Krádeže partnerov

StockSnap_2S9UCLX4CZ

Mnoho žien predpokladá, že väčšina mužov sa neustále obzerá cez rameno a čaká, že za rohom stretnú nejakú lepšiu. A hoci sa muži radi obzerajú, veď sľúbili vernosť, nie slepotu, k opusteniu ženy, s ktorou žijú, to nevedie. V mužovej psychike existujú určité faktory, ktoré majú vplyv na to, že sa rozhodne pre inú ženu, hoci je zadaný. Nemožno poprieť konkrétne dôvody, prečo ku „krádeži mužov“ dochádza, pre väčšinu prípadov však platí, že po odchode muži už skôr túžili. Nová žena je iba katalyzátorom, akýmsi záchranným kolesom hodeným topiacemu sa.

V praxi sa nestretávam s tým, že by muž ženu opustil, keď je v láskyplnom a uspokojivom vzťahu, s naplnenom sexuálnou túžbou, vrelosťou a vzájomnosťou. Najskôr musí vo vzťahu niečo „zahynúť“, aby sa muž rozhodol pre odchod. Muž podľahne ženským vnadám, ktoré ho lákajú do nového vzťahu, práve vtedy, keď mu v tom pôvodnom niečo chýba. Nestáva sa to len tak, z ničoho nič. „Nová žena“ dáva mužovi niečo, či už vo fantázii alebo v skutočnosti, čoho sa mu v pôvodnom vzťahu nedostáva.

Dobrá stratégia, ako si muža hýčkať, spočíva napríklad v tom:

  • Keď muža podporíte, nech zostane sám sebou. Nesnažte sa ho zaškatuľkovať a neočakávajte od neho stále rovnaké správanie. A nevychádzajte z predpokladu, že ho zmeníte na lepší obraz – NIKDY!
  • Keď sa pre neho stanete výzvou. Posnažte sa, aby vás nebral ako samozrejmosť, ktorá je nudná a predvídateľná.
  • Keď mu pomôžete, aby vás lepšie spoznal a porozumel vám. To predpokladá, že venujete pozornosť sama sebe a máte so sebou pozitívny vzťah.

StockSnap_2S9UCLX4CZ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka