Máte pocit, že vám niekto zabudol povedať, čo je vaším životným zmyslom?

Budem k vám úprimná: Nikto vám to nezabudol povedať. Ak ste v očakávaní, že si vás váš zmysel nájde sám, môžete čakať donekonečna. Niektorí ľudia to v dobrej viere aj robia. Ja sa zvyknem pýtať, či nie je život zaujímavý práve pre možnosť uskutočniť akýkoľvek sen.

Pre niekoho to môže byť nepredstaviteľné, ale zvyčajne ľudia dokážu mnohé svoje sny zreálniť. Life kouč býva nápomocný práve pri takýchto odhodlaniach, kedy je v roly povzbudzovateľa, inšpirátora, motivátora, partnera pre komunikáciu a ochrancu dosiahnutia cieľa. Kouč vie koučovanému pomôcť v mnohých sférach, ale vôľou obdarúvať nedokáže. Tá je na každom jednom realizátorovi sna.

V Castanedovej knihe Oddelená skutočnosť don Juan hovorí: „Obyčajný človek sa vie ‚zmocňovať‘ vecí len rukami, očami, alebo ušami, ale kúzelník to dokáže aj nosom, jazykom alebo vôľou, predovšetkým vôľou. … Keď sa na svet pozeráme alebo keď ho počujeme, máme dojem, že je to vonku mimo nás a že je to skutočné. Keď vnímame svet svojou vôľou, vieme, že to nie je ‚vonku‘, a že to ani nie je také ‚skutočné‘, ako sa domnievame.“

Keď pochybujeme, neveríme si, alebo sa obávame, v akom rozpoložení máme vlastné hnacie sily, life kouč rád pomôže a vyjadrí podporu napríklad myšlienkou Miguela A. Ruiza: „Cesta k zmene je taká individuálna, ako každý z nás. Cieľom je spôsob života, ktorý je naším vlastným vyjadrením a ktorý nám ponúka úplnú slobodu byť samými sebou.“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka