Koučovanie umožňuje prežívanie dobrodružstva

Pri uvažovaní nad tým, aká je úloha kouča, mi najväčšmi sedí prirovnanie k zrkadlu, v ktorom sa môže koučovaný vidieť. Môže si odsledovať, ako na kouča pôsobí a aké vyvoláva emócie. Kouč mu pomáha odhaliť niečo, čo je skryté a čo ho môže posunúť dopredu. Nevystupuje z pozície, že vie, čo je pre koučovaného dobré. To nevie nikto lepšie, ako on sám. Kouč mu akurát pomáha prísť na to, čo potrebuje objaviť, kam sa chce prepracovať a akú cestu chce za svojimi cieľmi podstúpiť .

K takémuto poznaniu dovedie koučovaného vlastná vnútorná práca, ktorá nie je jednoduchá a potrebuje svoj čas a neraz aj podporu. Tempo a smer udáva koučovaný, kouč mu pri tom pomáha. Snaží sa to robiť tak, aby koučovaný zapájal mozog i srdce, ktoré musia byť v akej takej rovnováhe, aby celá snaha nevyšla navnivoč. Motivuje koučovaného, aby skúmal veci a ľudí cez priame, osobné zážitky a skúsenosti s nimi, lebo len na ich základe potom môže skonštruovať vlastné predpoklady, ako veci ovplyvňovať, riadiť, alebo sa nechať nimi riadiť, ak chce. Kouč pomáha koučovanému stotožňovať sa s tým, čo chce dosiahnuť.

Ja rada pracujem s koučovanými emocionálnym spôsobom a práve vďaka nemu môžeme obaja prežívať dobrodružstvo, lebo celý proces koučovania je v podstate neusporiadaný z hľadiska nejakej vopred určenej pevne štruktúry. Koučing môže pripomínať istý druh objaviteľskej hry, kedy po splnení úloh a vyriešení indícií čaká koučovaného vytúžená odmena, z ktorej sa ujde aj koučovi, lebo obe strany – kouč i koučovaný, sa učia prostredníctvom zážitku na sebe.

Vzťah, ktorý sa vytvorí medzi koučom a koučovaným prináša okamihy dôvery, spolupatričnosti, emočných nábojov, vzájomného obohacovania… Ani jeden z nich nepotrebuje skrývať, že niečo nevie. Keď budú potrebovať, popracujú na tom, alebo im to zrenie a nadobúdanie vnútornej rovnováhy odhalí v plnej kráse.

Dopĺňať potrebujeme práve to, čoho máme nedostatok. O prebytok sa môžeme deliť, alebo ho zlikvidovať, ak je neužitočný.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
certifikovaný kouč RCS