čo je vo vzťahu a v komunikácii nevyhnutné je, že človek nemôže byť ostrovom sám pre seba. Teda môže, akurát mu tam bude ťažko. Sebectvo totiž nie je to isté čo sebaláska. Sebectvo je istý druh chtivosti, ktorá je voči iným zahlcujúca, nepríjemná a bezohľadná.

Najsmutnejšie na tom nie je to, že sebec nedokáže milovať druhých – on nedokáže milovať ani sám seba. Preto pri človeku, ktorý je zahľadený iba do seba nevzťahujte na vinu seba. To, že niekto vyžaduje, aby ste žili tak, ako sa to páči jemu nie je vaša starosť, je to jeho problém.StockSnap_6O3GNM8S35

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka