Keď sa vyhýbame otázkam, nemôžu prísť odpovede

Verzia 2

Otázky nikdy nie sú indiskrétne. Odpovede niekedy sú. Požičiavam si tento aforizmus od O. Wilda na obranu otázok, bez ktorých by som nemohla robiť svoju prácu. Nekladiem ich samoúčelne alebo kvôli zvedavosti. Vďaka dobre položeným otázkam sa človek veľa o sebe dozvie. A hoci platí, že na všetko sa odpovedať nedá, otázky sú znakom boja o život. Lebo každá otázka, ktorú si zodpovieme, nás vedie k ďalšej otázke. A práve toto reťazenie spytovania sa sa stalo najväčším trikom ľudského života. Civilizačná špirála by zastala, keby nás nepoháňalo hľadanie odpovedí. Tie tvarujú naše túžby a očakávania.

Niektoré otázky si však zámerne nevyberáme. Nevadí, aj tak sa pred nimi nedá ujsť. Čím väčšia rafinovanosť uhýbania, tým nástojčivejšie prenasledovanie otázkou.

Odpovede skrývajú výraz nášho vnútorného postoja.

A z pohľadu mojej profesionálnej deformácie podľa nich viem, ako to má človek s prevzatím zodpovednosti v konkrétnych situáciách.

Verzia 2

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka