Ktorých desať oblastí vzájomnej zhody vo vzťahu je kľúčových?

stocksnap_1a52v0y1uy

Rozumiem tomu, že ľudia túžia po úplne spokojnom vzťahu. Je to však skôr ilúzia. Vzťah je miestom, kde potrebuje byť priestor okrem príjemných vecí aj pre tiene každého z partnerov. Aj pre nespokojnosť, ktorá k životu patrí. 

Láska vzťah vyživí ako nič iné, ale keď zavládne stereotyp a opadne hormónový ošiaľ, nedokáže prekryť vrtochy, nálady a odlišné návyky partnera. Zo svojej praxe môžem potvrdiť, že vzájomná súhra je kľúčom k naplnenému partnerstvu. Dokázať sa zhodnúť a mať prenik v hodnotovom a postojom svete je zásadné na uspokojenie osobných, aj vzťahových potrieb. Čím menej zhody, tým menšia šanca dohodnúť sa, a tým viac nespokojnosti a konfliktov. 

Je kompatibilita dôležitejšia než láska?

Výskumy ukazujú, že významných je desať oblastí kompatibility vo vzťahu:

  1. Vystupovanie: fyzický zjav, duševné zdravie, stravovacie návyky, životný štýl.
  2. Emocionalita: prístup k vzťahu, miera náklonnosti, schopnosť vyjadriť pocity, dokázať regulovať svoje emócie.
  3. Sociálnosť: osobnostné a povahové rysy, spoločenskosť a interakcia s ľuďmi.
  4. Intelekt: vzdelanie, prístup k učeniu, tvorivosť, kultúrnosť, otvorenosť voči novým veciam.
  5. Sexualita: sexuálne skúsenosti, prístup k sexu, schopnosť radovať sa a užiť si sex.
  6. Komunikatívnosť: schopnosť rozprávať sa o témach s pochopením a vzájomným porozumením, s empatiou, rešpektom a toleranciou.
  7. Financie: vzťah k peniazom a úspechu, organizačné schopnosti, druh zamestnania, sociálny status.
  8. Osobnostný rast: prístup k práci na sebe, ochota starať sa o vzťah, schopnosť meniť sa a flexibilne reagovať na zmeny a stres. 
  9. Duchovnosť: vnímanie sveta, hodnoty, postoje, prístup k „vyššej sile nad nami“, filozofia života, morálka, etika.
  10. Záujmy a koníčky: každého vlastné, aj spoločné na vytváranie zážitkov a spomienok.

Keď ste po prečítaní znepokojení, že vo všetkých desiatich oblastiach nemáte vo vzťahu úplnú zhodu, môžete zostať pokojní. To ani nie je možné. Na to, aby ste boli vo vzťahu spokojní, nemáte ašpirovať na dokonalosť. Každý z partnerov má svoje chyby a zvyky. Pre pocit vzájomnej zhody potrebujete kompatibilitu pociťovať v tých sférach, ktoré sú pre vás dôležité, rovnako ako aj pre partnera. 

Páry, ktoré dobre spolu vychádzajú, vnímajú nedokonalosti ako niečo „milé“

Väčšmi sa snažia zameriavať pozornosť na to, aby „zhromažďovali“ radostné maličkosti z každodennosti. Také, ktoré im potvrdzujú, že vzťah je pre nich zmysluplne investovaná energia, ktorá sa premieňa na náklonnosť, dôveru a bezvýhradné prijatie. 

Viem, že to neznie romanticky hovoriť o investíciách do vzťahu. Vzťah je však živý organizmus, ktorý potrebuje homeostázu. Má svoje určité limity, ktoré mu umožňujú normálne fungovať. Bez toho, aby sa obaja partneri snažili o jeho zveľaďovanie nedokáže prosperovať. 

Kompatibilní partneri sa neboja v náručí toho druhého rozplakať alebo inak ukázať svoju zraniteľnosť. Vedia, že to ten druhý nezneužije. Dokážu si poskytnúť navzájom podporu, zatiaľ čo hľadajú vhodné riešenia. Blízkosť z toho, že si rozumejú a majú spoločné vzťahové ciele ich podrží aj v záťažových okamihoch. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka